Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania

Wydział merytoryczny:
Biuro Obsługi Interesantów
Odpowiadający:
Sekretarz Miasta Ryszard Słoka
Data odpowiedzi:
2007/07/04
Czy odpowiedź udzielona w terminie:
Nie

W sprawie doniesień mieszkańców o sprzedaży napojów alkoholowych osobom nieletnim w klubie LOKOMOTYWA, informuję iż zgodnie z art. 18 ust. 8 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi organ zezwalający lub na podstawie jego upoważnienia, straż gminna lub członkowie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych dokonują kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń. Organ wydający zezwolenia nie ma możliwości kontrolowania i legitymowania osób nieletnich przebywających w klubie. W związku z powyższym powiadomiłem właściwe organy (Policja i Straż Miejska).


Interpelacja: Dot. sprzedaży alkoholu osobom nieletnim w Klubie Lokomotywa w Szczecinie.
udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2007/07/23, odpowiedzialny/a: Bekisz Monika, wprowadził/a: Monika Bekisz, dnia: 2007/07/24 14:16:12
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Monika Bekisz 2007/07/24 14:16:12 nowa pozycja