Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
V zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
VIII
Data sesji:
2019-03-26 10:00

Transmisja wideo z sesji Rady Miasta

Kliknij aby pobrać archiwum w formacie 7-Zip z plikami wideoPorządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie protokołu z IV sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 26 lutego 2019 r.
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Stanowisko Rady Miasta w sprawie podwyżek płac dla nauczycieli.
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 8 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 59/19 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu ręcznego środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin – Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 28
  - 60/19 (komentarzy: 0) - udzielenia z budżetu Miasta Szczecin pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Zachodniopomorskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chełszcząca i jeziora Dąbie”,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 27
  - 61/19 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumień międzygminnych w sprawie przejęcia wykonania zadania publicznego w zakresie zagospodarowania frakcji energetycznej odpadów komunalnych,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 63/19 (komentarzy: 0) - wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Szczecin,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 29 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 30
  - 64/19 (komentarzy: 0) - wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Szczecin świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy: Alzheimer 75" oraz upoważnienia Dyrektora Szczecińskiego Centrum Świadczeń do prowadzenia postępowań, w tym wydawania decyzji administracyjnych w zakresie świadczenia pieniężnego „Bon opiekuńczy: Alzheimer 75”,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 30 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 30
  - 65/19 (komentarzy: 0) - określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2019,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 30 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 30
  - 66/19 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze - Dziewoklicz” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 29 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 29
  - 67/19 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa-Krucza” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 7 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 30
  - 68/19 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa-Bandurskiego, Gaińskiej” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 5 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 29
  - 69/19 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno - Żołnierska” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 28
  - 70/19 (komentarzy: 0) - uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Głębokie” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 30
  - 71/19 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Głębokie” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 28 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 30
  - 72/19 (komentarzy: 0) - uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia II edycji zmian Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina w części dotyczącej zmiany „Z.05”,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 29
  - 73/19 (komentarzy: 0) - przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 29 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 29
  - 74/19 (komentarzy: 0) - opinii o lokalizacji kasyna gry przy pl. Rodła 8-11 w Szczecinie (MEDELLA S.A.),
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 5 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 29
  - 75/19 (komentarzy: 0) - opinii o lokalizacji kasyna gry przy pl. Rodła 8-11 w Szczecinie (FINKORP Sp. z o.o.),
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 5 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 27
  - 76/19 (komentarzy: 0) - uchylająca uchwałę w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Miasto Szczecin do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia pn. Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 28
  - 77/19 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na przystąpienie i finansowanie międzynarodowego programu MYP (Middle Years Programme) realizowanego w oddziałach międzynarodowych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mieszka I w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 28 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 29
  - 78/19 (komentarzy: 0) - odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 26
  - 79/19 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Kryształowa),
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 80/19 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. mjr. Hieronima Dekutowskiego),
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 24
  - 81/19 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Familijna),
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 28 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 28
  - 82/19 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Śliczna),
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 28 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 28
  - 83/19 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Aroniowa),
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 28 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 28
  - 84/19 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw urzędowych nabrzeżom usytuowanym w porcie morskim w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 28
  - 85/19 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 10 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 28
  - 86/19 (komentarzy: 0) - uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno – Unii Lubelskiej - Szpital” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 27
  - 87/19 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych.
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 29 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 29
  - 88/19 (komentarzy: 0) - skargi na Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie w zakresie naruszenia prawa,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 26
  - 89/19 (komentarzy: 0) - skargi na działanie Prezydenta Miasta Szczecin,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 28
  - 90/19 (komentarzy: 0) - skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 29
  - 91/19 (komentarzy: 0) - wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 28
5. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie.
6. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Szczecin z udzielonych ulg i umorzeń za 2018 r.
 
7. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu Szczecin za 2018 r.(https://bit.ly/2ObtvxH)
8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2014-2018 za okres lat 2016-2018.
 
9. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
10. Zamknięcie obrad.

Pliki do pobrania

Protokół z V zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin