Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XXIX zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
VIII
Data sesji:
2021-05-25 10:00

Transmisja wideo z sesji Rady Miasta

Kliknij aby pobrać archiwum w formacie 7-Zip z plikami wideoPorządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XXVII zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 23 marca 2021 r.
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 29
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Informacja Prezydenta Miasta o podejmowanych działaniach w związku z ogłoszeniem na terenie Rzeczypospolitej stanu epidemii.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 118/21 (komentarzy: 0) – wprowadzenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 29
  - 119/21 (komentarzy: 0) – zmiany uchwały w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Miasto Szczecin imiennie wskazanym kandydatom na repatriantów wraz z członkami najbliższych rodzin,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 29
  - 120/21 (komentarzy: 0) – przyjęcia programu „Szczecińskich pracowni twórczych”, określenia zasad wynajmu pracowni do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki oraz trybu wyłaniania najemców tych pracowni.
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 29
  - 126/21 (komentarzy: 0) - skargi/wniosku na Prezydenta Miasta Szczecin i Dyrektora Biura Planowania Przestrzennego Miasta,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 6 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 30
  - 121/21 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Morskiego Oka),
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 30
  - 122/21 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Kościeliska),
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 30
  - 123/21 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Herkulesa),
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 30
  - 124/21 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Sianokosów),
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 30
  - 125/21 (komentarzy: 0) - likwidacji nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Kołobrzeska),
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 30
  - 127/21 (komentarzy: 0) - skargi na nienależyte wypełnianie obowiązków przez Prezydenta Miasta Szczecin,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 30
  - 128/21 (komentarzy: 0) - rozpatrzenia petycji dot. uchwały krajobrazowej.
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 30
6. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Miasto Szczecin.
7. Sprawozdanie z realizacji Programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej Gminy Miasto Szczecin na lata 2020-2022.
8. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie.
9. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
10. Zamknięcie obrad.

Pliki do pobrania

Protokół z XXIX zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin