Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XXIX zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
VIII
Data sesji:
2021-05-25 10:00

Transmisja wideo z sesji Rady Miasta

Kliknij aby pobrać archiwum w formacie 7-Zip z plikami wideoPorządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XXVII zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 23 marca 2021 r.
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 29
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Informacja Prezydenta Miasta o podejmowanych działaniach w związku z ogłoszeniem na terenie Rzeczypospolitej stanu epidemii.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 118/21 (komentarzy: 0) – wprowadzenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 29
  - 119/21 (komentarzy: 0) – zmiany uchwały w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Miasto Szczecin imiennie wskazanym kandydatom na repatriantów wraz z członkami najbliższych rodzin,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 29
  - 120/21 (komentarzy: 0) – przyjęcia programu „Szczecińskich pracowni twórczych”, określenia zasad wynajmu pracowni do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki oraz trybu wyłaniania najemców tych pracowni.
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 29
  - 126/21 (komentarzy: 0) - skargi/wniosku na Prezydenta Miasta Szczecin i Dyrektora Biura Planowania Przestrzennego Miasta,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 6 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 30
  - 121/21 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Morskiego Oka),
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 30
  - 122/21 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Kościeliska),
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 30
  - 123/21 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Herkulesa),
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 30
  - 124/21 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Sianokosów),
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 30
  - 125/21 (komentarzy: 0) - likwidacji nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Kołobrzeska),
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 30
  - 127/21 (komentarzy: 0) - skargi na nienależyte wypełnianie obowiązków przez Prezydenta Miasta Szczecin,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 30
  - 128/21 (komentarzy: 0) - rozpatrzenia petycji dot. uchwały krajobrazowej.
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 30
6. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Miasto Szczecin.
7. Sprawozdanie z realizacji Programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej Gminy Miasto Szczecin na lata 2020-2022.
8. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie.
9. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
10. Zamknięcie obrad.

Pliki do pobrania

Protokół z XXIX zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin