Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
III zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
VIII
Data sesji:
2019-01-22 10.00

Transmisja wideo z sesji Rady Miasta

Kliknij aby pobrać archiwum w formacie 7-Zip z plikami wideoPorządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie protokołu z II sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniach 18 grudnia 2018 r.
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 22
3. Ślubowanie radnego Marcina Pawlickiego.
4. Uroczystość nadania Pani Justynie Markitoń honorowego tytułu "Mecenas Osób Niepełnosprawnych" za 2018 rok.
5. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 272/18 (komentarzy: 0) - budżetu miasta na 2019 r. (z autopoprawką),
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 8 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 30
  - 273/18 (komentarzy: 0) - uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2019 rok i lata następne (z autopoprawką),
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 10 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 31
  - 2/19 (komentarzy: 0) - uchwalenia Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2019-2023 (z autopoprawką),
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 10 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 31
  - 8/19 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Płonia – Szosa Stargardzka” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 22
  - 19/19 (komentarzy: 0) - odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 23
  - 3/19 (komentarzy: 0) - utworzenia jednoosobowej Spółki Gminy Miasto Szczecin pod nazwą Szczecińskie Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 7 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 29
  - 4/19 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 28
  - 5/19 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 4/3 z obrębu ewidencyjnego 1010, położonej w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej 3,4 (z autopoprawką),
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 29
  - 6/19 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Wolframowej, stanowiącej działkę numer 24/4 z obrębu 4214,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 29
  - 7/19 (komentarzy: 0) - określenia warunków udzielenia bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 9 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 29
  - 9/19 (komentarzy: 0) - wyboru przedstawiciela Gminy Miasto Szczecin do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia pn. Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 28
  - 10/19 (komentarzy: 0) - powierzenia Gminie Miasto Szczecin - na prawach powiatu, niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 27
  - 11/19 (komentarzy: 0) - nadania imienia Szkole Podstawowej nr 48 w Szczecinie, ul. Czorsztyńska 35,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 26
  - 12/19 (komentarzy: 0) - przyjęcia „Programu rozwoju pieczy zastępczej Gminy Miasto Szczecin na lata 2019-2021”,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 27
  - 13/19 (komentarzy: 0) - przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Szczecinie w 2019 roku,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 26
  - 14/19 (komentarzy: 0) - powierzenia Gminie Stare Czarnowo prowadzenia zadania w zakresie zarządzania drogą gminną oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumienia w tej sprawie, w ramach realizacji projektu „Budowa drogi rowerowej łączącej gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin”,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 27
  - 15/19 (komentarzy: 0) (wariant I) - nadania nazwy urzędowej rondu w Szczecinie (rondo im. Kpt. Lecha Karola Neymana),
wariant odrzucony w głosowaniu
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 7 Głosujących PRZECIW: 15 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 25
  - 15/19 (komentarzy: 0) (wariant II) - nadania nazwy urzędowej rondu w Szczecinie (rondo im. Marii Baranowskiej-Dohrn),
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
  - 16/19 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej rondu w Szczecinie (rondo Przy Pętli),
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 23
  - 17/19 (komentarzy: 0) - zarządzenia wyborów do Rad Osiedli w Gminie Miasto Szczecin,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 18/19 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 20/19 (komentarzy: 0) - nadania nazw urzędowych ulicom w mieście Szczecinie (ul. Chłodna, ul. Gwiazdy Polarnej).
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 25
7. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie.
8. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasto Szczecin na lata 2015-2020.
 
9. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
10. Zamknięcie obrad.

Pliki do pobrania

Protokół z III zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin