Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Interpelacje i Zapytania Radnych - IV kadencja 2002-2006

Numer Tytuł Rodzaj Data wpływu Interpelujący Data odpowiedzi
1983 dot. Inwestycji oświatowej na Osiedlu Warszewo. Zapytanie 2006/10/25 Kęsik   Piotr   2006/11/03
1982 dot. Wykorzystywania publicznych pieniędzy przez M.Jurczyka do celów własnej kampani wyborczej. Zapytanie 1900/01/01 Zaremba   Renata  
1981 dot. Fiaska reformy w zarządzaniu mieniem komunalnym przez ZBiLK. Zapytanie 2006/10/18 Zaremba   Renata   2006/10/25
1980 dot. Zainstalizowania sygnalizacji świetlnej przy przejściu dla pieszych - ulica Piaseczna. Interpelacja 2006/10/18 Jerzyk   Henryk   2006/10/30
1979 dot. Załatwienia sprawy mieszkańców zam. przy ulicy Koziej w Szczecinie. Zapytanie 2006/10/18 Mickiewicz   Andrzej  
1978 dot. Szerzenia się patologii w mieście Szczecinie. Zapytanie 2006/10/18 Szałabawka   Artur   2006/10/24
1977 dot. Wykupienia przez miasto gruntów od SM KOLEJARZ. Zapytanie 2006/10/18 Szałabawka   Artur   2006/10/26
1976 dot. Oznakowania miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Interpelacja 2006/10/18 Cybulski   Ryszard   2006/10/30
1975 dot. Postawienia znaku STOP przy SP przy ulicy Piasecznej. Interpelacja 2006/10/18 Cybulski   Ryszard  
1974 dot. Zakładania przydomowych oczyszczalni ścieków. Interpelacja 2006/10/18 Cybulski   Ryszard   2006/10/30
1973 dot. Prawidłowego oznakowania skrzyżowania ulic Struga z Pomorską. Interpelacja 2006/10/18 Cybulski   Ryszard  
1972 dot. Wydłużenia chodnika przy ulicy Modrej w Szczecinie. Interpelacja 2006/10/09 Ostrowski   Wiesław   2006/10/17
1971 dot. Sprawy dwutygodnika kulturalno-literackiego "Pogranicza". Zapytanie 2006/10/04 Wijas   Jędrzej   2006/09/28
1970 dot. Budowy szkoły na osiedlu Warszewo. Zapytanie 2006/09/29 Sukiennicka   Alina  
1969 dot. Dofinansowania V Jesiennego Festynu Rodzinnego organizowanego przez R.O.Żelechowo. Interpelacja 2006/09/29 Sukiennicka   Alina   2006/10/13
1968 dot. Przedstawienia stanu prawnego posesji nr 13 przy ulicy Kolumba. Interpelacja 2006/09/27 Malanowska   Elżbieta   Arłukowicz   Bartosz   2006/10/10
1967 dot. Przedstawienia harmonogramu wydatków na organizowany w Szczecinie Zlotu Żaglowców w 2007 roku. Interpelacja 2006/09/27 Malanowska   Elżbieta   Arłukowicz   Bartosz   2006/10/13
1966 dot. Przedstawienia informacji nt. obecnego stanu prawnego inwestycji "Centrum Kaskada" w Szczecinie. Interpelacja 2006/09/27 Malanowska   Elżbieta   2006/10/11
1965 dot. Wykonania remontu ulic Pyrzyckiej, Przyszłości i Szosa Stargardzka. Interpelacja 2006/09/27 Jerzyk   Henryk   2006/10/12
1964 dot. Zatrudnienia na pełnym etacie Pani Anny Nowak w WSH w Szczecinie. Zapytanie 2006/09/27 Arłukowicz   Bartosz   Malanowska   Elżbieta   2006/10/04
1963 dot. Wyznaczenia bezpiecznych przejść dla pieszych przy ulicy Struga. Interpelacja 2006/09/27 Nowicki   Roman   2006/10/10
1962 dot. Wybudowania przejścia do posesji przy ulicy Kołowskiej. Interpelacja 2006/09/27 Nowicki   Roman   2006/10/12
1961 dot. Utrzymania czystości przy ulicach: Europejska, Mieszka I, Boh.Warszawy w Szczecinie. Interpelacja 2006/09/27 Modrzejewski   Janusz   2006/10/11
1960 dot. Postępu prac przy realizacji uchwały dot. zadaszenia basenu przy ulicy Wąskiej. Zapytanie 2006/09/27 Skarżyński   Jerzy   2006/10/03
1959 dot. Aktualnej sytuacji w sporze sądowym pomiędzy Miastem Szczecin a wykonawcą inwestycji przy ul.Litewskiej (stadion lekkoatletyczny). Zapytanie 2006/09/27 Skarżyński   Jerzy   2006/10/03
1958 dot. Tegorocznych prac remontowych na stadionie lekkoatletycznym przy ulicy Litewskiej w Szczecinie. Zapytanie 2006/09/27 Skarżyński   Jerzy   2006/10/03
1957 dot. ZBiLK i rozliczeń wielkości środków, które Gmina Szczecin przeznaczyła na sfinansowanie zamówienia w zakresie utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni. Zapytanie 2006/09/27 Zaremba   Renata   2006/10/05
1956 dot. Sprawy przedszkola nr 67 przy ulicy Cegielskiego w Szczecinie. Zapytanie 2006/09/27 Zaremba   Renata   2006/10/04
1955 dot. Systemu motywacyjnego dla dyrektorów i personelu placówek oświatowych. Zapytanie 2006/09/27 Zaremba   Renata   2006/10/04
1954 dot. Zamontowania oświetlenia ulicznego w rejonie skrzyżowania Autostrada Poznańska. Interpelacja 2006/09/27 Szałabawka   Artur   2006/10/12
1953 dot. Inwestycji dot. renowacji sieci kanalizacyjnej. Interpelacja 2006/09/27 Szałabawka   Artur   2006/10/04
1952 dot. Likwidacji ogródków działkowych, terenu pod garaże murowane, budowy basenu na osiedlu Klonowica-Zawadzkiego w Szczecinie. Interpelacja 2006/09/27 Ostrowski   Wiesław   2006/10/13
1951 dot. Decyzji w spr. szczecińskiego dwumiesięcznika kulturalnego "Pogranicza". Zapytanie 2006/09/20 Wijas   Jędrzej   2006/10/12
1950 dot. Podłączenia do wodociągu miejskiego dwóch posesji przy ulicy Chłopskiej w Szczecinie. Interpelacja 2006/09/20 Jerzyk   Henryk   2006/10/05
1949 dot. Zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego osiedla Warszewo-ul.Duńska w Szczecinie. Zapytanie 2006/09/15 Sukiennicka   Alina   2006/09/22
1948 dot. Uprzątnięcia poniemieckich płyt nagrobkowych przy ulicy Ostrowskiej w Szczecinie. Zapytanie 2006/09/12 Sukiennicka   Alina   2006/09/19
1947 dot. Oznakowania jezdni (przy której odbywają się roboty budowlane) przy Gumieńcach. Interpelacja 2006/09/12 Sukiennicka   Alina   2006/09/25
1946 dot. Budowy przesypowni odpadów przez firmę SITA. Zapytanie 2006/09/11 Jacyna-Witt   Małgorzata   2006/09/18
1945 dot. Przebudowy skrzyżowania Szosa Stargardzka. Interpelacja 2006/09/11 Modrzejewski   Janusz   2006/09/29
1944 dot. Sporu pracowniczego w ZDiTM. Interpelacja 2006/09/11 Bartnik   Paweł   2006/09/27
1943 dot. Przygotowania informacji wstępnych nt.hal sportowych. Interpelacja 2006/09/11 Bartnik   Paweł   2006/09/28
1942 dot. Przeprowadzenia analizy ekonomicznej skutków likwidacji obwodnicy kolejowej dla Miasta Szczecin. Zapytanie 2006/09/11 Szałabawka   Artur   2006/09/19
1941 dot. Planu zagospadarowania przestrzennego Miasta Szczecin. Zapytanie 2006/09/11 Szałabawka   Artur   2006/09/19
1940 dot. Koszy na Podzamczu. Interpelacja 2006/09/11 Hawryszuk   Wojciech   2006/09/25
1939 dot. Zasiedlenia mieszkań socjalnych. Interpelacja 2006/09/11 Hawryszuk   Wojciech  
1938 dot. Słupów ogłoszeniowych przy parku Andersa. Interpelacja 2006/09/11 Hawryszuk   Wojciech   2006/10/18
1937 dot. Przygotowania miasta do kampanii wyborczej. Zapytanie 2006/09/11 Hawryszuk   Wojciech   2006/09/18
1936 dot. Przedłużenia czasu pracy przedszkoli. Interpelacja 2006/09/11 Hawryszuk   Wojciech   2006/09/18
1935 dot. Remontów w TBS i STBS. Interpelacja 2006/09/11 Hawryszuk   Wojciech   2006/09/25
1934 Wakacyjnych zajęć w przystani Pałacu Młodzieży. Interpelacja 2006/09/11 Hawryszuk   Wojciech   2006/09/26
1933 dot. Sprawy mieszkanki Szczecina zam.przy ulicy Jagiellońskiej. Interpelacja 2006/09/11 Krawczak   Elżbieta   2006/09/22
1932 dot. Nowych wiat przystankowych na terenie Szczecina. Zapytanie 2006/09/04 Modrzejewski   Janusz   2006/09/12
1931 dot. Przedstawienia wykazu szkół posiadających bazę sportową w Szczecinie. Interpelacja 2006/08/29 Kochańska   Teresa   2006/09/12
1930 dot. Zamontowania sygnalizacji świetlnej na ulicy Szafera. Interpelacja 2006/08/29 Kochańska   Teresa   2006/09/12
1929 wniosek o wydłużenie ul. Orlej Interpelacja 2006/08/10 Tokarzewska   Beata   Jerzyk   Henryk   2006/08/25
1928 ujęcia modernizacji ulic Rysiej-Jeleniej-Borowej w projekcie budżetu na 2007 Interpelacja 2006/08/07 Jerzyk   Henryk   Tokarzewska   Beata   2006/08/25
1927 dot. Przyznawania wyprawek szkolnych przez WOś. Zapytanie 2006/08/29 Kochańska   Teresa   2006/09/05
1926 dot. Przeprowadzonej kontroli przez NIK inwestycji prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin z udziałem środków unijnych. Zapytanie 2006/07/27 Wijas   Jędrzej   Zaremba   Renata   2006/08/04
1925 dot. Problemu "noclegowni bezdomnych" przy ulicy Niepodległości w Szczecinie. Interpelacja 2006/07/27 Krawczak   Elżbieta   2006/08/04
1924 dot. Wniosku klubu sporotwego MKL Szczecin o dofinansowanie w okresie styczeń-sierpień 2006. Zapytanie 2006/07/27 Skarżyński   Jerzy   2006/08/03
1923 dot. Rozliczenia finansowego Szczecińskiego Półmaratonu Gryfa. Zapytanie 2006/07/27 Skarżyński   Jerzy   2006/08/03
1922 dot. Przedstawienia informacji w spr.zawarcia umowy na budowę mostów przez Odrę i Regalicę. Interpelacja 2006/07/27 Malanowska   Elżbieta   Zaremba   Renata   2006/08/09
1921 dot. Artykułów sponsorowanych przez Prezydenta Miasta Szczecin. Zapytanie 2006/07/27 Zaremba   Renata   Malanowska   Elżbieta   2006/08/03
1920 dot. Zamknięcia Przedszkola Publicznego Nr 2 przy ulicy Woj.Polskiego w Szczecin. Zapytanie 2006/07/27 Zaremba   Renata   Malanowska   Elżbieta   2006/08/03
1919 dot. Rzekomych oszczędności ZBiLK wykazanych w artykule promocyjnycm "Kocham Szczecin". Zapytanie 2006/07/27 Malanowska   Elżbieta   Zaremba   Renata   2006/08/03
1918 dot. Remontu przychodni lekarskiej przy ulicy Stołczyńskiej w Szczecinie. Zapytanie 2006/07/25 Sukiennicka   Alina   2006/08/02
1917 dot. Przedstawienia umowy dzierżawy terenu kąpieliska "Plaża Mieleńska". Zapytanie 2006/07/20 Kęsik   Piotr   2006/07/27
1916 dot. Zasad zatrudnienia jednej osoby przez Prezydenta w UM Szczecin. Zapytanie 2006/07/20 Kęsik   Piotr   2006/07/27
1915 dot. Sprawy mieszkańców Szczecina zam.przy ulicy Jed.Narodowej. Zapytanie 2006/07/14 Modrzejewski   Janusz   2006/07/21
1914 dot. Przekazania środków na remont budynków komunalnych. Zapytanie 2006/07/14 Modrzejewski   Janusz   2006/07/21
1913 dot. Rekrutacji do szczecińskich przedszkoli. Zapytanie 2006/07/14 Sukiennicka   Alina   2006/07/20
1912 dot. Sprawy budynku przy ulicy Malczewskiego w Szczecinie. Interpelacja 2006/07/13 Szałabawka   Artur   2006/07/25
1911 dot. Sprawy Stowarzyszenia Muzyków Rozwojowych STOMUR w Szczecinie. Interpelacja 2006/07/13 Ostrowski   Wiesław   2006/07/27
1910 dot. Zabezpieczenia poniemieckich płyt nagrobnych przy ulicy Ostrowskiej w Szczecinie. Interpelacja 2006/07/11 Sukiennicka   Alina   2006/07/25
1909 dot. Uporządkowania terenu przy ulicy Kruczej w Szczecinie. Interpelacja 2006/07/11 Sukiennicka   Alina   2006/07/24
1908 dot. Przywrócenia kursowania autobusu Nr 53 w Szczecinie. Interpelacja 2006/07/11 Gronkowski   Bolesław   2006/07/11
1907 dot. Wypłacania dyrektorom dodatkowych pieniędzy za matury. Interpelacja 2006/07/11 Bartnik   Paweł   2006/07/24
1906 dot. Sprawy Klubu Sportowego Olimpic. Interpelacja 2006/07/11 Bartnik   Paweł   2006/07/20
1905 dot. Wniesienia wniosku Gimnazjum Nr 20 w Szczecinie. Interpelacja 2006/07/11 Bartnik   Paweł  
1904 dot. Przebudowy Alei Fontann w Szczecinie. Zapytanie 2006/07/11 Szałabawka   Artur   2006/07/25
1903 dot. Możliwości wprowadzenia rowerów na szczecińskie kąpieliska. Interpelacja 2006/07/11 Mickiewicz   Andrzej   2006/07/25
1902 dot. Uporządkowania Alei Parku Kasprowicza w Szczecinie. Interpelacja 2006/07/11 Mickiewicz   Andrzej   2006/07/25
1901 dot. Zamknięcia Przedszkola Publicznego Nr 2 w Szczecinie. Zapytanie 2006/07/11 Zaremba   Renata   2006/07/17
1900 dot. Uruchomienia oddziału fizjoterapii w Szpitalu Miejskim w Szczecinie. Interpelacja 2006/07/11 Jerzyk   Henryk   2006/07/25
1899 dot. Wydatkowania pieniędzy przez ZBiLK w Szczecinie. Zapytanie 2006/07/11 Zaremba   Renata   2006/07/18
1898 dot. Zadania inwestycyjnego "Modernizacja ulicy K.Balińskiego". Interpelacja 2006/06/30 Jerzyk   Henryk   2006/07/11
1897 dot. Ustalenia zasad korzystania przez zawodników KS OLIMPIC ze stadionu lekkoatletycznego. Interpelacja 2006/06/29 Skarżyński   Jerzy   2006/07/14
1896 dot. Uruchomienia sygnalizacji świetlnej przy ulicy Jana z Kolna w Szczecinie. Interpelacja 2006/06/28 Mickiewicz   Andrzej   2006/07/06
1895 dot. Inwestycji budowy sieci kanalizacyjcnej na osiedlu Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo. Interpelacja 2006/06/28 Dzikowski   Władysław   2006/07/13
1894 dot. Wybudowania sieci kanalizacyjnej przy ulicy Sarniej w Szczecinie. Zapytanie 2006/06/27 Szałabawka   Artur   2006/07/06
1893 dot. Sprawy przewozu metanolu z Huty Szczecin. Interpelacja 2006/06/27 Jania   Piotr   2006/07/10
1892 dot. Zestawienia kamienic przeznaczonych przez SCR do sprzedaży w całości. Zapytanie 2006/06/27 Arłukowicz   Bartosz   2006/07/05
1891 dot. Uporządkowania terenów zielonych w Szczecinie. Interpelacja 2006/06/27 Szałabawka   Artur   2006/07/05
1890 dot. Otrzymywania dodatków za pracę w komisjach egzaminacyjnych. Zapytanie 2006/06/27 Bartnik   Paweł   2006/07/05
1889 dot. Upublicznienia aneksu do umowy Miasta szczecin z ECE. Interpelacja 2006/06/27 Wijas   Jędrzej   2006/07/10
1888 dot. Słupów ogłoszeniowych przy parku Andersa. Interpelacja 2006/06/27 Hawryszuk   Wojciech   2006/07/04
1887 dot. Niszczejących ławek na przystankach autobusowych. Interpelacja 2006/06/27 Hawryszuk   Wojciech   2006/07/14
1886 dot. Sprawy masztu telefonii komórkowej na osiedlu Bukowo. Interpelacja 2006/06/27 Hawryszuk   Wojciech   2006/07/10
1885 dot. Problemów z nauczaniem w LO w Szczecinie. Interpelacja 2006/06/27 Hawryszuk   Wojciech   2006/07/12
1884 dot. Konferencji Region Odrzański. Interpelacja 2006/06/27 Hawryszuk   Wojciech   2006/07/05
1883 dot. Kontroli biletowej w środkach komunikacji miejskiej. Interpelacja 2006/06/27 Hawryszuk   Wojciech   2006/07/10
1882 dot. Sprawy sklepu PISAK przy ulicy Jagiellońskiej w Szczecinie. Interpelacja 2006/06/27 Hawryszuk   Wojciech   2006/07/13
1881 dot. Sprawy stadionu piłkarskiego na Pomorzanach w Szczecinie. Interpelacja 2006/06/27 Hawryszuk   Wojciech   2006/07/12
1880 dot. "Ogławiania" starych drzew na terenie Miasta Szczecin. Interpelacja 2006/06/27 Mickiewicz   Andrzej   2006/07/06
1879 dot. Przedstawienia aneksu do umowy z ECE. Zapytanie 2006/06/26 Jacyna-Witt   Małgorzata   2006/07/03
1878 dot. Planu inwestycyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego. Interpelacja 2006/06/21 Wijas   Jędrzej   2006/07/05
1877 dot. Wydania ostatecznej decyzji w sprawie Willi Lentza. Zapytanie 2006/06/21 Wijas   Jędrzej   2006/06/28
1876 dot. Umowy/porozumienia z PKP. Zapytanie 2006/06/19 Jacyna-Witt   Małgorzata   2006/06/29
1875 dot. Terenu przy ulicy Dunikowskiego w Szczecinie. Zapytanie 2006/06/19 Jacyna-Witt   Małgorzata   2006/06/27
1874 dot. Modernizacji boiska przy Zespole Szkół Nr 4 w Szczecinie. Zapytanie 2006/06/19 Jacyna-Witt   Małgorzata   2006/06/30
1873 dot. Działki Nr 52 obręb 22 w Dąbiu. Zapytanie 2006/06/19 Jacyna-Witt   Małgorzata   2006/06/26
1872 dot. Terenu przy ulicy Piechoty w Szczecinie. Zapytanie 2006/06/19 Jacyna-Witt   Małgorzata   2006/07/07
1871 dot. Wykupu mieszkania przy ulicy Więckowskiego w Szczecinie. Zapytanie 2006/06/19 Jacyna-Witt   Małgorzata   2006/06/27
1870 dot. Przebudowy Autostrady Poznańskiej w Szczecinie. Zapytanie 2006/06/19 Zaremba   Renata   2006/06/26
1869 dot. Zwiększenia częstotliwości kursowania autobusu lini 51 w Szczecinie. Interpelacja 2006/06/14 Kochańska   Teresa   2006/06/27
1868 dot. Lokalizacji parkingu w rejonie szczecińskiej Gubałówki. Interpelacja 2006/06/14 Kochańska   Teresa   2006/06/29
1867 dot. Realizacji uchwały Nr LIV/1022/06. Zapytanie 2006/06/14 Malanowska   Elżbieta   Kęsik   Piotr   2006/06/26
1866 dot. Przedłużenia umowy dzierżawy obiektu przy rondzie Giedroycia w Szczecinie. Interpelacja 2006/06/14 Modrzejewski   Janusz   2006/06/27
1865 dot. Sprawy informowania firm ochrony mienia o imprezach masowych. Zapytanie 2006/06/14 Szałabawka   Artur   2006/06/20
1864 dot. Rozbudowania terenów zielonych w okolicy Pomorzan. Interpelacja 2006/06/14 Szałabawka   Artur   2006/06/23
1863 dot. Prowadzonych robót budowlanych na terenie Szczecina. Zapytanie 2006/06/14 Szałabawka   Artur   2006/06/26
1862 dot. Przedstawienie zestawienia pobierania wynagrodzeń z Budżetu Miasta przez Zastępców Prezydenta, Dyrektorów Wydziałów i Prezydenta Szczecina. Interpelacja 2006/06/14 Arłukowicz   Bartosz   2006/06/28
1861 dot. Organizacji półmaratonu "Gryfa". Interpelacja 2006/06/14 Bartnik   Paweł   2006/06/29
1860 dot. Wniosku Gimnazjum Nr 20 w Szczecinie. Interpelacja 2006/06/14 Bartnik   Paweł  
1859 dot. Mistrzostw Polski w kolarstwie torowym. Interpelacja 2006/06/14 Skarżyński   Jerzy   2006/06/29
1858 dot. Szczecińskiego Półmaratonu Gryfa. Interpelacja 2006/06/14 Skarżyński   Jerzy   2006/06/29
1857 dot. Strony internetowej WS UM. Interpelacja 2006/06/14 Skarżyński   Jerzy   2006/06/28
1856 dot. Pomieszczenia na biuro I-ligowego klubu futsalu POGOŃ'04. Interpelacja 2006/06/14 Skarżyński   Jerzy  
1855 dot. Klubu I-ej ligi futsalu MKS POGOŃ' 04. Interpelacja 2006/06/14 Skarżyński   Jerzy   2006/06/28
1854 dot. Rekonstrukcji starej cegielni przy ulicy Przyjaciół Żołnierza w Szczecinie. Zapytanie 2006/06/14 Sukiennicka   Alina   2006/06/21
1853 dot. Realizacji projektu uchwały w spr.sprzedaży mieszkań komunalnych. Zapytanie 2006/06/14 Sukiennicka   Alina   2006/06/22
1852 dot. Zabezpieczenia poniemieckich płyt nagrobnych przy ulicy Ostrowskiej w Szczecinie. Interpelacja 2006/06/14 Sukiennicka   Alina   2006/06/28
1851 dot. Usuniecia płyt azbestowych przy ulicy Czwójdzińskiej w Szczecinie. Interpelacja 2006/06/09 Jerzyk   Henryk   2006/06/26
1850 dot. Utwardzenia nawierzchni przy ulicach Kruszcowa, Biała i Planty w Szczecinie. Interpelacja 2006/06/08
1849 dot. Problemu bezpieczeństwa w ruchu drogowym przy ulicy Krzemiennej w Szczecinie. Interpelacja 2006/06/08 Nowicki   Roman   2006/06/27
1848 dot. Wykazu listy osób, którym odmówiono budowy garażu. Interpelacja 2006/06/06 Ostrowski   Wiesław   2006/06/19
1847 dot. Podpisanych umów z deweloperami a Miastem Szczecin. Interpelacja 2006/06/06 Ostrowski   Wiesław   2006/06/13
1846 dot. Sprawy strefy płatnego parkowania. Interpelacja 2006/06/06 Ostrowski   Wiesław   2006/06/19
1845 dot. Utworzenia preferencyjnej strefy ekonomicznej w mieście Szczecinie. Interpelacja 2006/06/06 Ostrowski   Wiesław   2006/06/19
1844 dot. Stanu dróg wewnętrznych na osiedlach mieszkaniowych. Interpelacja 2006/06/06 Ostrowski   Wiesław   2006/06/13
1843 dot. Wykaz spółek z udziałem miasta. Interpelacja 2006/06/06 Ostrowski   Wiesław   2006/06/26
1842 dot. Dzierżawy garażu użytkowanego przy ulicy Szafera w Szczecinie. Interpelacja 2006/06/06 Ostrowski   Wiesław   2006/06/19
1841 dot. Budynku przy ulicy Klonowej w Szczecinie. Interpelacja 2006/06/06 Jerzyk   Henryk   2006/06/27
1840 dot. Zaprowadzenia porządku przy giełdzie samochodowej w Płoni. Interpelacja 2006/06/06 Jerzyk   Henryk   2006/06/14
1839 dot. Cofnięcia zakazu wydawania zezwoleń na budowę domów w Płoni. Interpelacja 2006/06/05 Jerzyk   Henryk   2006/06/28
1838 dot. Przebudowy ulicy Autostrada Poznańska w Szczecinie. Zapytanie 2006/05/26 Zaremba   Renata   2006/05/31
1837 dot. Nieruchomości gruntowej przy ulicy Dunikowskiego. Zapytanie 2006/05/25 Jacyna-Witt   Małgorzata   2006/06/02
1836 dot. Ograniczenia parkowania samochodów przy ulicy Woj.Polskiego w Szczecinie (budynek US). Interpelacja 2006/05/18 Kochańska   Teresa   2006/05/30
1835 dot. Zamontowania płotków przy przystanku tramwajowym przy ulicy Woj.Polskiego w Szczecinie. Interpelacja 2006/05/18 Kochańska   Teresa   2006/05/31
1834 dot. Parku Kasprowicza - wprowadzenie znaków zakazu wjazdu do parku. Interpelacja 2006/05/18 Kochańska   Teresa   2006/05/31
1833 dot. Skrzyżowania przy ulicy Boh.Warszawy z Bol.Krzywoustego w Szczecinie. Interpelacja 2006/05/18 Kochańska   Teresa   2006/05/31
1832 dot. Przywrócenia parkingu znajdującego sie przy ulicy Wąskiej w Szczecinie. Interpelacja 2006/05/18 Kochańska   Teresa   2006/05/31
1831 dot. Przedstawienia umowy dzierżawy terenu (korty tenisowe). Interpelacja 2006/05/18 Kochańska   Teresa   2006/05/29
1830 dot. Realizacji inwestycji - Gontynka. Zapytanie 2006/05/18 Jacyna-Witt   Małgorzata   2006/05/25
1829 dot. Bonifikaty na sprzedaż mieszkań TBS,STBS. Zapytanie 2006/05/18 Jacyna-Witt   Małgorzata   2006/06/06
1828 dot. Lokalizacji basenu pływackiego na Prawobrzeżu. Zapytanie 2006/05/18 Jacyna-Witt   Małgorzata   2006/05/23
1827 dot. Terenów Ulic Rydla i Gombrowicza w Szczecinie(plany zagospodarowania przestrzennego). Zapytanie 2006/05/18 Jacyna-Witt   Małgorzata  
1826 dot. Budynku przychodni przy ulicy Okulickiego w Szczecinie. Zapytanie 2006/05/18 Jacyna-Witt   Małgorzata   2006/05/26
1825 dot. Planowania rozwiązań układu komunikacyjnego - Ku Słońcu, Europejska, Derdowskiego. Interpelacja 2006/05/16 Malanowska   Elżbieta   2006/05/29
1824 dot. Cofnięcia zakazu wydawania zezwoleń na budowę domów jednorodzinnych w osiedlach Płonia i Śmierdnica. Interpelacja 2006/05/16 Jerzyk   Henryk   2006/05/29
1823 dot. Działalności Domu Kultury "Klub Skolwin". Interpelacja 2006/05/16 Sukiennicka   Alina   2006/05/25
1822 dot. Naprawy nawierzchni ulicy Hożej w Szczecinie. Interpelacja 2006/05/16 Sukiennicka   Alina   2006/05/29
1821 dot. Lokalizacji szkoły podstawowej na Warszewie. Zapytanie 2006/05/16 Sukiennicka   Alina  
1820 dot. Przyznawania nagród Gminy Miasto Szczecin. Zapytanie 2006/05/16 Skarżyński   Jerzy   2006/05/29
1819 dot. Zamontowania sygnalizacji świetlnej przy ulicy Goleniowskiej. Interpelacja 2006/05/16 Szałabawka   Artur   2006/05/29
1818 dot. Naprawy nawierzchnii na odcinku ulicy Przestrzennej. Interpelacja 2006/05/16 Szałabawka   Artur   2006/05/29
1817 dot. Sprawy terenów przyległych do Oczyszczalni Ścieków Pomorzany. Zapytanie 2006/05/16 Szałabawka   Artur   2006/05/23
1816 dot. Przejmowania przez Kluby Sportowe obiektów należących do Miasta Szczecin. Zapytanie 2006/05/16 Kęsik   Piotr   2006/05/30
1815 dot. Analizy funkcjonowania linii autobusowej Nr 82. Interpelacja 2006/05/16 Malanowska   Elżbieta   2006/05/29
1814 dot. Przebudowy ciągu pieszego ulicy Dworskiej w Szczecinie. Interpelacja 2006/05/16 Malanowska   Elżbieta   2006/05/29
1813 dot. Inwestycji budowy dwóch mostów ze środków unijnych. Zapytanie 2006/05/16 Zaremba   Renata   2006/05/24
1812 dot. Naprawy Mostu Parnickiego. Zapytanie 2006/05/16 Jania   Piotr   2006/05/22
1811 dot. Sprawy dzierżawy działek w Sławocieszu przy ulicy Stary Szlak. Zapytanie 2006/05/16 Jania   Piotr   2006/05/23
1810 dot. Sprawy ulicy Narzędziowej w Szczecinie Dąbiu. Interpelacja 2006/05/16 Mickiewicz   Andrzej   2006/05/31
1809 dot. Artykułów prasowych n.t. kondycji finansowej miast. Interpelacja 2006/05/16 Mickiewicz   Andrzej   2006/05/26
1808 dot. Powołania Zespołu ds. Zieleni w Mieście. Interpelacja 2006/05/16 Mickiewicz   Andrzej   2006/05/30
1807 dot. Uruchomienia przeprawy parnickiej. Zapytanie 2006/05/16 Słowacki   Juliusz   2006/05/22
1806 dot. Sprawy mieszkańców Szczecina zamieszkałych przy ulicy Gen.Rayskiego. Interpelacja 2006/05/16 Krawczak   Elżbieta   2006/06/05
1805 dot. Braku "litery" w napisie - na Pomniku Czynu Polaków w Szczecinie. Interpelacja 2006/05/11 Ostrowski   Wiesław   2006/05/26
1804 dot. Utrudnień związanych z przejazdem tramwajowym przy ulicy Woj.Polskiego w Szczecinie. Interpelacja 2006/05/11 Ostrowski   Wiesław   2006/05/23
1803 dot. Sprawy aptek z "bezpłatnymi lekami". Interpelacja 2006/05/11 Ostrowski   Wiesław   2006/05/24
1802 dot. Przeznaczenia pieniędzy z Budżetu Miasta na "Mini Park". Interpelacja 2006/05/11 Ostrowski   Wiesław   2006/05/18
1801 dot. Zaprowadzenia porządku przy ulicy Babiego Lata i Belgradzkiej w Szczecinie. Interpelacja 2006/05/09 Jerzyk   Henryk   2006/05/22
1800 dot. Sprawy mieszkańców Szczecina zam. przy ulicy Kołowskiej. Interpelacja 2006/05/09 Nowicki   Roman   2006/05/24
1799 dot. Sprawy mieszkanców Szczecina zam. przy ulicy A.Krzywoń w Szczecinie. Interpelacja 2006/05/09 Nowicki   Roman   2006/05/19
1798 dot. Sprawy Stowarzyszenia NRS (wydzierżawienie od miasta gruntów). Zapytanie 2006/05/02 Arłukowicz   Bartosz   2006/05/09
1797 dot. Alejek parkowych w Parku Kasprowicza w Szczecinie. Zapytanie 2006/04/27 Mickiewicz   Andrzej   2006/05/08
1796 dot. Planowania zajęć pozalekcyjnych na rok szkolny 2006/2007. Zapytanie 2006/04/27 Sukiennicka   Alina   2006/05/08
1795 dot. Interwencji w sprawie firmy WIP. Interpelacja 2006/04/27 Hawryszuk   Wojciech   2006/05/11
1794 dot. Sprawy LO Nr 2 w Szczecinie. Interpelacja 2006/04/27 Hawryszuk   Wojciech   2006/05/09
1793 dot. Pisma podpisanego przez Wiceprezydenta A.Grabca. Interpelacja 2006/04/27 Hawryszuk   Wojciech   2006/05/08
1792 dot. Sprawy Willi Lenza. Interpelacja 2006/04/27 Jania   Piotr   Sukiennicka   Alina   Kochańska   Teresa   Malanowska   Elżbieta   2006/05/11
1791 dot. Przedstawienia informacji dot. Głównego Architekta Miasta. Interpelacja 2006/04/27 Malanowska   Elżbieta   2006/05/10
1790 dot. Przedstawienia rozwiązań komunikacyjnych w obrębie ronda Ku Słońcu, Derdowskiego w Szczecinie. Interpelacja 2006/04/27 Malanowska   Elżbieta   2006/05/11
1789 dot. Sprawy automatów w strefie płatnego parkowania. Zapytanie 2006/04/27 Zaremba   Renata   2006/05/04
1788 dot. Dziur w jezdniach na terenie Miasta Szczecin. Zapytanie 2006/04/27 Zaremba   Renata   2006/05/04
1787 dot. Sprawy Przedszkola Publicznego Nr 2 w Szczecinie. Zapytanie 2006/04/27 Zaremba   Renata   2006/05/08
1786 dot. Kamienicy Artystycznej przy ulicy Lenartowicza w Szczecinie. Zapytanie 2006/04/25 Jacyna-Witt   Małgorzata   2006/05/09
1785 dot. Należności wpłacanych przez Stocznię Szczecińską do kasy miejskiej. Zapytanie 2006/04/25 Jacyna-Witt   Małgorzata   2006/05/09
1784 dot. Wykupu przez miasto budynków przedszkoli od syndyka masy upadłościowej SS PH SA. Zapytanie 2006/04/25 Jacyna-Witt   Małgorzata   2006/05/09
1783 dot. Zapisów umowy z ECE. Zapytanie 2006/04/25 Jacyna-Witt   Małgorzata   2006/05/09
1782 dot. Wstrzymania sprzedaży mieszkań w STBS. Zapytanie 2006/04/25 Jacyna-Witt   Małgorzata  
1781 dot. Planu zagospodarowania przestrzennego Dzielnicy Łękno. Interpelacja 2006/04/20 Kochańska   Teresa   2006/05/04
1780 dot. Koncepcji zagospodarowania terenu - Park Kasprowicza w Szczecinie. Interpelacja 2006/04/20 Kochańska   Teresa   2006/05/04
1779 dot. Sprawy nieruchomości - Willa Lenza. Interpelacja 2006/04/20 Kochańska   Teresa   2006/05/02
1778 dot. Wykazu ulic wymagających naprawy (przy Osiedlu Zawadzkiego). Interpelacja 2006/04/20 Ostrowski   Wiesław   2006/05/05
1777 dot. Przedłużenia terminu składania wniosku o dzierżawę gruntu pod garaże przy ulicy Benesza w Szczecinie. Interpelacja 2006/04/20 Ostrowski   Wiesław   2006/05/02
1776 dot. Przedstawienia terminu modernizacji ulic Dworska, Wierzbowa w Szczecinie. Interpelacja 2006/04/11 Malanowska   Elżbieta   2006/04/26
1775 dot. Przedstawienia planów zagospodarowania terenów wokół lotniska Dąbie w Szczecinie. Interpelacja 2006/04/11 Malanowska   Elżbieta   2006/04/24
1774 dot. Sprawy mieszkańców Szczecina. Interpelacja 2006/04/11 Malanowska   Elżbieta   2006/04/26
1773 dot. Informacji na temat NFOZ. Zapytanie 2006/04/11 Krawczak   Elżbieta   2006/04/18
1772 dot. Likwidacji garaży przy ulicy Szafera w Szczecinie. Interpelacja 2006/04/10 Skarżyński   Jerzy   2006/04/24
1771 dot. Remontu chodników przy ulicy Kolaska, Koszalińskiej, Lipowej, Światowida w Szczecinie. Interpelacja 2006/04/06 Krawczak   Elżbieta   Kęsik   Piotr   2006/04/19
1770 dot. "Dzikich" lokatorów zamieszkałych przy ulicy Śląskiej w Szczecinie. Interpelacja 2006/04/06 Krawczak   Elżbieta   2006/04/20
1769 dot. Lokalizacji stacji benzynowej przy ulicy Piłsudskiego w Szczecinie. Interpelacja 2006/04/06 Krawczak   Elżbieta   2006/04/18
1768 dot. Parkowania samochodów przy ulicy Małopolskiej w Szczecinie. Interpelacja 2006/04/06 Krawczak   Elżbieta   2006/04/24
1767 dot. Stowarzyszenia "Serce". Interpelacja 2006/04/06 Ostrowski   Wiesław   2006/04/19
1766 dot. Remontu ulicy Łukasińskiego. Interpelacja 2006/04/06 Ostrowski   Wiesław   2006/04/19
1765 dot. Wykorzystania materiałów budowlanych na budowę Mini Parku na Osiedlu Zawadzkiego. Interpelacja 2006/04/06 Ostrowski   Wiesław   2006/04/24
1764 dot. Wyznaczenia terenu pod budowę śmietnika przy ulicy Szafera. Interpelacja 2006/04/06 Ostrowski   Wiesław   2006/04/24
1763 dot. Przeniesienia prawa własności garażu i uprawnień do dzierżawy gruntu. Interpelacja 2006/04/06 Ostrowski   Wiesław   2006/04/20
1762 dot. Wypowiedzenia dzierżawy garażu na Szafera. Interpelacja 2006/04/06 Ostrowski   Wiesław   2006/04/21
1760 dot. Umowy na realizację inwestycji z ECE. Zapytanie 2006/04/05 Jacyna-Witt   Małgorzata   2006/04/12
1759 dot. Realizacji inwestycji przy ulicy Krzywoustego w Szczecinie. Zapytanie 2006/04/05 Jacyna-Witt   Małgorzata   2006/04/10
1758 dot. Wniosku o wstrzymanie podpisania umowy na budowę przesypowni śmieci na Tamie Pomorzańskiej w Szczecinie. Zapytanie 2006/04/05 Jacyna-Witt   Małgorzata   2006/04/11
1757 dot. Sprawy mieszkanki Szczecina. Zapytanie 2006/04/05 Jacyna-Witt   Małgorzata   2006/04/12
1756 dot. Zniszczenia chodnika oraz ścieżki rowerowej przy ulicy Mieszka I w Szczecinie. Zapytanie 2006/04/05 Jacyna-Witt   Małgorzata   2006/04/14
1755 dot. Dofinansowania Rad Osiedlowych. Zapytanie 2006/04/05 Jacyna-Witt   Małgorzata   2006/04/14
1754 dot. Wybudowania chodnika przy ulicy Trzcinowej. Interpelacja 2006/03/30 Jerzyk   Henryk   2006/04/13
1753 dot. Dobrukowania odcinka ulicy Spokojnej. Interpelacja 2006/03/30 Jerzyk   Henryk   2006/04/13
1752 dot. Wyznaczenia miejsc parkingowych przy cmentarzu komunalnym w Płoni. Interpelacja 2006/03/30 Jerzyk   Henryk   2006/04/13
1751 dot. Oświetlenia placów zabaw przy ulicy Mostowej, Klonowej i Abrahama. Interpelacja 2006/03/30 Jerzyk   Henryk   2006/04/13
1750 dot. Przebrukowania ulicy Glinnej do granicy miasta. Interpelacja 2006/03/30 Jerzyk   Henryk   2006/04/13
1749 dot. Odpowiedzi na interpelację w sprawie chodnika przy ulicy Eysmonda 1. Interpelacja 2006/03/30 Krawczak   Elżbieta   2006/04/13
1748 dot. Remontu łazienek w internacie ZSE-E. Interpelacja 2006/03/30 Krawczak   Elżbieta   2006/04/05
1747 dot. Modernizacji i kanalizacji ulic osiedla Żelechowa. Zapytanie 2006/03/28 Sukiennicka   Alina   2006/04/07
1746 dot. Kanalizacji i likwidacji szamb na osiedlu Warszewo. Zapytanie 2006/03/28 Sukiennicka   Alina   2006/04/07
1745 dot. Przetargu na wydzierżawienie terenu byłego targowiska przy ulicy Rostockiej. Zapytanie 2006/03/28 Sukiennicka   Alina   2006/04/04
1744 dot. Szkolenia bezrobotnych (przeprowadzenie kursów spawalniczych). Interpelacja 2006/03/28 Kochańska   Teresa   2006/04/10
1743 dot. Wykorzystywania środków przeznaczonych dla bezrobotnych, chcących prowadzić działalność gospodarczą. Interpelacja 2006/03/28 Kochańska   Teresa   2006/04/10
1742 dot. Kanalizacji i likwidacji szamb na terenie miasta Szczecina. Zapytanie 2006/03/28 Sukiennicka   Alina   2006/04/04
1741 dot. Wydania decyzji nr 378/05 z dnia 14/11/2005 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na Pl.Orła Białego. Interpelacja 2006/03/28 Hawryszuk   Wojciech   2006/04/10
1740 dot. Wniesienia na najbliższą sesję RM punktu pt:"Wyrażenie opinii na temat projektu Strategii rozwoju Euroregionu Pomorza w latach 2006-2012". Interpelacja 2006/03/28 Bartnik   Paweł   2006/04/12
1739 dot. Pozyskiwania funduszy dla miasta Szczecina z źródeł zewnetrznych. Zapytanie 2006/03/28 Malanowska   Elżbieta   Wijas   Jędrzej   2006/04/04
1738 dot. Sprawy pielęgnowania zieleni w Szczecinie. Zapytanie 2006/03/28 Skarżyński   Jerzy   2006/04/04
1737 dot. Przedstawienia wykazu firm, które umieszczały swoje reklamy w obiektach zarządzanych przez MOSRiR. Zapytanie 2006/03/28 Skarżyński   Jerzy   2006/04/06
1736 dot. Sporu sądowego między miastem Szczecin a inwestorem przy ulicy Litewskiej. Interpelacja 2006/03/28 Skarżyński   Jerzy   2006/04/11
1735 dot. Przedstawienia informacji o realizacji inwestycji "Skate Park'u". Interpelacja 2006/03/28 Malanowska   Elżbieta   2006/04/11
1734 dot. Przedstawienia wykonania uchwały RM Nr XIII/267/03 z dnia 01.12.2003r. Interpelacja 2006/03/28 Malanowska   Elżbieta   2006/04/07
1733 dot. Wyrównania i utwardzenia nawierzchnii ulicy Jeziornej. Interpelacja 2006/03/28 Nowicki   Roman   2006/04/10
1732 dot. Przedstawienia prezentacji projektu inwestycji: budowy stadionu piłkarskiego, galerii handlowo-usługowej wraz z parkingami. Interpelacja 2006/03/28 Zaremba   Renata   2006/03/30
1731 dot. Remontu przedszkola przy ulicy Woj.Polskiego 211 w Szczecinie. Interpelacja 2006/03/28 Zaremba   Renata   2006/04/10
1730 dot. Utworzenia w Szczecinie podstrefy istniejącej już Kostrzyńsko-Słubickiej SSE. Zapytanie 2006/03/28 Zaremba   Renata   2006/04/04
1729 dot. Sprawy dworca PKP oraz organizacji Regat w 2007. Zapytanie 2006/03/28 Zaremba   Renata   2006/04/04
1728 dot. Szkolnej Giełdy Turystycznej "Przygoda 2006". Interpelacja 2006/03/28 Modrzejewski   Janusz   2006/04/12
1727 dot. Wystawiania kar za parkowanie w strefie płatnego parkowania. Interpelacja 2006/03/28 Modrzejewski   Janusz  
1726 dot. Sprzedaży nieruchomości przez Fundusz na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości. Zapytanie 2006/03/21 Jacyna-Witt   Małgorzata   2006/03/24
1725 dot. Zwolnienia dyrektora ZBiLK. Zapytanie 2006/03/21 Jacyna-Witt   Małgorzata   2006/03/24
1724 dot. Stowarzyszenia Liga Morska i Rzeczna. Zapytanie 2006/03/21 Jacyna-Witt   Małgorzata   2006/03/30
1723 dot. Informacji na temat sprzedaży nieruchomości gruntowych w Szczecinie (w 2006r.). Zapytanie 2006/03/21 Jacyna-Witt   Małgorzata   2006/03/28
1722 dot. Przedstawienia wykazu sprzedaży gruntów (w 2005r.) Zapytanie 2006/03/21 Jacyna-Witt   Małgorzata   2006/03/28
1721 dot. Przedstawienia informacji na temat "Tęczowego Domku". Interpelacja 2006/03/20 Modrzejewski   Janusz   2006/04/03
1720 dot. Niszczenia mienia komunalnego. Zapytanie 2006/03/15 Szałabawka   Artur   2006/03/22
1719 dot. Sprawy obiektu przy ulicy Robotniczej w Szczecinie. Interpelacja 2006/03/15 Słowacki   Juliusz   2006/03/30
1718 dot. Ekspertyz zleconych przez Radę Miasta. Interpelacja 2006/03/15 Słowacki   Juliusz   2006/03/28
1717 dot. Umowy pomiędzy ECE a Gminą miasto Szczecin. Zapytanie 2006/03/15 Jacyna-Witt   Małgorzata   2006/03/23
1716 dot. Inwestycji na terenie gminy miasto Szczecin powodującej zagrożenie dla środowiska. Interpelacja 2006/03/15 Szałabawka   Artur   2006/03/28
1715 dot. Kolein przy "Pleciudze". Interpelacja 2006/03/15 Hawryszuk   Wojciech   2006/03/29
1714 dot. Problemu z sygnalizacją świetlną przy ulicy Krzywoustego. Interpelacja 2006/03/15 Hawryszuk   Wojciech   2006/03/30
1713 dot. Rozwiązania problemu dzikich kaczek zagrażających bezpieczeństwu drogowemu. Interpelacja 2006/03/15 Hawryszuk   Wojciech   2006/03/24
1712 dot. Organizacji The Tall Ship's Races. Interpelacja 2006/03/15 Hawryszuk   Wojciech   2006/04/04
1711 dot. Sprzątania śniegu z ulic Szczecina. Interpelacja 2006/03/15 Hawryszuk   Wojciech   2006/03/29
1710 dot. Inwestycji zagospodarowania terenów 27,5ha - stadion "Pogoni" wraz z przyległymi gruntami. Interpelacja 2006/03/15 Zaremba   Renata  
1709 dot. Terenów dla utworzenia specjalnej strefy ekonomicznej w Szczecinie. Zapytanie 2006/03/15 Zaremba   Renata   2006/03/23
1707 dot. Remontu dworca PKP przed regatami w 2007r. Zapytanie 2006/03/15 Zaremba   Renata   2006/03/22
1706 dot. Formy obchodów I rocznicy śmierci Papieża Jana Pawła II. Zapytanie 2006/03/15 Jania   Piotr   2006/03/23
1705 dot. Sprawy strefy Słubicko-Kostrzyńskiej. Zapytanie 2006/03/15 Jania   Piotr   2006/03/23
1704 dot. Przeprawy mostowej przez Parnice. Zapytanie 2006/03/15 Jania   Piotr   2006/03/23
1703 dot. Budowy hipermarketów (2003-2005) w Szczecinie. Zapytanie 2006/03/15 Jania   Piotr   2006/03/22
1702 dot. Stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych. Zapytanie 2006/03/15 Jania   Piotr   2006/03/21
1701 dot. Wycięcia pochylonych drzew na osiedlu Arkońskim w Szczecinie. Interpelacja 2006/03/15 Kochańska   Teresa   2006/03/30
1700 dot. Sygnalizacji świetlnej przy ulicach: Chopina, Wszystkich Świętych, Monte Casino, Felczaka w Szczecinie. Interpelacja 2006/03/15 Kochańska   Teresa   2006/03/30
1699 dot. Przeprowadzonych rozmów z AMW a Miastem Szczecin. Interpelacja 2006/03/15 Modrzejewski   Janusz   2006/03/28
1698 dot. Braku oświetlenia na odcinku od ul.Krasińskiego do ul.Warcisława w Szczecinie. Interpelacja 2006/03/15 Sukiennicka   Alina   2006/03/30
1697 dot. Przetargu na pielęgnowanie zieleni w mieście. Zapytanie 2006/03/15 Mickiewicz   Andrzej   2006/03/23
1696 dot. Przedstawienia informacji na temat "planowanych inwestycji zapisanych w budżecie miasta". Interpelacja 2006/03/15 Malanowska   Elżbieta   2006/03/30
1695 dot. Kamienicy przy ulicy Kolumba w Szczecinie. Interpelacja 2006/03/15 Malanowska   Elżbieta   2006/03/31
1694 dot. Realizacji umowy zawartej w dniu 06.07.2005r. pomiędzy gminą miasto Szczecin a firmą PHU "Direct" . Interpelacja 2006/03/09 Jania   Piotr   2006/03/22
1693 dot. Wskazania nieruchomości, które miasto ma zamiar zamienić z Portem Rybackim GRYF. Zapytanie 2006/03/08 Kęsik   Piotr  
1692 dot. Zagospodarowania Placu Orła Białego w Szczecinie. Interpelacja 2006/03/07 Hawryszuk   Wojciech   2006/03/17
1691 dot. Dopłat do czyszów mieszkańców (przeniesionych do TBS,STBS). Zapytanie 2006/03/02 Jacyna-Witt   Małgorzata   2006/03/08
1690 dot. Przedstawienia etapu prac związanym z pozyskiwaniem funduszy z tzw.programów norweskich na obiekty sportowo-rekreacyjne. Zapytanie 2006/03/02 Jacyna-Witt   Małgorzata   2006/03/09
1689 dot. Przedstawienia informacji "Czy Prezydent podejmie inicjatywę uchwałodawczą zmieniającą zasady sprzedaży lokali mieszkaniowych. Zapytanie 2006/03/02 Jacyna-Witt   Małgorzata   2006/03/08
1688 dot. Rozwiązania sprawy lokalu przy ulicy al.Piastów w Szczecinie. Zapytanie 2006/03/02 Jacyna-Witt   Małgorzata   2006/03/09
1687 dot. Przedstawienia informacji na temat planowanej inwestycji remontu ulic Potulicka-Kaszubska-Narutowicza w Szczecinie. Interpelacja 2006/03/02 Malanowska   Elżbieta   2006/03/14
1686 dot. Zainstalowania sygnalizacji świetlnej przy ulicy Kolumba w Szczecinie. Interpelacja 2006/03/02 Malanowska   Elżbieta   2006/03/16
1685 dot. Naprawy chodnika przy ulicy Eysmonda w Szczecinie. Interpelacja 2006/03/02 Krawczak   Elżbieta   2006/03/17
1684 dot. Sprawy mieszkańca Szczecina zamieszkałego przy ulicy Niemierzyńskiej. Interpelacja 2006/03/02 Krawczak   Elżbieta   2006/03/15
1683 dot. Wyjaśnienia sprawy naliczania przez "PERFEKT" Sp.z o.o. kwot za C.O. Interpelacja 2006/03/02 Krawczak   Elżbieta   2006/03/15
1682 dot. Wyremontowania budynku przy ulicy Pyrzyckiej w Szczecinie. Interpelacja 2006/02/28 Jerzyk   Henryk   2006/03/13
1681 dot. Wstrzymania czynności komorniczych. Interpelacja 2006/02/28 Ostrowski   Wiesław   2006/03/08
1680 dot. Oświetlenia domów. Interpelacja 2006/02/28 Ostrowski   Wiesław   2006/03/13
1679 dot. Oświetlenia przejść dla pieszych przy ulicy Szafera w Szczecinie. Interpelacja 2006/02/28 Ostrowski   Wiesław   2006/03/15
1678 dot. Stowarzyszenia Pomoc. Interpelacja 2006/02/28 Ostrowski   Wiesław   2006/03/13
1677 dot. Sprawy parkingu strzeżonego przy MZK w Szczecinie. Interpelacja 2006/02/28 Ostrowski   Wiesław   2006/03/07
1676 dot. Zmiany decyzji kierownictwa ZBiLK Interpelacja 2006/02/28 Ostrowski   Wiesław   2006/03/13
1675 dot. Sprawy stadionu Pioniera przy ulicy Potulickiej w Szczecinie. Interpelacja 2006/02/23 Modrzejewski   Janusz   2006/03/09
1674 dot. Składowania popiołu na ulicy Cegłówki w Szczecinie. Zapytanie 2006/02/23 Sukiennicka   Alina   2006/02/28
1673 dot. Zamontowania parkometrów w strefie płatnego parkowania. Interpelacja 2006/02/21 Kochańska   Teresa   2006/02/28
1672 dot. Ruchu drogowego na ulicy Obrońców Stalingradu. Interpelacja 2006/02/21 Kochańska   Teresa   2006/02/28
1671 dot. Przedstawienia zestawienia nieruchomości mogących pełnić funkcje ochrony zdrowia. Interpelacja 2006/02/21 Arłukowicz   Bartosz   2006/02/28
1670 dot. Planów zagospodarownia wolnych pomieszczeń na stadionie przy ulicy Litewskiej. Zapytanie 2006/02/21 Skarżyński   Jerzy   2006/02/28
1669 dot. Rozwiązania problemu dobiegu do skoczni w hali stadionu przy ulicy Litewskiej w Szczecinie. Zapytanie 2006/02/21 Skarżyński   Jerzy   2006/02/28
1668 dot. Zobowiązań Stoczni Szczecińskiej Porta Holding SA wobec miasta Szczecin. Zapytanie 2006/02/21 Jania   Piotr   2006/02/28
1667 dot. Sposobu przygotowania służb miejskich do "ptasiej grypy". Zapytanie 2006/02/21 Jania   Piotr   2006/02/28
1666 dot. Braku występowania "zielonej fali" na ulicach Nowoeuropejskiej i Krakowskiej. Zapytanie 2006/02/21 Jania   Piotr   2006/02/28
1665 dot. Sprawy stadionu Pogoń Szczecin. Zapytanie 2006/02/21 Jania   Piotr   2006/02/28
1664 dot. Budowy stadionu piłkarskiego przy ulicy Karłowicza w Szczecinie. Zapytanie 2006/02/21 Zaremba   Renata   2006/02/27
1663 dot. Przedstawienia kwoty przekazanej na przedszkola i MTS z budżetu Miasta. Zapytanie 2006/02/21 Zaremba   Renata   2006/03/08
1662 dot. Uzyskania odpowiedzi na list otwarty PO. Zapytanie 2006/02/21 Zaremba   Renata   2006/02/28
1661 dot. Upadłości likwidacyjnej Stoczni "Pomerania". Interpelacja 2006/02/21 Mickiewicz   Andrzej   2006/03/06
1660 dot. Remontu sanitariatu przy ulicy Gryfińskiej w Szczecinie. Interpelacja 2006/02/21 Jerzyk   Henryk   2006/03/07
1659 dot. Remontu drogi i chodnika na ulicy Produkcyjnej w Szczecinie. Interpelacja 2006/02/21 Jerzyk   Henryk   2006/03/08
1658 dot. Weryfikacji kwoty na pochówek dla bezdomnych. Interpelacja 2006/02/21 Sukiennicka   Alina   2006/03/06
1657 dot. Osoby odpowiedzialnej za strefę płatnego parkowania. Zapytanie 2006/02/16 Kochańska   Teresa   2006/02/23
1656 dot. Ewentualnego wykupu przedszkoli przy ulicy Cegielskiego i Chryzostoma Paska. Zapytanie 2006/02/16 Arłukowicz   Bartosz   2006/02/20
1655 dot. Zamknięcia sklepu "Złomu" przy ulicy Śląskiej w Szczecinie. Interpelacja 2006/02/16 Krawczak   Elżbieta   2006/02/23
1654 dot. Sprawy mieszkańców ulicy Jagiellońskiej w Szczecinie. Interpelacja 2006/02/16 Krawczak   Elżbieta   2006/03/03
1653 dot. Ustawienia wiat przystankowych przy ul.Krzywoustego. Interpelacja 2006/02/16 Krawczak   Elżbieta   2006/03/02
1652 dot. Budowy przesypowni odpadów w Szczecinie. Interpelacja 2006/02/13 Jacyna-Witt   Małgorzata   2006/02/27
1651 dot. Zwiększenia częstotliwości kursowania autobusu A-74. Interpelacja 2006/02/10 Krawczak   Elżbieta   2006/02/27
1650 dot. Sprawy mieszkanki Szczecina zamieszkałej przy ulicy Śląskiej. Interpelacja 2006/02/10 Krawczak   Elżbieta   2006/02/23
1649 dot. Przetargu na przewozy komunikacyjne. Interpelacja 2006/02/07 Słowacki   Juliusz   2006/02/14
1648 dot. Budowy zbiorników na metanol przy ulicy Nad Odrą. Interpelacja 2006/02/07 Kęsik   Piotr   2006/02/21
1647 dot. Powołania zespołu do spraw ZBiLK'u. Zapytanie 2006/02/07 Kęsik   Piotr   2006/02/14
1646 dot. Dostarczenia informacji na temat naliczania kar za niedotrzymanie terminu modernizacji ul. Krzywoustego. Zapytanie 2006/02/07 Mickiewicz   Andrzej   2006/02/14
1645 dot. Dostarczenia informacji na temat stworzenia ośrodka dla dzieci z ADHD. Interpelacja 2006/02/07 Trzos   Bogdan   2006/02/20
1644 dot. Przedstawienia wyjaśnień odnośnie przetargu na organizację transportu miejskiego. Interpelacja 2006/02/07 Trzos   Bogdan   2006/02/14
1643 dot. Dostarczenia informacji na temat planowanej inwestycji w rejonie Al.Woj.Polskiego. Zapytanie 2006/02/07 Szałabawka   Artur   2006/02/16
1642 dot. Sposobu nadzorowania przez ZBiLK firmy AGBiL. Zapytanie 2006/02/07 Sukiennicka   Alina   2006/02/16
1641 dot. Opłacenia przeszkolenia dyrektorów placówek oświatowych w zakresie zarządzania nieruchomościami. Interpelacja 2006/02/07 Bartnik   Paweł   2006/02/23
1640 dot. Bezprzewodowych połączeń internetowych. Interpelacja 2006/02/07 Hawryszuk   Wojciech   2006/02/22
1639 dot. Włączenia do programu PO kursu ratownictwa. Zapytanie 2006/02/07 Hawryszuk   Wojciech   2006/02/17
1638 dot. Jachtu "Maria" po zmarłym Ludomirze Mączce. Zapytanie 2006/02/07 Hawryszuk   Wojciech   2006/02/21
1637 dot. Przedstawienia harmonogramu "The Tall Ship's Races 2007". Interpelacja 2006/02/07 Malanowska   Elżbieta   2006/02/28
1636 dot. Wykonania realizacji Uchwały nr XXXVII/706/05 RM Szczecina. Interpelacja 2006/02/07 Malanowska   Elżbieta   2006/02/21
1635 dot. Zdecydowania o rozpoczęciu remontu budynku przy ulicy Retry w Szczecinie. Interpelacja 2006/02/07 Sukiennicka   Alina   2006/02/15
1634 dot. Dostarczenia informacji na temat ograniczenia oferty posiłków dla potrzebujących. Interpelacja 2006/02/07 Słowacki   Juliusz   2006/02/15
1633 dot. Przedstawienia informacji o Międzynarodowym Biegu Ulicznym. Zapytanie 2006/02/03 Skarżyński   Jerzy   2006/02/14
1632 dot. Możliwości bezpłatnego korzystania z pomieszczeń - sauny - przez szczecińskie kluby sportowe. Zapytanie 2006/02/03 Skarżyński   Jerzy   2006/02/14
1631 dot. Ogłoszenia o naborze na stanowisko audytora wewnetrznego w WKiAW w UM Szczecin.. Zapytanie 2006/01/26 Szałabawka   Artur   2006/02/02
1630 dot. Zmiany organizacji ruchu przy Pl.Kościuszki w Szczecinie. Interpelacja 2006/01/25 Kochańska   Teresa   2006/02/08
1629 dot. Wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Interpelacja 2006/01/24 Krawczak   Elżbieta   2006/02/07
1628 dot. Nie skomunikowania kursów autobusu "A-55". Interpelacja 2006/01/24 Krawczak   Elżbieta   2006/02/07
1627 dot. Przedstawienia protokołu z kontroli w ZCE w Szczecinie. Zapytanie 2006/01/20 Kochańska   Teresa   2006/02/01
1626 dot. Przedstawienia zestawienia inwestycji na placu Solidarności. Interpelacja 2006/01/18 Wijas   Jędrzej   2006/02/03
1625 dot. Ustawienia znaków zakazu parkowania po obu stronach ul. Grodzkiej. Interpelacja 2006/01/18 Trzos   Bogdan   2006/02/01
1624 dot. Wykazu sklepów posiadających koncesję na alkohol. Interpelacja 2006/01/12 Szałabawka   Artur   2006/01/23
1623 dot. Protestów mieszkańców Klucza i Pomorzan w sprawie przeładowni śmieci. Zapytanie 2006/01/12 Szałabawka   Artur   2006/01/19
1622 dot. Wyznaczenia ograniczeń prędkości na ulicach Nowokrakowskiej i Europejskiej. Zapytanie 2006/01/12 Jania   Piotr   2006/01/23
1621 dot. Pomocy przy zakupie sprzętu nagłaśniającego Radzie Osiedla Klonowica-Zawadzkiego. Interpelacja 2006/01/12 Ostrowski   Wiesław   2006/01/19
1620 dot. Uzgodnienia koncepcji "kompleksowe zagospodarowanie rekreacyjno-wypoczynkowe Jeleniego Stawu". Interpelacja 2006/01/12 Jerzyk   Henryk   Tokarzewska   Beata   2006/01/23
1619 dot. Remontu strumienia Niedźwiedzianka, Jeleniego Stawu oraz inwestycji dostawy wody. Interpelacja 2006/01/12 Jerzyk   Henryk   Tokarzewska   Beata   2006/01/23
1618 dot. Organizacji XIV finału WOŚP. Zapytanie 2006/01/10 Sukiennicka   Alina   2006/01/16
1617 dot. Podwyżki za wywóz śmieci. Zapytanie 2006/01/10 Mickiewicz   Andrzej   2006/01/17
1616 dot. Sprzedaży paliw na stacjach spółek przewozowych dla osób fizycznych i prawnych. Zapytanie 2006/01/10 Mickiewicz   Andrzej   2006/01/17
1615 dot. Przedstawienia harmonogramu imprezy "The Tall Ship's Races 2007". Interpelacja 2006/01/10 Mickiewicz   Andrzej   2006/01/31
1614 dot. Oświetlenia ulic Przestrzennej i Goleniowskiej w Szczecinie. Interpelacja 2006/01/10 Durski   Grzegorz   2006/01/24
1613 dot. Zmiany miejsca organizacji "miejskiego sylwestra". Zapytanie 2006/01/10 Bartnik   Paweł   2006/01/16
1612 dot. Koncepcji (podniesienie jakości) właściciela kortów tenisowych przy ulicy Woj.Polskiego. Interpelacja 2006/01/10 Bartnik   Paweł   2006/01/26
1611 dot. Działania służby zdrowia podczas wolnych dni. Interpelacja 2006/01/10 Hawryszuk   Wojciech   2006/01/25
1610 dot. Dalszych losów kamienicy artystów przy ulicy Lenartowicza. Zapytanie 2006/01/10 Wijas   Jędrzej   2006/01/18
1609 dot. Przygotowania projektu uchwały w sprawie maksymalnych stawek podwyżek za wywóz śmieci. Interpelacja 2006/01/10 Skarżyński   Jerzy   2006/01/23
1608 dot. Wprowadzenia obowiązku usuwania oblodzenia ulic Balińskiego i Piasecznej. Interpelacja 2006/01/10 Jerzyk   Henryk   2006/01/23
1607 dot. Zamontowania wiat przystankowych przy Szosie Stargardzkiej. Interpelacja 2006/01/10 Jerzyk   Henryk   2006/01/24
1606 dot. Przedłużenia umowy dzierżawy na garaże przy ulicy Krzemiennej. Interpelacja 2006/01/09 Nowicki   Roman   2006/01/24
1605 dot. Przejęcia Domu Kultury w Zdrojach. Zapytanie 2005/12/23 Wijas   Jędrzej   2005/12/29
1604 dot. Rozbiórki garażu Nr II/92. Interpelacja 2005/12/22 Ostrowski   Wiesław   2006/01/06
1602 dot. Sprawy przesypowni odpadów na Tamie Pomorzańskiej. Interpelacja 2005/12/22 Szałabawka   Artur   2006/01/05
1601 dot. Wydzierżawienia gruntu na lokalizację garaży na Osiedlu Zawadzkiego-Klonowica. Interpelacja 2005/12/22 Ostrowski   Wiesław   2006/01/05
1600 dot. Myjni BKF Fedorowicz "Delfinek" (brak wydawania faktur). Zapytanie 2005/12/22 Ostrowski   Wiesław   2006/03/17
1599 dot. Budowy pływalni przy SP Nr 45 przy ulicy Benesza w Szczecinie. Interpelacja 2005/12/22 Ostrowski   Wiesław   2006/01/06
1598 dot. Wstrzymania środków finansowych na zagospodarowanie terenu przed Domem Pioniera. Interpelacja 2005/12/22 Ostrowski   Wiesław   2006/01/04
1597 dot. Budowy zbiornika na metanol na terenie huty. Zapytanie 2005/12/22 Sukiennicka   Alina   2005/12/29
1596 dot. Sprawy SP Nr 44 w Szczecinie. Interpelacja 2005/12/22
1596 dot. Remontu w SP Nr 44 w Szczecinie. Interpelacja 2005/12/22 Trzos   Bogdan   2006/01/05
1595 dot. Sprawy mieszkańca Szczecina zamieszkałego przy ulicy Mazurskiej. Zapytanie 2005/12/22 Jania   Piotr   2005/12/29
1594 dot. Wykupywania lokali mieszkalnych. Zapytanie 2005/12/16 Jacyna-Witt   Małgorzata   2005/12/22
1593 dot. Przedstawienia informacji na temat lokalu komunalnego przy ulicy Al.Piastów. Zapytanie 2005/12/16 Jacyna-Witt   Małgorzata   2005/12/22
1592 dot. Wykupu lokali mieszkalnych. Zapytanie 2005/12/16 Jacyna-Witt   Małgorzata   2005/12/22
1591 Rozwiązania problemu Pionierki Szczecina. Zapytanie 2005/12/16 Jacyna-Witt   Małgorzata   2005/12/22
1590 dot. Podwyżki cen za odbiór odpadów przez MZGO. Zapytanie 2005/12/16 Jacyna-Witt   Małgorzata   2005/12/22
1589 dot. Przedstawienia zestawienia rozliczania wody i składu RN ZWiK. Zapytanie 2005/12/16 Jacyna-Witt   Małgorzata   2005/12/22
1588 dot. Zainstalowania świateł na przejściu dla pieszych przy ulicy Łubinowej. Interpelacja 2005/12/15 Tokarzewska   Beata   2005/12/29
1587 dot. Budowy stacji telefonii komórkowej (protest Rady Osiedla Kijewko). Interpelacja 2005/12/15 Tokarzewska   Beata   2005/12/20
1586 dot. Rozpatrzenia wniosku komisji w sprawie sprzedaży części działki. Zapytanie 2005/12/15 Mickiewicz   Andrzej   2005/12/22
1585 dot. Nakładów na budowę stacji przeładunkowej na Tamie Pomorzańskiej. Zapytanie 2005/12/15 Mickiewicz   Andrzej   2005/12/22
1584 dot. Wniosku w sprawie budowy SP na terenie osiedla Warszewo. Zapytanie 2005/12/15 Sukiennicka   Alina   2005/12/22
1583 dot. Sprawy stypendiów socjalnych dla uczniów i studentów. Zapytanie 2005/12/15 Sukiennicka   Alina   2006/01/25
1582 dot. Systemu zarządzania MOSRiR w Szczecinie. Interpelacja 2005/12/15 Nowicki   Roman   2005/12/29
1581 dot. Niezakończonych inwestycji. Zapytanie 2005/12/15 Hawryszuk   Wojciech   2005/12/20
1580 dot. Modernizacji basenu otwartego SDS. Zapytanie 2005/12/15 Hawryszuk   Wojciech   2005/12/27
1579 dot. Inwestycji "Porządkowanie Alei Kwiatów. Interpelacja 2005/12/15 Hawryszuk   Wojciech   2005/12/27
1578 dot. Prowadzenia monitoringu sprzedaży alkoholu przez służby miejskie. Zapytanie 2005/12/15 Hawryszuk   Wojciech   2005/12/21
1577 dot. służbowych kart płatniczych, funduszu reprezentacyjnego w UM, kosztów miasta w związku z zatrudnieniem M.Czesnego. Zapytanie 2005/12/15 Arłukowicz   Bartosz   2005/12/29
1576 dot. Porządkowania terenu na ulicy Ustowskiej. Interpelacja 2005/12/15 Szałabawka   Artur   2005/12/22
1575 dot. Zmiany organizacji ruchu w rejonie ulicy Kolumba. Interpelacja 2005/12/15 Szałabawka   Artur   2005/12/29
1574 dot. Zaprowadzenia porządku na ulicy Jagiellońskiej w Szczecinie. Interpelacja 2005/12/15 Szałabawka   Artur   2006/01/02
1573 dot. Synchronizacji świateł drogowych na ulicy Nowoeuropejskiej. Zapytanie 2005/12/15 Szałabawka   Artur   2005/12/20
1572 dot. Sprzedaży mieszkań w kwartale Norweskim. Zapytanie 2005/12/15 Szałabawka   Artur   2005/12/21
1571 dot. 1. wydatków ZWiK, 2. wydania decyzji dyrektora MOSiR, 3. zatrudnienia nowego dyrektora SAA. Zapytanie 2005/12/15 Bartnik   Paweł   2005/12/22
1570 dot. Finansowania MKS Pogoń Szczecin. Zapytanie 2005/12/15 Jania   Piotr   2005/12/22
1569 dot. Zgody na wybudowanie "Tesco". Zapytanie 2005/12/15 Jania   Piotr   2005/12/22
1568 dot. Sprawy mieszkańca Szczecina zamieszkałego przy ulicy Piłsudskiego. Zapytanie 2005/12/15 Jania   Piotr   2005/12/22
1567 dot. Sprawy mieszkańca Szczecina (lokal komunalny). Zapytanie 2005/12/15 Jania   Piotr   2005/12/22
1566 dot. Przedstawienia analizy z wykonania poboru inkasa z opłat targowych MKS Pogoń Szczecin. Interpelacja 2005/12/08 Malanowska   Elżbieta   2005/12/20
1565 dot. Zmiany kursowania autobusu linii "82". Interpelacja 2005/12/08 Malanowska   Elżbieta   2005/12/22
1564 dot. Umiejscowienia stacji bazowej telefonii komórkowej. Interpelacja 2005/12/08 Ostrowski   Wiesław   2005/12/19
1563 dot. Interwencji Pani Ciepuchy Mari zamieszkałej w Szczecinie przy ulicy Nechringa11. Interpelacja 2005/12/08 Ostrowski   Wiesław   2005/12/09
1562 dot. Dróg osiedlowych. Interpelacja 2005/12/08 Ostrowski   Wiesław   2005/12/21
1561 dot. Budowy "Mini Parku" na ulicy Zawadzkiego - Klonowica. Interpelacja 2005/12/08 Ostrowski   Wiesław   2005/12/20
1560 dot. Budowy basenu przy Szkole Podstawowej 45. Interpelacja 2005/12/08 Ostrowski   Wiesław   2005/12/16
1559 dot. Wykazu szkół i edukacyjnych instytucji niepublicznych. Zapytanie 2005/12/05 Jacyna-Witt   Małgorzata   2005/12/12
1558 dot. Oszacowania korzyści z tytułu budowy przesypowni odpadów przez Miasto Szczecin. Zapytanie 2005/12/05 Jacyna-Witt   Małgorzata   2005/12/12
1557 dot. Raportu Naczelnej Izby Kontroli przeprowadzonej w ZWiK. Zapytanie 2005/12/05 Jacyna-Witt   Małgorzata   2005/12/12
1556 dot. Rozwiązania problemu dowozu śmieci na ulicy Tama Pormorzańska. Interpelacja 2005/12/02 Modrzejewski   Janusz   2005/12/16
1555 dot. Oświetlenia ulicy Gen.Dąbrowskiego (od ulicy Piekary do ulicy Kolumba). Interpelacja 2005/12/02 Modrzejewski   Janusz   2005/12/14
1554 dot. Remontu ulicy Kusocińskiego i Sowińskiego w 2006r. Interpelacja 2005/12/02 Modrzejewski   Janusz   2005/12/14
1553 dot. Zadania "Ucyfrowienia Zakładu Radiologii w Szpitalu Miejskiem". Zapytanie 2005/12/01 Arłukowicz   Bartosz   2005/12/09
1552 dot. Ustanowienia opłaty adiacenckiej. Zapytanie 2005/11/29 Jerzyk   Henryk   2005/12/06
1551 dot. Ulicy Tamy Pomorzańskiej. Zapytanie 2005/11/25 Szałabawka   Artur   2005/12/02
1550 dot. Przebudowy ulicy Ustrowskiej. Zapytanie 2005/11/25 Szałabawka   Artur   2005/12/05
1549 dot. Przebudowy skrzyżowania ulic Autostrada Poznańska i Ustowska. Zapytanie 2005/11/25 Szałabawka   Artur   2005/12/05
1548 dot. Przyznawania stypendiów socjalnych. Interpelacja 2005/11/25 Sukiennicka   Alina   2005/12/12
1547 dot. Wprowadzenia zakazu zatrzymywania się i postoju na ulicach gdzie znajdują się tory tramwajowe. Interpelacja 2005/11/25 Słowacki   Juliusz   2005/12/01
1546 dot. Uregulowania finansowania i eksploatacji kanalizacji deszczowej. Interpelacja 2005/11/25 Słowacki   Juliusz   2005/12/09
1545 dot. Studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin. Interpelacja 2005/11/25 Malanowska   Elżbieta   2005/12/09
1544 dot. Przedstawienia etapu pracy nad Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin. Interpelacja 2005/11/25 Malanowska   Elżbieta   2005/12/09
1543 dot. Uzasadnienia zwolnienia dwóch zastępców WIM. Interpelacja 2005/11/25 Malanowska   Elżbieta   2005/12/05
1542 dot. Przedstawienia struktury organizacyjnej WSRiPM, WDGiP, WWMiFP, WAG. Interpelacja 2005/11/25 Malanowska   Elżbieta   2005/12/01
1541 dot. Promocji miasta Szczecina. Interpelacja 2005/11/25 Hawryszuk   Wojciech   2005/12/09
1540 dot. Przygotowania inwestycji na Placu Orła Białego. Interpelacja 2005/11/25 Hawryszuk   Wojciech   2005/12/08
1539 dot. Terenu pod złomowisko na ulicy Gdańskiej oraz korku ulicznego (17.11.2005r.). Zapytanie 2005/11/25 Jania   Piotr   2005/12/01
1538 dot. Transportu ciężkiego (poruszanie się po mieście w godzinach szczytu). Zapytanie 2005/11/25 Jacyna-Witt   Małgorzata   2005/12/02
1537 dot. Przedstawienia wykazu działań reklamowych ZWiK. Zapytanie 2005/11/25 Jacyna-Witt   Małgorzata   2005/12/05
1536 dot. Udostępnienia mieszkańcom Szczecina numerów telefonów komórkowych opłacanych z budżetu miasta. Zapytanie 2005/11/25 Jacyna-Witt   Małgorzata   2005/12/02
1535 dot. Budowy stołówki w SP nr 23. Zapytanie 2005/11/25 Dzikowski   Władysław   2005/12/02
1534 dot. Przegranych spraw sądowych przez Miasto Szczecin. Zapytanie 2005/11/25 Bartnik   Paweł   2005/12/06
1533 dot. Poinformowania, na jaki cel przeznaczono pieniądze ze ZWiK. Interpelacja 2005/11/25 Bartnik   Paweł   2005/12/05
1532 dot. Odszkodowania dla byłego kierownika stadionu MKS"Pogoń" i pracownikom MOSiR'u. Zapytanie 2005/11/25 Bartnik   Paweł   2005/12/02
1531 dot. Przedstawienia powodu zdjęcia projektu uchwały z sesji 07.11.05r. Interpelacja 2005/11/25 Kochańska   Teresa   2005/12/09
1530 dot. Wiat przystankowych w Płonii. Interpelacja 2005/11/15 Jerzyk   Henryk   2005/11/29
1529 dot. Finansowania klubów sportowych w latach 2002-2005 roku. Interpelacja 2005/11/16 Trzos   Bogdan   2005/12/22
1528 dot. Pustostanów mieszkaniowych w zasobach TBS, STBS, SCR, ZBiLK. Interpelacja 2005/11/16 Trzos   Bogdan   2005/11/21
1527 dot. Przedstawienia sprawozdania z audytu ("Windykacji należności"). Interpelacja 2005/11/14 Kochańska   Teresa   2005/11/18
1526 dot. Drzewostanu przy ulicy Nauczycielskiej. Interpelacja 2005/11/10 Jerzyk   Henryk   2005/11/24
1525 dot. Przetargu na budowę przesypowni śmieci w roku 2005. Interpelacja 2005/11/09 Jacyna-Witt   Małgorzata   2005/11/23
1524 dot. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina. Interpelacja 2005/11/09 Jacyna-Witt   Małgorzata   2005/11/24
1523 dot. Stypendiów sportowych. Interpelacja 2005/11/09 Jacyna-Witt   Małgorzata   2005/11/24
1522 dot. Likwidacji Międzynarodowych Targów Edukacyjnych "Interdydakta". Zapytanie 2005/11/09 Sukiennicka   Alina   2005/11/15
1521 dot. Przedstawienia aktualnej sytuacji procesu inwestycji zagospodarowania terenu tzw."KASKADY". Interpelacja 2005/11/09 Malanowska   Elżbieta   2005/11/23
1520 dot. Przedstawienia koncepcji wykorzystania obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Kruczej w Szczecinie. Interpelacja 2005/11/09 Malanowska   Elżbieta   2005/11/18
1519 dot. Zasad wydzierżawiania terenów pod nośniki reklamowe. Interpelacja 2005/11/09 Malanowska   Elżbieta   2005/11/24
1518 dot. Przedstawienia koncepcji rozwiązań komunikacyjnych w obrębie ulic Ku Słońcu, Derdowskiego, Okulickiego, Dworska, Europejska. Interpelacja 2005/11/09 Malanowska   Elżbieta   2005/11/24
1517 dot. Hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Szafera. Interpelacja 2005/11/09 Malanowska   Elżbieta   2005/11/24
1516 dot. Braku udzielenia odpowiedzi na pismo Rady Osiedla Pomorzany. Zapytanie 2005/11/09 Szałabawka   Artur   2005/11/16
1515 dot. Terenu pod lokalizację stacji przeładunków śmieci. Zapytanie 2005/11/09 Szałabawka   Artur   2005/11/16
1514 dot. Wycinki drzew przy Placu Solidarności. Zapytanie 2005/11/09 Arłukowicz   Bartosz   2005/11/16
1513 dot. Wpływów do budżetu Miasta z tytułu handlu w okresie od 29 X do 01 XI w rejonie Cmentarza Centralnego. Interpelacja 2005/11/09 Modrzejewski   Janusz   2005/11/24
1512 dot. Lokalizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej na terenie przyległym do stadionu "Pioniera". Interpelacja 2005/11/09 Modrzejewski   Janusz   2005/11/25
1511 dot. Zmiany rozkładu jazdy tramwaju Nr 7. Interpelacja 2005/11/09 Krawczak   Elżbieta   2005/11/23
1510 dot. Przedstawienia dokumentu - skuteczności windykacji należności wobec gminy Miasto Szczecin. Interpelacja 2005/11/04 Wijas   Jędrzej   2005/11/18
1509 dot. Radny pyta "o obecny status prawny Royal Pubu przy ulicy Mariackiej"? Zapytanie 2005/11/04 Arłukowicz   Bartosz   2005/11/10
1508 dot. Planów nauczania indywidualnego dla dzieci. Zapytanie 2005/11/04 Arłukowicz   Bartosz   2005/11/14
1507 dot. Szczecińskiego Centrum Renowacyjnego. Interpelacja 2005/11/04 Nowicki   Roman   2005/11/14
1506 dot. Sklepu "Apollo" przy ulicy Wyzwolenia. Zapytanie 2005/10/26 Krawczak   Elżbieta   2005/11/02
1505 dot. Pustostanów przy ulicy Jedności Narodowej i w Oficynie. Zapytanie 2005/10/26 Krawczak   Elżbieta   2005/11/02
1504 dot. Zarządzenia nr 85/05 Prezydenta Miasta Szczecin. Interpelacja 2005/10/26 Nowicki   Roman   2005/11/03
1503 dot. Parku leśnego Zdroje nad jeziorem Szmaragdowym. Interpelacja 2005/10/26 Nowicki   Roman   2005/11/10
1502 dot. Terenu byłego stadionu "Pioniera". Interpelacja 2005/10/24 Modrzejewski   Janusz   2005/11/03
1501 dot. Inwestycji przebudowy ronda Ku Słońca-Derdowskiego. Interpelacja 2005/10/24 Modrzejewski   Janusz   2005/11/08
1500 dot. Sprawy mieszkańców ulicy Przodowników Pracy. Interpelacja 2005/10/21 Nowicki   Roman   2005/11/04
1499 dot. Sprawy stadionu "Pioniera". Interpelacja 2005/10/19 Modrzejewski   Janusz   2005/11/03
1498 dot. Rozwiązania problemu oświetlenia ulicy Celulozowej w Skolwinie. Interpelacja 2005/10/19 Sukiennicka   Alina   2005/11/02
1497 dot. Rozwiązania problemu gospodarki odpadami. Interpelacja 2005/10/19 Dużyński   Jan   2005/11/02
1496 dot. Planów zagospodarowania terenu przy zakładzie "Polmo". Interpelacja 2005/10/19 Lubińska   Teresa   2005/11/02
1495 dot. Ograniczenia kaczek w basenach pożarowych. Interpelacja 2005/10/19 Hawryszuk   Wojciech   2005/11/02
1494 dot. Wysokości mandatów za wyprowadzanie psów (bez smyczy, kagańca). Interpelacja 2005/10/19 Hawryszuk   Wojciech   2005/11/02
1493 dot. Ilości stanowisk w BOI. Interpelacja 2005/10/19 Hawryszuk   Wojciech   2005/11/02
1492 dot. Poprawy uchwały o "bezpłatnym korzystaniu z obiektów sportowych". Interpelacja 2005/10/19 Bartnik   Paweł   2005/11/03
1491 dot. Przedstawienia harmonogramu imprez na 2006 rok (ZSO w Zdrojach). Interpelacja 2005/10/19 Nowicki   Roman   2005/11/02
1490 dot. Lokalizacji stacji przeładunkowej odpadów komunalnych. Zapytanie 2005/10/19 Szałabawka   Artur   2005/10/26
1489 dot. Rozpatrywania lokalizacji przy ulicy Gdańskiej 12B. Zapytanie 2005/10/19 Szałabawka   Artur   2005/10/26
1488 dot. Przekazania środków finansowych na świetlice środowiskowe ZHP, TPD, SKR, Caritas. Interpelacja 2005/10/18 Modrzejewski   Janusz   2005/11/03
1487 dot. Podania informacji o planowaniu obwodnicy zachodniej. Interpelacja 2005/10/14 Modrzejewski   Janusz   2005/10/28
1486 dot. Strzałów na poligonie - Zawadzkiego - Klonowica. Interpelacja 2005/10/12 Ostrowski   Wiesław   2005/11/02
1485 dot. Stanu parkingów od ulicy Szafera. Interpelacja 2005/10/12 Ostrowski   Wiesław   2005/10/20
1484 dot. Realizacji zadań zagospodarowania gruntu komunalnego na cele rekreacyjne w regionie ulicy Modrej - Szczecin. Interpelacja 2005/10/12 Ostrowski   Wiesław   2005/10/28
1483 dot. Przedstawienie wykazu osób zasiadających w radach nadzorczych (spółki z udziałem miasta). Interpelacja 2005/10/04 Kochańska   Teresa   2005/10/12
1482 dot. Realizacji remontu budynku przy ulicy Arkońskiej (Dom Aktora). Interpelacja 2005/10/04 Kochańska   Teresa   2005/10/14
1481 dot. Pilnego zabezpieczenia studzienki z kablem energetycznym (ulica Łucznicza 1). Interpelacja 2005/10/04 Krawczak   Elżbieta   2005/10/12
1480 dot. Ulic wewnętrznych na osiedlu Klonowica-Zawadzkiego. Interpelacja 2005/09/30 Ostrowski   Wiesław   2005/10/14
1479 dot. Zniszczonego taboru autobusowego linii 55 lub B. Interpelacja 2005/09/30 Ostrowski   Wiesław   2005/10/14
1478 dot. Parkowania samochodów na trawnikach i zieleńcach. Interpelacja 2005/09/30 Ostrowski   Wiesław   2005/10/14
1477 dot. Obniżenia stawki czynszu na lokal położony przy ulicy Krasińskiego 1-2 w Szczecinie. Interpelacja 2005/09/30 Ostrowski   Wiesław   2005/10/13
1476 dot. Pytania Radnej o ostateczny termin załatwienia sprawy zamiany lokalu mieszkalnego przy ulicy Wojciecha. Zapytanie 2005/09/30 Krawczak   Elżbieta   2005/10/06
1475 dot. Naprawy oświetlenia ulicznego osiedla Kasztanowego w Załomiu. Interpelacja 2005/09/30 Jerzyk   Henryk   2005/10/14
1474 dot. Zmiany lokalizacji siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej w Płoni Smerdnicy. Interpelacja 2005/09/30 Jerzyk   Henryk   2005/10/11
1473 dot. Mieszkań rotacyjnych. Interpelacja 2005/09/28 Trzos   Bogdan   2005/10/12
1472 dot. Prawy "Scate Parku". Interpelacja 2005/09/28 Lubińska   Teresa   2005/10/14
1471 dot. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Szczecina. Interpelacja 2005/09/28 Lubińska   Teresa   2005/10/12
1470 dot. Przyczyny odwołania Pana Jacka Janiaka - dyrektora Szczecińskiej Agencji Artystycznej. Zapytanie 2005/09/28 Bartnik   Paweł   2005/10/12
1469 dot. Programu inwentaryzacji nośników reklamowych w Szczecinie. Zapytanie 2005/09/28 Dzikowski   Władysław   2005/10/06
1468 dot. Firmy zajmującej się ustawieniem wiat przystankowych. Zapytanie 2005/09/28 Dzikowski   Władysław   2005/10/06
1467 dot. Wyjaśnienia sprawy ogrodów działkowych "Tęcza". Interpelacja 2005/09/28 Hawryszuk   Wojciech   2005/10/12
1466 dot. Powołania "psiej" komisji. Interpelacja 2005/09/28 Hawryszuk   Wojciech   2005/10/13
1465 dot. Pytania: dlaczego STBS, TBS, SCR stosuje zasadę ubezwłasnowolnienia mieszkańców wykupujących mieszkania z bonifikatą. Interpelacja 2005/09/28 Jacyna-Witt   Małgorzata   2005/10/12
1464 dot. Ogrodów działkowych "Tęcza". Interpelacja 2005/09/28 Jacyna-Witt   Małgorzata   2005/10/12
1463 dot. Wydłużenia czasu i zwiększenia częstotliwości kursowania autobusów linii 80. Interpelacja 2005/09/28 Sukiennicka   Alina   2005/10/12
1462 dot. Realizacji art.6 i 14 ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2001r. Zapytanie 2005/09/28 Sukiennicka   Alina   2005/10/05
1461 dot. Zapytania związanego z przewiezieniem materiałów z depozytu miejskiego. Interpelacja 2005/09/28 Jania   Piotr   2005/10/14
1460 dot. Wyznaczenia miejsca na złomowanie samochodów w Szczecinie. Zapytanie 2005/09/28 Jania   Piotr   2005/10/06
1459 dot. Podania terminu zakończenia remontu ulicy Twardowskiego. Zapytanie 2005/09/28 Jania   Piotr   2005/10/05
1458 dot. Przedstawienia nowej wersji uchwały RM w sprawie planu miejscowego zagospodarowania miasta "Śródmieście-Potulicka". Interpelacja 2005/09/28 Modrzejewski   Janusz   2005/10/13
1457 dot. Ułożenia chodnika na ulicy Krakowskiej i Rezedowej. Interpelacja 2005/09/28 Modrzejewski   Janusz   2005/10/12
1456 dot. Utwardzenia łącznika ulicy Pyrzyckiej do ulicy Wędrownej. Interpelacja 2005/09/27 Jerzyk   Henryk   2005/10/11
1455 dot. Wyprofilowania i utwardzenia nawierzchnii ulicy Stepowej. Interpelacja 2005/09/27 Jerzyk   Henryk   2005/10/11
1454 dot. Dobrukowania odcinka ulicy Spokojnej do ulicy Glinnej. Interpelacja 2005/09/27 Jerzyk   Henryk   2005/10/11
1453 dot. Dokończenia przebrukowania nieprzejezdnego odcinka ulicy Glinnej do granicy miasta. Interpelacja 2005/09/27 Jerzyk   Henryk   2005/10/11
1452 dot. Oświetlenia ulicy Piasecznej. Interpelacja 2005/09/27 Jerzyk   Henryk   2005/10/11
1451 dot. Przedstawienia informacji, kiedy zostaną rozpoczęte zadania inwestycyjne ulic Dobropole i oś.Kasztanowe. Interpelacja 2005/09/27 Jerzyk   Henryk   2005/10/11
1450 dot. Przedstawienia informacji na jakim etapie realizacji wykonane będzie zadanie inwestycyjne "Modernizacja ulicy Balińskiego". Interpelacja 2005/09/27 Jerzyk   Henryk   2005/10/07
1449 dot. Przeciwdziałania niedogrzania obiektów SP Nr 28 i G Nr 39 w Szczecinie Płonii. Interpelacja 2005/09/27 Jerzyk   Henryk   2005/10/05
1448 dot. Wyłożenia zespołu boisk przy SP Nr 28 i G Nr 39 w Szczecinie Płonii. Interpelacja 2005/09/27 Jerzyk   Henryk   2005/10/14
1447 dot. Funkcjonowania cmentarza komunalnego w Szczecinie Płonii. Interpelacja 2005/09/27 Jerzyk   Henryk   2005/10/11
1446 dot. Oświetlenia placów zabaw w Płonii i Jezierzycach. Interpelacja 2005/09/27 Jerzyk   Henryk   2005/10/11
1445 dot. Podania wysokości przychodów ZDiTM z wynajmu pasa drogi na nośniki reklamowe z 2004, 2005 roku. Zapytanie 2005/09/22 Wijas   Jędrzej  
1444 dot. Podania wysokości przychodów z wynajmu powierzchni reklamowych miejskich spółek komunikacyjnych. Zapytanie 2005/09/22 Wijas   Jędrzej   2005/10/03
1443 dot. Sprawowania nadzoru na wynajem terenu i powierzchni budynków szkolnych. Zapytanie 2005/09/22 Wijas   Jędrzej   2005/09/28
1442 dot. Nadzoru nad działalnością merytoryczną instytucji kultury. Zapytanie 2005/09/22 Wijas   Jędrzej   2005/09/27
1441 dot. Renowacji mostku w Parku Kasprowicza. Interpelacja 2005/09/22 Hartzendorf   Małgorzata   2005/10/03
1440 dot. Dostarczenia (ponownego) protokołów MKUA. Zapytanie 2005/09/19 Jacyna-Witt   Małgorzata   2005/09/26
1439 dot. Informacji o planach zagospodarowania przestrzennego terenów wkoło Pogoni. Zapytanie 2005/09/19 Jacyna-Witt   Małgorzata   2005/09/29
1438 dot. Zapisów protokołów uzgodnień TBS,STBS,SCR. Zapytanie 2005/09/19 Jacyna-Witt   Małgorzata   2005/09/27
1437 dot. Przedstawienia wykazu gruntów sprzedanych w przetargach publicznych nieograniczonych, ograniczonych oraz w drodze negocjacji na własność i użytkowanie wieczyste w latach 2003,2004,2005. Zapytanie 2005/09/19 Jacyna-Witt   Małgorzata   2005/09/27
1436 dot. Zagospodarowania odpadów w Szczecinie. Zapytanie 2005/09/19 Jacyna-Witt   Małgorzata   2005/09/26
1435 dot. Informacji o wolnych miejscach w przedszkolach. Zapytanie 2005/09/19 Jacyna-Witt   Małgorzata   2005/09/26
1434 dot. Lokalizacji strefy ekonomicznej w Trzebuszu. Zapytanie 2005/09/19 Jacyna-Witt   Małgorzata  
1433 dot. Przekazania informacji z jakich środków budżetowych zakupione będą parkometry. Zapytanie 2005/09/05 Jacyna-Witt   Małgorzata   2005/09/07
1432 dot. Możliwości nabycia lokalu mieszkalnego przy ulicy Rayskiego. Zapytanie 2005/09/05 Jacyna-Witt   Małgorzata   2005/09/14
1431 dot. Budynku znajdującego się przy ulicy Klonowej w Szczecinie. Interpelacja 2005/08/18 Jerzyk   Henryk   2005/09/01
1430 dot. Przedstawienia informacji o działalności MKUA. Zapytanie 2005/08/10 Jacyna-Witt   Małgorzata   2005/08/22
1429 dot. Stacji paliw przy ulicy Duńskiej. Zapytanie 2005/08/09 Jacyna-Witt   Małgorzata   2005/08/12
1428 dot. Budowy w ramach inicjatyw lokalnych ulicy Wieczorowskiego. Zapytanie 2005/08/09 Jacyna-Witt   Małgorzata   2005/08/16
1427 dot. Przedstawienia informacji w sprawie funkcjonowania środowiskowej Placówki Edukacyjno-Wychowawczej Nr 1 w Szczecinie. Interpelacja 2005/08/04 Kochańska   Teresa   2005/08/16
1426 dot. Dostarczenia informacji w sprawie mieszkańca Szczecina zamieszkałego przy ulicy Podgórnej. Interpelacja 2005/08/04 Kochańska   Teresa   2005/08/16
1425 dot. Planu zagospodarowania przestrzennego miasta w okolicy ulicy Wierzbowej. Interpelacja 2005/08/02 Nowicki   Roman   2005/08/16
1424 dot. Dostarczenia informacji o bilansach i rachunkach spółki ZWiK. Interpelacja 2005/07/26 Lubińska   Teresa   2005/08/08
1423 dot. Sprawy mieszkańca Szczecina zamieszkałego przy ulicy Jedności Narodowej 23. Interpelacja 2005/07/25 Krawczak   Elżbieta   2005/08/08
1422 dot. Składowania materiałów łatwopalnych znajdujących się w pomieszczeniach przy ulicy Jedności Narodowej. Interpelacja 2005/07/25 Krawczak   Elżbieta   2005/08/08
1421 dot. Sprawy mieszkanki Szczecina (udzielanie odpowiedzi). Interpelacja 2005/07/21 Krawczak   Elżbieta   2005/07/28
1420 dot. Sprawy mieszkańców Podzamcza (utrzymanie czystości). Interpelacja 2005/07/21 Jerzyk   Henryk   2005/08/03
1419 dot. Modyfikacji systemu rozliczania przyznawanych uczniom stypendiów socjalnych. Interpelacja 2005/07/19 Sukiennicka   Alina   2005/08/08
1418 dot. Działki "Dolina Siedmiu Młynów". Interpelacja 2005/07/19 Trzos   Bogdan   2005/08/02
1417 dot. Sprawy dzierżawy terenu dla Fundacji "Ratuj Ptaki". Interpelacja 2005/07/19 Mickiewicz   Andrzej   2005/07/28
1416 dot. Sprawdzenia hydrantów pożarowych oraz tabliczek z nimi związanych w Szczecinie. Interpelacja 2005/07/19 Słowacki   Juliusz   2005/08/02
1415 dot. Lokalu dla Hospicjum dla dzieci. Zapytanie 2005/07/19 Masłowska   Mirosława   2005/07/27
1414 dot. Sprawy spalarni. Zapytanie 2005/07/19 Masłowska   Mirosława   2005/07/28
1413 dot. Pozyskania informacji w sprawie braku współpracy Prezydenta Szczecina z SZOT. Zapytanie 2005/07/19 Masłowska   Mirosława   2005/07/27
1412 dot. Udziału w spotkaniach i konferencjach. Interpelacja 2005/07/19 Hawryszuk   Wojciech   2005/08/02
1411 dot. Spożywania alkoholu w miejscu publicznym (ulica Bogusława). Interpelacja 2005/07/19 Hawryszuk   Wojciech   2005/08/02
1410 dot. Zanieczyszczenia Syrenich Stawów. Interpelacja 2005/07/19 Hawryszuk   Wojciech   2005/08/02
1409 dot. Ogrodu różanego (ogłoszenie konkursu). Interpelacja 2005/07/19 Dużyński   Jan   2005/07/27
1408 dot. Działki położonej w okolicy ulicy Pokoju. Interpelacja 2005/07/15 Trzos   Bogdan   2005/07/25
1407 dot. Funkcjonowania biura ds. Operacji Żagiel 2007. Interpelacja 2005/07/15 Nowicki   Roman   2005/07/25
1406 dot. Dostarczenia informacji w sprawie Szczecińskiego Centrum Renowacyjnego. Interpelacja 2005/07/15 Nowicki   Roman   2005/07/21
1405 dot. Udzielenia informacji w sprawie lokali mieszczących się przy ulicy Strzeleckiej. Interpelacja 2005/07/08 Modrzejewski   Janusz   2005/07/21
1404 dot. Stowarzyszeń korzystających z pomocy finansowej programu Profilaktykii rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2005. Interpelacja 2005/06/29 Ostrowski   Wiesław   2005/07/12
1403 dot. Kar umownych w sprawie garaży na Osiedlu Zawadzkiego - Klonowica. Interpelacja 2005/06/29 Ostrowski   Wiesław   2005/07/15
1402 dot. Modernizacji ulicy Balińskiego. Interpelacja 2005/06/29 Jerzyk   Henryk   2005/10/07
1401 dot. Przedstawienia informacji w sprawie wyjazdów zagranicznych Wiceprezydenta Jerzego Krawca i Mirosława Czesnego. Interpelacja 2005/06/28 Arłukowicz   Bartosz   2005/07/13
1400 dot. Szpitala Miejskiego (przedstawienie wykazu). Interpelacja 2005/06/28 Arłukowicz   Bartosz   2005/07/13
1399 dot. udzielenia odpowiedzi w sprawie "dwóch zbiorników wodnych usytuowanych na zapleczu ulicy Pokoju w Szczecinie". Interpelacja 2005/06/27 Trzos   Bogdan   2005/07/12
1398 dot. przekazania informacji i zadań realizatorów Gminnego programu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych. Interpelacja 2005/06/24 Modrzejewski   Janusz   2005/07/06
1397 dot. zamiany mieszkania mieszczącego się przy ulicy Słowackiego. Interpelacja 2005/06/23 Krawczak   Elżbieta   2005/07/07
1396 dot. pustostanów zlokalizowanych w dzielnicy Niebuszewo. Interpelacja 2005/06/23 Krawczak   Elżbieta   2005/07/07
1394 dot. rozwiązania problemu mieszkanki Szczecina zamieszkałej przy ulicy Retry. Interpelacja 2005/06/21 Sukiennicka   Alina   2005/07/04
1393 dot. naprawienia wjazdu na parking przy Szkole Podstawowej nr 42 w Szczecinie - ulica Hoża 25. Interpelacja 2005/06/21 Sukiennicka   Alina   2005/07/06
1392 dot. ustawienia latarni na ulicy Słowiczej (osiedle Żelechowo). Interpelacja 2005/06/21 Sukiennicka   Alina   2005/07/06
1391 dot. pomocy szczecińskiemu przedsiębiorcy ("Sam kontra miasto" art. z Głosu Szczecińskiego w dniu 15 czerwiec 2005r.). Interpelacja 2005/06/21 Krawczak   Elżbieta   2005/07/14
1390 dot. zachowań jednostek ZDiTM i Straży Miejskiej wobec artystów "ulicznych". Interpelacja 2005/06/21 Wijas   Jędrzej   2005/07/06
1389 dot. 1) realizacji obietnic naprawy nawierzchni Bramy Portowej; 2) braku informacji o planowanych objazdach - remontowanej ulicy Krzywoustego. Zapytanie 2005/06/21 Jania   Piotr   2005/06/30
1388 dot. remontu fontann. Zapytanie 2005/06/21 Masłowska   Mirosława   2005/06/24
1387 dot. informacji na temat przeprowadzenia rozmów (przez Prezydenta Grabca z przedstawicielami: Fabryka Papierni Skolwin, Stocznia, Port). Zapytanie 2005/06/21 Masłowska   Mirosława   2005/06/29
1386 dot. skierowania "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego"do mieszkańców Szczecina. Interpelacja 2005/06/21 Lubińska   Teresa   2005/06/23
1385 dot. powołanego Komitetu Honorowego dla organizacji Zlotu Żaglowców w 2007 roku. Interpelacja 2005/06/21 Jacyna-Witt   Małgorzata   2005/07/06
1384 dot. przekazania informacji na temat budynku przy ulicy Mieszka I. Interpelacja 2005/06/21 Modrzejewski   Janusz   2005/07/05
1383 dot. zabezpieczenia okolic parkingu i przejścia dla pieszych (w rejonie stadionu Arkonia). Interpelacja 2005/06/17 Trzos   Bogdan   2005/06/30
1382 dot. zainstalowania wodomierza w budynku przy ulicy Małopolskiej. Interpelacja 2005/06/16 Krawczak   Elżbieta   2005/06/30
1381 dot. rozwiązania problemu parkowania samochodów przy ulicy Małopolskiej (oficyna). Interpelacja 2005/06/16 Krawczak   Elżbieta   2005/06/30
1380 dot. Mieszkania przy ulicy Dąbrówki Interpelacja 2005/06/16 Krawczak   Elżbieta   2005/07/05
1379 dot. Słów wypowiedzianych przez Zastępce Prezydenta Miasta Szczecina Pana Jerzego Krawca podczas sesji Rady Miasta w dniu 6 czerwca 2005 roku. Zapytanie 2005/06/14 Jacyna-Witt   Małgorzata   2005/06/22
1378 dot. Firmy sprzątającej budynek Urzędu Miasta Zapytanie 2005/06/14 Jacyna-Witt   Małgorzata   2005/06/22
1377 dot. Operatu szacunkowego dla terenu Gontynka. Zapytanie 2005/06/14 Jacyna-Witt   Małgorzata   2005/06/21
1376 dot. Procesowania planu zagospodarowania przestrzennego Gontynka. Zapytanie 2005/06/14 Jacyna-Witt   Małgorzata   2005/06/24
1375 dot. Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej ( plany zagospodarowania przestrzennego, Studium uwarunkowań ) Zapytanie 2005/06/14 Jacyna-Witt   Małgorzata   2005/06/24
1374 dot. poprawienia nawierzchni od ul. Hożej do ul. Łącznej. Interpelacja 2005/06/07 Sukiennicka   Alina   2005/06/21
1373 dot. 1. poprawienia stanu drogi, na odcinku od ul. Mieszka I do "wiatraka" - Cmentarz Centralny. 2. dokończenia modernizacji ul. Bocianiej ( osiedle Żelechowa ). Interpelacja 2005/06/07 Sukiennicka   Alina   2005/06/21
1372 dot. funkcjonowania ognisk pracy pozaszkolnej, publiczne i niepubliczne ( środki finansowania, powstawanie, prowadzenie kontroli merytorycznej). Interpelacja 2005/06/07 Modrzejewski   Janusz   2005/06/23
1371 dot. planów założenia sygnalizacji świetlnej na ul. Piotra Skargi. Zapytanie 2005/06/07 Masłowska   Mirosława   2005/06/15
1370 dot. uzyskania informacji w sprawie poniemieckich schronów znajdujących się na terenie Szczecina ( uzyskanie pełnej inwentaryzacji, terminu przeprowadzeniadezynfekcji, zabezpieczenia przy ul. Pułaskie... Zapytanie 2005/06/07 Masłowska   Mirosława   2005/06/16
1369 dot. uzyskania informacji w sprawie terenów wokół lotniska Dąbie ( prace nad "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta" ). Interpelacja 2005/06/07 Malanowska   Elżbieta   2005/06/23
1368 dot. przedstawienia aktualnej sytuacji terenów przekazanych w użytkowanie Polskiemu Związkowi Działkowców - Wojewódzkiemu Zarządowi w Szczecinie, oraz przedstawienie dalszych perspektyw funkcjonowania... Interpelacja 2005/06/07 Malanowska   Elżbieta   2005/06/21
1367 dot. koncepcji urbanistyczno - architektonicznej zagospodarowania terenów wokół stadionu Pogoni. Interpelacja 2005/06/07 Malanowska   Elżbieta   2005/06/23
1366 dot. przebudowy systemu komunikacyjnego na Gumieńcach ( terminu i finansowania budowy ). Interpelacja 2005/06/07 Malanowska   Elżbieta   2005/06/17
1365 dot. przedstawienia informacji w sprawie działalności Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej Interpelacja 2005/06/07 Kochańska   Teresa   2005/06/15
1364 dot. miejsca wywozu śmieci z miasta Szczecina Interpelacja 2005/06/07 Jacyna-Witt   Małgorzata   2005/06/21
1363 dot. Parkingu dla Rowerów przed Urzędem Miejskim Interpelacja 2005/06/07 Hawryszuk   Wojciech   2005/06/27
1362 dot. Przyznania nagrody dla audycji "Jestem alkoholikiem" Interpelacja 2005/06/07 Hawryszuk   Wojciech   2005/06/27
1361 dot. systemu bezprzewodowego dostępu do Internetu ( podczas regat Tell Ship Raceces w 2007 roku). Interpelacja 2005/06/07 Hawryszuk   Wojciech   2005/06/21
1360 dot. Przygotowania osiedla - Stare Miasto przy ul. Pobożnego, do sezonu turystycznego. Interpelacja 2005/06/07 Hawryszuk   Wojciech   2005/06/21
1359 dot. dokończenia budowy szkolnego stadionu w Zespole Szkół Ogrodniczych w Szczecinie -Zdrojach. Interpelacja 2005/06/06 Jerzyk   Henryk   2005/06/24
1358 dot. organizacji imprezy oraz sposobu i zasad przyznawania corocznej nagrody "BRZDĄCA" Zapytanie 2005/06/01 Wijas   Jędrzej   2005/06/10
1357 dot. Nakładki asfaltowej na uicy Podburzańskiej. Interpelacja 2005/05/25 Ostrowski   Wiesław   2005/06/07
1356 dot. zagospodarowania rejonu Pomnika Niepodległości na Prawobrzeżu. Interpelacja 2005/05/25 Jerzyk   Henryk   2005/06/08
1353 dot. Sprawy mieszkanki Szczecina (remontu mieszkania). Zapytanie 2005/05/20 Jacyna-Witt   Małgorzata   2005/06/03
1352 dot. Szpitala Miejskiego ( m.in. renegocjacji umów z NFZ, umowy z Policją, z gabinetami ginekologicznymi, badań cytologicznych). Zapytanie 2005/05/25 Arłukowicz   Bartosz   2005/06/03
1352 dot. załatwienia problemu osób niepełnosprawnych Interpelacja 2005/05/20 Krawczak   Elżbieta   2005/06/01
1351 dot. garaży położonych na terenie osiedla Zawadzkiego - Klonowica wzdłuż ul. Szafera Interpelacja 2005/05/19 Kochańska   Teresa   2005/06/02
1350 dot. zasiłków dla samotnych matek (czy jest zapewniona sprawna organizacja pracy w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej)?... Interpelacja 2005/05/19 Słowacki   Juliusz   2005/06/01
1349 dot. złej organizacji ruchu drogowego przy ul. Hangarowej, Goleniowskiej i Wyszyńskiego (czy jest planowana wymiana sygnalizacji świetlnej w tym miejscu)? Zapytanie 2005/05/19 Masłowska   Mirosława   2005/05/31
1348 dot. zabezpieczenia przejścia dla dzieci (boisko "Orła" przy ul. Jugosłowiańskiej i Bośniackiej) Zapytanie 2005/05/19 Masłowska   Mirosława   2005/05/31
1347 dot. zabezpieczenia miejsca po bilbordzie (zakręt przy ul. Przyszłości)- poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego Interpelacja 2005/05/19 Jerzyk   Henryk   2005/05/31
1346 dot. realizowania zapisów ustawy o systemie oświaty i rozporządzenia Min. Edukacji nt. wyrównywania szans edukacyjnych dzieci z różnych środowisk... Zapytanie 2005/05/19 Sukiennicka   Alina   2005/05/30
1345 dot. podania informacji nt organizacji Regat 2007r. (harmonogram, źródła finansowania, program inwestycyjny) Interpelacja 2005/05/19 Nowicki   Roman   2005/06/03
1344 dot. statusu działki nr 6/3 (nieruchomość przy ul. Uczniowskiej) określenie zasad korzystania z drogi wewnętrznej Zapytanie 2005/05/19 Nowicki   Roman   2005/05/25
1343 dot. projektu rewitalizacji Centrum z dnia 18.04.2005r Zapytanie 2005/05/13 Jacyna-Witt   Małgorzata   2005/05/20
1342 dot. likalizacji obiektu sortowni/przesypowni odpadów przy ul. Tama Pomorzańska Zapytanie 2005/05/13 Jacyna-Witt   Małgorzata   2005/05/20
1341 Czy Prezydent Miasta zdecydował o zlikwidowaniu Szkoły POdstawowej nr 54 przy ul. Obrońców Stalingradu? Zapytanie 2005/05/13 Jacyna-Witt   Małgorzata   2005/05/20
1340 dot. projektu klubu radnych OD NOWA odnośnie rozpoczęcia przygotowywania Centrum Logistyki Drogowej w Dąbiu Interpelacja 2005/05/10 Jacyna-Witt   Małgorzata   2005/05/19
1339 dot. procedury uchwalania planu zagospodarowania przestrzennego Gontynki Interpelacja 2005/05/10 Jacyna-Witt   Małgorzata   2005/05/12
1338 dot. projektu klubu radnych OD NOWA odnośnie sukcesywnej modernizacji stadionu Pogoni Interpelacja 2005/05/10 Jacyna-Witt   Małgorzata   2005/05/20
1337 Czy podjęto już decyzję odnośnie azylu dla ptaków w Szczecinie? Interpelacja 2005/05/16 Masłowska   Mirosława   2005/05/20
1336 dot. złożenia wniosku o wskazanie warunków zabudowy na terenie stadionu Pioniera przy ul. Potulickiej Interpelacja 2005/05/09 Modrzejewski   Janusz   2005/05/18
1335 dot. lokalu "PUB MOSTY" zarządzanego przez były WAM Interpelacja 2005/05/05 Ostrowski   Wiesław   2005/05/20
1334 dot. braku drożności kanalizacji ściekowej i deszczowej przy ul. Romera Interpelacja 2005/05/05 Ostrowski   Wiesław   2005/05/20
1333 dot. naprawy nawierzchni asfaltowej na Osiedlu Zawadzkiego Interpelacja 2005/05/05 Ostrowski   Wiesław   2005/05/20
1332 dot. funkcjonowania Szpitala Miejskiego Zapytanie 2005/05/05 Arłukowicz   Bartosz   2005/05/20
1331 Jakie fakty zdecydowały o tym, że przedłużono pani dyr. Podolak kontrakt na kierowanie Szpitalem Miejskim? Zapytanie 2005/05/05 Arłukowicz   Bartosz   2005/05/12
1330 Jakie organizacje pozarządowe starają się o lokal "Royal Pub" przy ul. Mariackiej Zapytanie 2005/05/05 Arłukowicz   Bartosz   2005/05/12
1329 kto i kiedy wydał zgodę na budowę sklepu wielkopowierzchniowego przy ul. Struga Zapytanie 2005/05/05 Arłukowicz   Bartosz   2005/05/12
1328 Jakie ma plany Prezydent Miasta odnośnie niewyremontowanej części DPS przy ul. Kruczej? Zapytanie 2005/05/05 Arłukowicz   Bartosz   2005/05/12
1327 Przedstawienia informacji dot. wyrazenia zgody na wybudowanie w Szczecinie przy ul. Wiosennej/Pomorskiej kolejnego hipermarketu Interpelacja 2005/05/04 Jacyna-Witt   Małgorzata   2005/05/19
1326 dot. wskazania lokalizacji sortowni odpadów Zapytanie 2005/05/04 Jacyna-Witt   Małgorzata   2005/05/12
1325 Przedstawienia wykazu budowy kolejnych powierzchni handlowych w Szczecinie Interpelacja 2005/05/04 Jacyna-Witt   Małgorzata   2005/05/12
1324 dot. powodów sprzedaży terenów Gontynki bez planów zagospodarowania przestrzennego Zapytanie 2005/05/04 Jacyna-Witt   Małgorzata   2005/05/12
1323 dot. podpisania umowy wieloletniej na okres 30 lat z Centrum Usługowo-Handlowym "TO-TU" rzyn Sp. z o.o. na budowę Centrum handlowo-Usługowego Interpelacja 2005/05/04 Modrzejewski   Janusz   2005/05/20
1322 dot. terenu u zbiegu ulic Derdowskiego i Świerczewskiej- kto jest inwestorem rozpoczętej tam budowy i jakie będzie jej przeznaczenie. Interpelacja 2005/05/04 Modrzejewski   Janusz   2005/05/12
1321 Podanie informacji na temat nowo uruchomionego zakładu gastronomicznego "Alchemia" w budynku "Odzieżowca" Interpelacja 2005/04/29 Krawczak   Elżbieta   2005/05/12
1320 Pilne zainstalowanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kołłątaja i Orzeszkowej. Interpelacja 2005/04/29 Krawczak   Elżbieta   2005/05/13
1319 Pełnej informacji dot. 2 inwestycji powstających w Szczecinie u zbiegu ulic Derdowskiego/Świerczewskiej oraz Klonowica/Janickiego Interpelacja 2005/04/28 Trokowski   Edmund   2005/05/10
1318 Roszczenia gminy miasta Szczecin dot. niedopełnienia warunków odnośnie przetargu prywatyzacyjnego (firma "Asmabel") Interpelacja 2005/04/28 Słowacki   Juliusz   2005/05/12
1317 Opłaty targowej i dzierżawy uiszczanej przez uczestników mini-giełdy rolniczej Interpelacja 2005/04/28 Sukiennicka   Alina   2005/05/12
1316 Remontu i konserwacji oświetlenia w parkach miejskich Interpelacja 2005/04/28 Słowacki   Juliusz   2005/05/12
1315 Jakie są dalsze plany budynku po byłej przychodni zlokalizowanej przy ul. Okólickiego/Ku Słońcu Interpelacja 2005/04/28 Modrzejewski   Janusz   2005/05/12
1314 Wydania decyzji rozpoczęcia prac ziemnych na terenie planowanego usytuowania stacji przeładunku i sortowni śmieci przy ul. Tama Pomorzańska. Interpelacja 2005/04/28 Modrzejewski   Janusz   2005/05/12
1313 Odtworzenia terenów zielonych zniszczonych w trakcie budowy ulicy Europejskiej. Interpelacja 2005/04/28 Modrzejewski   Janusz   2005/05/12
1312 Co stanie się z osadami z oczyszczalni ścieków "Pomorzany'? Zapytanie 2005/04/28 Masłowska   Mirosława   2005/05/06
1311 Kiedy będzie zabezpieczenie wjazdu samochodów na boisko "Orła" w Szzcecinie-Dabiu? Zapytanie 2005/04/28 Masłowska   Mirosława   2005/05/13
1310 Ograniczenia przejazdu ciężkich wozów pow. 6 ton przez Osiedle Stare Dąbki(ul. Goleniowska). Interpelacja 2005/04/28 Masłowska   Mirosława   2005/05/12
1309 Uporządkowania terenów przy ul. 26 Kwietnia na odcinku od sklepu Netto do stacji benzynowej Interpelacja 2005/04/28 Malanowska   Elżbieta   2005/05/12
1308 Przedstawienie informacji dot. zagospodarowania terenów wokół lotniska Dąbie Interpelacja 2005/04/28 Malanowska   Elżbieta   2005/05/12
1307 Podanie informacji, na jakim etapie są rozmowy pomiędzy Prezydentem Miasta a inwestorem Von der Heyden w sprawie budowy Szczecińskiego Centrum Finansowo-Kongresowego Interpelacja 2005/04/28 Malanowska   Elżbieta   2005/05/12
1306 Przedstawienie aktualnej sytuacji procesów inwestycyjnych terenów znajdujących się w mieście, a juz przekazanych potencjalnym inwestorom w formie sprzedaży. Interpelacja 2005/04/28 Malanowska   Elżbieta   2005/05/12
1305 Oszacowanie skutków nowelizacji ustawy wodno-ściekowej przez ZWiK. Interpelacja 2005/04/28 Lubińska   Teresa   2005/05/12
1304 POwstrzymania wycinki starodrzewów w obrębie lasów miejskich na Głębokim, w Zdrojach i na Wzgórzu Kupały. Interpelacja 2005/04/28 Kochańska   Teresa   Ostrowski   Wiesław   Litwiński   Arkadiusz   2005/05/12
1303 Jakie kwoty wpłynęły na konto Klubu Piłkarskiego Pogoń Szczecin z tytułu opłaty targowej Zapytanie 2005/04/28 Jania   Piotr   2005/05/05
1302 Konieczności wydania opinii przez MKUA dot. planów zagospodarowania Gontynki. Interpelacja 2005/04/28 Jacyna-Witt   Małgorzata   2005/05/12
1301 Udostępnienie pełnej informacji dot. inwestycji handlowej powstającej przy skrzyżowaniu ul. Derdowskiego i Świerczewskiej... Interpelacja 2005/04/25 Trokowski   Edmund   2005/05/10
1300 Na podstawie jakich przepisów prawnych naliczono mieszkańcowi miasta opłatę za ustanowieniesłużebności gruntowej Zapytanie 2005/04/25 Jacyna-Witt   Małgorzata   2005/05/04
1299 Ponowne rozpatrzenie wniosku Stowarzyszenia "Pomoc" dot. podziału środków finansowych z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Interpelacja 2005/04/26 Kochańska   Teresa   2005/05/10
1298 Kto jest aktualnym dzierżawcą lokalu "Royal Pub" , jeżeli brak- kiedy będzie ogłoszony przetarg na wspomniany lokal? Zapytanie 2005/04/22 Arłukowicz   Bartosz   2005/05/04
1297 Trybu , w którym Pełnomocnik Prezydenta Miasta Marian Jasiński realizuje Uchwałę RM nr XI/W/611/05 z dnia 10.01.2005 w sprawie akceptacji projektu pomnika. Interpelacja 2005/04/20 Wijas   Jędrzej   2005/04/25
1296 Wyjaśnienie kwestii rozpoczęcia inwestycji - budownictwo usługowo-mieszkalne (róg ul. Mickiewicza/Waryńskiego) Interpelacja 2005/04/20 Trokowski   Edmund   2005/04/29
1295 Czy istnieje kontrola nad ilością wydawanych i cofanych licencji na przejazd taksówką? Jakie kryteria były brane pod uwagę przy ustalaniu limitu taxi?... Zapytanie 2005/04/20 Sukiennicka   Alina   2005/05/05
1294 Dlaczego ze strony internetowej UM znikneły informacje dot. radnych? Zapytanie 2005/04/20 Słowacki   Juliusz   2005/04/26
1293 Zmiany uchwały Rady Miasta dot. ulg w opłatach za żłobki i przedszkola Interpelacja 2005/04/20 Masłowska   Mirosława   2005/05/04
1292 Jakie są plany zagospodarowania terenu lotniska w Dąbiu oraz plany dot. Śnieżnej Górki? Zapytanie 2005/04/20 Masłowska   Mirosława   2005/04/28
1291 Udostępnienia materiału dot. planu zagospodarowania przestrzennego Gontynki do opinii , przed wydaniem opinii w tej sprawie przez MKUA. Zapytanie 2005/04/20 Jacyna-Witt   Małgorzata   2005/04/28
1290 Roczne koszty przepompowania wody z terenów lotniska w Dąbiu. Interpelacja 2005/04/18 Modrzejewski   Janusz   2005/04/25
1289 Dodatkowe zabezpieczenie techniczne przejścia dla pieszych na ul. Przyszłości przy sklepie "Netto" Interpelacja 2005/04/14 Jerzyk   Henryk   2005/04/27
1288 Skup złomu na stacji kolejowej w Podjuchach, który jest uciążliwy dla okolicznych mieszkańców Interpelacja 2005/04/12 Nowicki   Roman   2005/04/28
1287 Prebieg ulic na osiedlu Podjuchy- Określenie statusu prawnego rozwiązania komunikacyjnego ul.Spirzowej i Metalowej (przebiegającej na terenie jednostki wojskowej) oraz odcinka ul. Żwirowej... Interpelacja 2005/04/12 Nowicki   Roman   2005/04/27
1286 Dokonanie zmian w warunkach przetargu na opracowanie "Planu operacyjnego zagospodarowania terenów Łasztowni, Wyspy Puckiej, Wyspy Zielonej i Wyspy Jaskółczej" Interpelacja 2005/04/12 Litwiński   Arkadiusz   2005/04/21
1285 Radna interpeluje w sprawie udzielania pełnomocnictwa dyrektorom szkół (wnioski o pozyskiwanie środków zewnętrznych na inwestycje placówek) Interpelacja 2005/04/06 Kochańska   Teresa   2005/04/19
1284 Radna interpeluje w sprawie ogłoszenia konkursu "Akcja Lato" finansowanego z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Interpelacja 2005/04/06 Kochańska   Teresa   2005/04/18
1283 Radny pyta, czy są prowadzone rozmowy pomiędzy miastem, Portem Lotniczym a PKP w sprawie ewentualnego remontu Dworca Centralnego w Szczecinie? Zapytanie 2005/04/06 Arłukowicz   Bartosz   2005/04/20
1282 Na podstawie jakiego klucza, Prezydent dobiera skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kto ustala wyskość diet wypłacanych za posiedzenia. Radny wnosi o zestawienia posiedzeń Komisji oraz tematykę spotkań. Interpelacja 2005/04/06 Arłukowicz   Bartosz   2005/05/05
1281 Radny pyta na podstawie jakiego przepisu, podstawy prawnej Pan Prezydent Jurczyk złożył obietnicę panu Ptakowi, że w związku z inwestycją Śnieżna Górka, będzie wybudowane rondo, celem usprawnienia komunikacji (Głos Szczeciński, 30.03.2005) Interpelacja 2005/04/06 Arłukowicz   Bartosz   2005/04/22
1280 Radny interpeluje w sprawie przetargów na reklamy na słupach trakcyjnych oraz kiosko-wiaty zlokalizowane na terenie miasta Szczecin Interpelacja 2005/04/05 Trzos   Bogdan   2005/04/18
1279 Przygotowania stoiska Szczecina na targi turystyczne w Berlinie w dniach 11-13 marca br. Interpelacja 2005/04/05 Wijas   Jędrzej   2005/04/21
1278 Radna pyta, dlaczego przy wjeździe na plac Andersa w Dąbiu brak jest ograniczników (betonowe zapory) uniemożliwiających wjazd samochodów na plac. Zapytanie 2005/04/05 Masłowska   Mirosława   2005/04/12
1277 Naliczenie zawyżonego czynszu dla mieszkańców ulicy Gryfińskiej Interpelacja 2005/04/05 Masłowska   Mirosława   2005/04/19
1277 Radna interpeluje w sprawie niewłaściwego naliczania czynszu dla mieszkańców ul. Gryfińskiej Interpelacja 2005/04/05
1276 Radna pyta, czy planuje się zmianę kursu autobusu linii nr 70 Zapytanie 2005/04/05 Masłowska   Mirosława   2005/04/20
1275 Radna interpeluje w sprawie udostępnienia radnym projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Interpelacja 2005/04/05 Lubińska   Teresa   2005/04/26
1274 Radna interpeluje w sprawie planowanych w mieście inwestycji np IKEA, GALERIA KASKADA i planowanego wpływu tych inwestycji np. na rynek pracy czy istniejąca sieć handlową Interpelacja 2005/04/05 Krawczak   Elżbieta   2005/04/19
1273 Radny interpeluje w sprawie informacji dotyczącej stanu przygotowań do obchodów "Dni Morza" Interpelacja 2005/04/05 Jania   Piotr   2005/04/12
1272 Radny interpeluje w sprawie udzielenia pomocy osiedlowemu rynkowi "Kalina" Interpelacja 2005/04/05 Jania   Piotr   2005/04/15
1271 Radny interpeluje w sprawie nowej matury. Interpelacja 2005/04/05
1270 Radny interpeluje w sprawie realizacji wydatków z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Interpelacja 2005/04/05 Hawryszuk   Wojciech   2005/04/18
1269 Radny interpeluje w sprawie działań Prezydenta odnośnie pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje sportowe w mieście Interpelacja 2005/04/05 Hawryszuk   Wojciech   2005/04/20
1213 Finansowanie obchodów 60-lecia Polskiego Szczecina Interpelacja 2005/04/04 Bartnik   Paweł