Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ogłoszenia wydziałów Urzędu Miasta

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Miasto Szczecin


Na podstawie art. 24 e ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 tj.) niniejszym zamieszcza się zatwierdzoną Decyzją Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 25.05.2018 r., znak: SZ.RET.070.4.41.2018.SR wraz postanowieniem z dnia 06.06.2018 r.,znak: SZ.RET.070.4.41.2018.SR taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Miasto Szczecin.


 

WGKiOŚ

Załączniki:

udostępnił: WGKIOS UM Szczecin, wytworzono: 2018/06/27, odpowiedzialny/a: dyrektor wydziału, wprowadził/a: Daria Radzimska, dnia: 2018/06/27 11:57:22
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Daria Radzimska 2018/06/27 11:57:22 nowa pozycja