Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania

Wydział merytoryczny:
Wydział Spraw Społecznych
Odpowiadający:
Zastępca Prezydenta Tomasz Jarmoliński
Data odpowiedzi:
2007/09/20
Czy odpowiedź udzielona w terminie:
Tak

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 04.09.2007 r. w sprawie działalności świetlic środowiskowych uprzejmie informuję, że prowadzone na zlecenie miasta świetlice środowiskowe o statusie placówki wsparcia dziennego, funkcjonują przez cały rok, we wszystkie dni robocze, co najmniej 4 godziny dziennie. Jest to warunek wynikający z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych.
Organizacje pozarządowe, organizujące środowiskowe wsparcie dzienne, mają także stosowne zapisy w treści umów zawartych
z miastem, zobowiązujące do prowadzenia działalności w ciągu całego roku, z uwzględnieniem okresu wakacyjnego.
Wymienione wyżej zasady funkcjonowania placówek wsparcia dziennego, dotyczą także 5 świetlic środowiskowych, prowadzonych na terenie Szczecina przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich.
Gmina Miasto Szczecin, zgodnie z zawartymi umowami, przekazuje dotacje na utrzymanie placówek wsparcia dziennego w okresach kwartalnych. Uwzględniając opisany wcześniej warunek całorocznej działalności tych placówek, dotacje z budżetu miasta są przekazywane i rozliczane także w okresie wakacyjnym.
W dniu 7 lutego 2007 r. podpisano aneks nr CRU 650/2007, do umowy wieloletniej ze Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich, na mocy którego organizacja ma otrzymać w 2007 r. dotację, w łącznej kwocie 150.000 zł. Zgodnie z aneksem Urząd Miejski w Szczecinie przekazuje Stowarzyszeniu środki finansowe z góry, w czterech równych transzach, po 37.500 zł. każda. Dotychczas organizacja otrzymała 3 transze dotacji w łącznej wysokości 112 500,- zł., Środki w wysokości 52.288 zł. z I i II transzy za działalność w I półroczu zostały już rozliczone.
Obecnie nie można jeszcze określić salda rozliczeń Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, związanego z prowadzeniem świetlic środowiskowych w okresie wakacyjnym. Zgodnie z umową, termin złożenia sprawozdania za ten okres, zarówno z działalności programowej jak i poniesionych wydatków upływa 10 października br.
Wiadomo jednak, o czym Pan także wspomina w swojej interpelacji, że Stowarzyszenie Rodzin Katolickich nie prowadziło w czasie wakacji działalności w budynku Szkoły Podstawowej nr 64 przy ul. Rayskiego 9, która to lokalizacja wymuszona została pożarem obiektu przy placu Ofiar Katynia 1, a fakt przeniesienia działalności w okresie wakacyjnym został przez Stowarzyszenie zgłoszony.
Odpowiadając na Pana pytanie, w sprawie możliwości ponownego uruchomienia świetlicy środowiskowej przy ul. Ofiar Katynia 1 informuję, że taka możliwość istnieje, o ile odpowiednią propozycję programową zgłosi podmiot uprawniony do organizacji takiej placówki, zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.


Interpelacja: Dot. funkcjonowania świetlic środowiskowych.
udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2007/09/21, odpowiedzialny/a: Monika Bekisz, wprowadził/a: Monika Bekisz, dnia: 2007/09/24 11:19:06
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Monika Bekisz 2007/09/24 11:19:06 nowa pozycja