Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ogłoszenia dot.urbanistyki i architektury

obwieszczenie o decyzji - Heleny 1-5


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.-  Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2020 r., poz. 256 tj. ) Prezydent Miasta Szczecin zawiadamia, że dnia 04.03.2020 r. została wydana decyzję nr 277/20 o pozwoleniu na budowę, obejmującą przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych:

nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Heleny 1,

nr 2, 3, 5, 6, 7, 8 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Heleny 2,

nr 1, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Heleny 3,

nr 1, 4, 5, 7, 8 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Heleny 4,

nr 1, 2, 3, 7, 8, 10 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Heleny 5,

w związku z likwidacją gazowych podgrzewaczy wody w lokalach mieszkalnych i budową centralnej instalacji ciepłej wody, w granicach działki nr 11/1 z obrębu 3026.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni, tj. od dnia 06.03.2020 r. do dnia 19.03.2020 r.

Od niniejszej decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin, w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym strona dowiedziała się z obwieszczenia o wydaniu decyzji.

Wydział: WUiAB

IV
udostępnił: Prezydent Miasta Szczecin, wytworzono: 2020/03/06, odpowiedzialny/a: Małgorzata Leoniewska, wprowadził/a: Małgorzata Leoniewska, dnia: 2020/03/06 07:44:01
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Leoniewska 2020/03/06 07:44:01 nowa pozycja