Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Aktualności Biura Dialogu Obywatelskiego

Zostaw 1% w Szczecinie - tu znajdziesz listę organizacji! 

Miasto Szczecin oraz szczecińskie organizacje pożytku publicznego już po raz siedemnasty prowadzą akcję, która zachęca do odpisania 1% podatku dochodowego na rzecz wybranej Organizacji.

W 2020 roku działania odbywają się pod hasłem „Przekaż 1% szczecińskim organizacjom”. Akcja ma na celu zwiększenie świadomości oraz zainteresowanie mieszkańców Szczecina przekazaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 rok na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. W ramach kampanii organizowane będą wydarzenia wspierane działaniami informacyjnymi.


Od ubiegłego roku podatnicy nie muszą już wypełniać wniosków ani deklaracji by rozliczyć PIT. Zrobi to Krajowa Administracja Skarbowa. Zeznanie dostępne jest od 15 lutego na Portalu Podatkowym /www.podatki.gov.pl/pit/
 

W PIT przygotowanym przez urząd skarbowy podatnik będzie mieć automatycznie wskazaną OPP, której przekazał 1% swojego podatku w roku ubiegłym (o ile dana OPP znajduje się nadal w ogólnopolskim wykazie OPP). Jeżeli w zeznaniu za rok ubiegły podatnik wskazał cel szczegółowy, to ten sam cel szczegółowy zostanie również wskazany w PIT, przygotowanym przez urząd skarbowy. W przypadku chęci zmiany organizacji lub celu należy je wybrać z listy dostępnej w ramach e-PIT.
 

Wskazanie w rocznym zeznaniu podatkowym organizacji, której chcemy przekazać jeden procent naszego podatku nic nie kosztuje. Dla organizacji pozarządowych, dla których liczy się każda złotówka jest to ogromna pomoc. Szczególne zachęcamy do wspierania lokalnych organizacji działających w naszym Mieście.
Listę szczecińskich organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymywania 1%, jak również szczegółowe informacje jak przekazać 1% znajdziecie Państwo na stronie http://www.1procent.szczecin.eu/
 

Zapraszamy wszystkie szczecińskie Organizacje Pożytku Publicznego do współtworzenia kampanii „Przekaż 1% szczecińskim organizacjom”.
Jeśli organizują Państwo wydarzenia, akcje, happeningi, spotkania by pozyskać 1% w ramach swojej działalności, czekamy na informacje pod adresem mailowym procent@twiks.pl bądź pod numerem telefonu 694-601-122. Wszystkie informacje zamieszczane będą w dziale aktualności oraz na fun page’u kampanii.
 

Działajmy razem!

Wykaz OPP uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 rok w 2020 roku do pobrania TUTAJ

Wykaz został zaktualizowany w dniu 11 lutego 2020 roku.

Wykaz szczecińskich OPP uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 rok w 2020 roku do pobrania TUTAJ

Baner do pobrania TUTAJ


IV
udostępnił: Biuro Dialogu Obywatelskiego, wytworzono: 2020/03/17, odpowiedzialny/a: Piotr Spunda, wprowadził/a: Joanna Gabinowska, dnia: 2020/03/17 14:10:41
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Joanna Gabinowska 2020/03/17 14:10:41 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2020/03/17 14:02:30 modyfikacja wartości
Piotr Spunda 2020/03/12 11:01:38 modyfikacja wartości
Piotr Spunda 2020/03/05 12:03:33 modyfikacja wartości
Piotr Spunda 2020/03/05 10:03:06 modyfikacja wartości
Piotr Spunda 2020/02/27 08:38:19 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2020/02/18 07:54:37 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2020/02/18 07:54:16 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2020/02/17 11:44:51 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2020/02/17 11:44:34 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2020/02/17 11:41:17 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2020/02/17 11:39:20 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2020/02/14 14:07:08 modyfikacja wartości
Piotr Spunda 2020/02/13 11:47:44 modyfikacja wartości
Piotr Spunda 2020/02/13 11:40:40 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2020/02/13 09:35:17 nowa pozycja