Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 80395172

Aktualna strona: 64490

Wydrukowano: 1

Ogłoszenia wydziałów Urzędu Miasta

Obwieszczenie z informacją o wszczętym postępowaniu dot. nieuregulowanego stanu prawnego wraz z art. 10 KPA


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 09.10.2019r.

W związku z art. 113 ust. 6 i 7ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), stosownie do art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 ze zm. zwanej dalej specustawą) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz.2096 ze zm. zwanej dalej k.p.a),

podaję do publicznej wiadomości informację,

że zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie dotyczącej ustalenia odszkodowania za utratę udziału 183/10000 prawa własności na dz. nr 100/4 (powstałej z podziału dz. nr 100/2) obr. 1056, o pow. 0,0225 ha, stanowiącego własność zmarłej Pani Zdzisławy Saar – Bratus.

Powyższa informacja będzie publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Szczecin w okresie od 10.10.2019r. do 23.10.2019r.

Wydział: Wydział Inwestycji Miejskich


Lista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin