Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia zewnętrzne

informacja SZ.RUZ.4210.47-4.2022.BG


postepowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz SEC Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na wykoanie urzadzen wodnych-awaryjnej studni glebinowej nr 7, zlokalizowanej na terenie dz. nr 6/4 0br. Dabie 84, gm. Miasto Szczecin, sluzacej do poboru wod podziemnych na potrzeby technologiczne Cieplowni Rejonowej przy ul. Dabskiej 36 w Szczecinie

Wydział: PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Załączniki:

udostępnił: Prezydent Miasta Szczecin, wytworzono: 2022/07/26, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, wprowadził/a: Wioletta Pawlak, dnia: 2022/07/26 11:09:53
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Pawlak 2022/07/26 11:09:53 nowa pozycja