Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Rejestr petycji - 2016 r.

Nr petycji: 152.8.2016

Nr UNP:

182/S/16

Data złożenia:

2016/09/23

Wniósł:

Imię i nazwisko: osoby fizyczne

Przedmiot sprawy:

treść petycji

Przewidywany termin załatwienia:

2017/02/01

Przebieg postępowania:

Petycja wielokrotna w sprawie podjęcia działań w zakresie cofnięcia wydawanych zezwoleń na przejazd samochodami ciężarowymi o masie powyżej 10 ton w ciągu ul. Batalionów Chłopskich w Szczecinie dla firm, które nie mają siedziby przy ul. Bat. Chłopskich lub nie odstarczają towarów w ciagu ul. Bat. Chłoposkich oraz natychmiastowego wykonania remontu nawierzchni ul. Bat. Chłopskich wpłynęła do Prezydenta Miasta Szczecin w dniu 23 września 2016 r.

W następnych dniach napływały kolejne petycje tej samej treści od osób fizycznych. Do chwili obecnej złożono 30 petycji takiej treści.

Z uwagi na to, że wpływające petycje dotyczą tej samej sprawy - zarządzono łączne rozpatrzenie złożonych petycji.

Okres oczekiwania na dalsze petycje ustala się do dnia 01 listopada 2016 r.

Do dnia 01.11.2016 r. wpłynęło łącznie 40 petycji w przedmiotowej sprawie.

Trwa analiza petycji.

Sposób załatwienia sprawy:

Petycja została częściowo uwzględniona

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem