Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 72528031

Aktualna strona: 41445

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia urzędowe

ogłoszenie o wykonaniu operatu szacunkowego wraz z 10.kpa - WIM-II.6833.1.9.2019.KK UNP: 5348/WIM/-0/19


Zawiadomienie o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów w sprawie WIM-II.6833.1.9.2019.KK UNP:5438/WIM/-0/19

W sprawie ustalenia wysokości odszkodowania, za nieruchomości oznaczone jako dz. nr 22/32 z obr.2044, przeznaczonej na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Szczecin nr Prezydenta Miasta Szczecina nr 4/2018 z dn. 27 kwietnia 2018r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi, chodnika oraz budowa oświetlenia w ciągu ul. Drozdowej w Szczecinie”

 

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie BIP tut. urzędu w okresie od 18.03.2019 r. do 01.04.2019Lista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin