Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ogłoszenia wydziałów Urzędu Miasta

obwieszczenie o wyznaczeniu terminu


Podaje się do publicznej wiadomości, że postanowieniem Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29.12.2020r., znak: WIM-II.6833.11.19.2019.MK, UNP: 51089/WIM/-0/19 wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy dotyczącej ustalenia odszkodowania za utratę udziału 1/2 z 1/84 w prawie własności działki nr 52/34 z obrębu 2012, który to udział przysługiwał zmarłemu Wiktorowi Gostyńskiemu. Termin ten wyznacziono na dzień 12.02.2021r.

Ww. informacja zostaje opublikowana za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin w dniach od 05.01.2021r. do 18.01.2021r..

Wydział Inwestycji Miejskich

Załączniki:

udostępnił: Wydział Inwestycji Miejskich, wytworzono: 2021/01/05, odpowiedzialny/a: Małgorzata Hołubowska, wprowadził/a: Małgorzata Hołubowska, dnia: 2021/01/05 08:40:07
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Hołubowska 2021/01/05 08:40:07 modyfikacja wartości
Małgorzata Hołubowska 2021/01/05 08:31:39 nowa pozycja