Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XXI zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
VIII
Data sesji:
2020-09-22 10:00

Transmisja wideo z sesji Rady Miasta

Kliknij aby pobrać archiwum w formacie 7-Zip z plikami wideoPorządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 28 kwietnia 2020 r.
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
3. Informacja Prezydenta Miasta o podejmowanych działaniach w związku z ogłoszeniem na terenie Rzeczypospolitej stanu epidemii.
4. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 162/20 (komentarzy: 0) - zaliczenia drogi na ulicy Polskich Marynarzy do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 29 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 29
  - 163/20 (komentarzy: 0) - zaliczenia drogi na ulicy Generała Stanisława Maczka do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 28 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 28
  - 164/20 (komentarzy: 0) - zaliczenia do kategorii dróg gminnych: ul. Wymarzonej wraz z częścią ul. Hansa Christiana Andersena oraz drogi lokalnej łączącej ul. Miodową z ul. Wymarzoną,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 28 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 28
  - 165/20 (komentarzy: 0) - zaliczenia do kategorii drogi gminnej ul. Skowronka,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 28
  - 166/20 (komentarzy: 0) - zaliczenia do kategorii drogi gminnej ul. Puszczykowej,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 28 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 28
  - 167/20 (komentarzy: 0) - zaliczenia do kategorii drogi gminnej ul. Owczej,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
  - 168/20 (komentarzy: 0) - zaliczenia do kategorii drogi gminnej ul. Misia Wojtka,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
  - 169/20 (komentarzy: 0) - zaliczenia do kategorii drogi gminnej ul. Jana Kułakowskiego,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 28 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 28
  - 170/20 (komentarzy: 0) - zaliczenia do kategorii drogi gminnej ul. Franciszka Jarzyńskiego,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 28 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 28
  - 171/20 (komentarzy: 0) - zaliczenia do kategorii drogi gminnej ul. Brytyjskiej,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
  - 172/20 (komentarzy: 0) - pozbawienia części ul. Górnośląskiej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
  - 173/20 (komentarzy: 0) - zaliczenia do kategorii drogi gminnej sięgacza ul. Południowej,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 27
  - 174/20 (komentarzy: 0) - pozbawienia kategorii dróg gminnych: ul. Łaziebnej, ul. Mariackiej, części ul. Tkackiej, części ul. Staromłyńskiej, części ul. Koński Kierat, części ul. Staromiejskiej poprzez wyłączenie ich z użytkowania,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 10 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
  - 175/20 (komentarzy: 0) - przyjęcia przez Radę Miasta Szczecin Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania w Gminie Miasto Szczecin,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 28 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 28
  - 177/20 (komentarzy: 0) - sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 41/10 z obrębu 3203 na rzecz Skarbu Państwa,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 28
  - 178/20 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Miasto Szczecin lokalu użytkowego nr U1 położonego przy ul. Janusza Kusocińskiego 2 w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 9 Obecnych : 27
  - 179/20 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 29
  - 180/20 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę nr XIV/484/20 w sprawie uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 29
  - 181/20 (komentarzy: 0) (wariant I) - nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. 26 Kwietnia),
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 5 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 28
  - 181/20 (komentarzy: 0) (wariant II) - nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. św. o. Maksymiliana Marii Kolbego),
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 8 Głosujących PRZECIW: 9 WSTRZYMAŁO SIĘ: 9 Obecnych : 26
  - 182/20 (komentarzy: 0) - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 28
  - 183/20 (komentarzy: 0) - zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2020-2024,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 6 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 28
  - 184/20 (komentarzy: 0) - ustalenia zasad korzystania z płatnych parkingów niestrzeżonych położonych na terenie Gminy Miasto Szczecin poza drogami publicznymi,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 11 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 30
  - 186/20 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania z płatnego parkingu niestrzeżonego położonego w rejonie Placu Orła Białego w Szczecinie oraz wysokości opłat za parkowanie pojazdów na tym parkingu,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 10 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 31
  - 187/20 (komentarzy: 0) - ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania.
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 11 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 31
  - 188/20 (komentarzy: 0) - skargi na działania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 28
  - 189/20 (komentarzy: 0) - skargi na działania Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 29
  - 192/20 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Czesława Miłosza),
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 29
  - 193/20 (komentarzy: 0) - zmieniającej uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 28 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 30
  - 194/20 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 29
6. Informacja na temat oświadczeń majątkowych złożonych przez: radnych Rady Miasta Szczecin, Zastępców Prezydenta Miasta, Sekretarza Miasta, Skarbnika Miasta, kierowników jednostek organizacyjnych Miasta, osoby zarządzające i członków organu zarządzającego osobami prawnymi Miasta, osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta.
7. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 roku samorządowych instytucji kultury.
8. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
9. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Szczecin za I półrocze 2020 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 roku.
10. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie.
11. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
12. Zamknięcie obrad.

Pliki do pobrania

Protokół z XXI zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin