Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2015 r.

Zarządzenie nr 177/15 w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania wniosków w ramach programu

Data podpisania: 2015/04/30

Data wejścia w życie: 2015/04/30


w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania wniosków w ramach programu dla Miasta Szczecina pn. „Szczecin bez azbestu” oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji.

Na podstawie § 8 ust. 1 oraz § 9 programu dla Miasta Szczecina „Szczecin bez azbestu”, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLII/1061/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia programu dla Miasta Szczecina pn. „Szczecin bez azbestu” oraz zmiany uchwały w sprawie „Ramowego programu likwidacji azbestu z zabudowy miejskiej Szczecina” ( zm. Uchwała Nr IV/15/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 13 stycznia 2015 r.)  zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję ds. rozpatrywania wniosków w ramach programu „Szczecin bez azbestu”, zwaną dalej Komisją, w składzie:  

Przewodniczący:  

1) Edward Maliszewski – Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie – samorządowy zakład budżetowy Gminy Miasto Szczecin,  

Zastępca Przewodniczącego:  

2) Dariusz Januszek – Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Urząd Miasta Szczecin,  

Członkowie:  

3) Monika Małachowska - Wasylko - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,  

4) Lesław Rodak - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Urząd Miasta Szczecin,  

5) Elżbieta Jechna – Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie - samorządowy zakład budżetowy Gminy Miasto Szczecin,  

Sekretarz:  

6) Krystyna Dyczkowska – Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie - samorządowy zakład budżetowy Gminy Miasto Szczecin.  

§ 2. Zadaniem Komisji jest rozpatrywanie wniosków w ramach programu „Szczecin bez azbestu”, w tym ocena złożonych wniosków oraz przedstawianie ich do akceptacji dyrektorowi Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie oraz dyrektorowi jednostki organizacyjnej Urzędu Miasta Szczecin właściwej ds. gospodarki odpadami.  

§ 3. Komisja działa w oparciu o regulamin pracy stanowiący załącznik do zarządzenia.  

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorowi Zakładu Usług Komunalnych  

w Szczecinie.  

§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr 132/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania wniosków w ramach programu „Szczecin bez azbestu” oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji.  

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

Prezydent Miasta 


Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: WGK|OŚ, wytworzono: 2015/05/12, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Wioletta Lisińska, dnia: 2015/05/12 15:27:50
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Lisińska 2015/05/12 15:27:50 modyfikacja wartości
Wioletta Lisińska 2015/05/12 14:03:37 nowa pozycja