Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
II zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
IX
Data sesji:
2024-05-28 10.00

Transmisje z obrad sesji Rady Miasta

Wyniki głosowań

Kliknij aby pobrać archiwum w formacie 7-Zip z plikami wideoPorządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z I inauguracyjnej Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 7 maja 2024 r.
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 78/24 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w obrębie ewidencyjnym numer 1095 w rejonie ulicy Ks. Michała Mostnika, stanowiącej działkę numer 4/5,
  - 79/24 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Szczerkowej, składającej się z działek numer 92/38 i 109/18 z obrębu ewidencyjnego numer 3095,
  - 80/24 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Płonia – Klonowa” w Szczecinie,
  - 81/24 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Podjuchy – Radosna” w Szczecinie,
  - 82/24 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zdroje – Zachód 2” w Szczecinie,
  - 83/24 (komentarzy: 0) - zaliczenia drogi położonej na części działki nr 1/72 z obrębu 4002 do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin,
  - 84/24 (komentarzy: 0) - zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej,
  - 85/24 (komentarzy: 0) - uzgodnienia odstępstw od zakazów obowiązujących na terenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Park leśny w Strudze” w związku z realizacją inwestycji celu publicznego,
  - 86/24 (komentarzy: 0) - przekształcenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie poprzez utworzenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
  - 87/24 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonej przez jednostkę organizacyjną Gminy Miasto Szczecin,
  - 88/24 (komentarzy: 0) - określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miasto Szczecin lub podległym jej jednostkom organizacyjnym, wskazania organu i osób do tego uprawnionych oraz warunkach dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną,
  - 89/24 (komentarzy: 0) – zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Komfortowa),
  - 90/24 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych,
  - 91/24 (komentarzy: 0) - zgłoszenia kandydatów do składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej,
  - 92/24 (komentarzy: 0) - delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
  - 93/24 (komentarzy: 0) - powołania Rady Społecznej w Szczecińskim Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczecinie,
  - 94/24 (komentarzy: 0) - powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Szczecinie,
  - 95/24 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie diet oraz kosztów podróży radnych Rady Miasta Szczecin,
  - 96/24 (komentarzy: 0) – ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Szczecin.
5. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2023 rok.
6. Sprawozdanie Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE z podejmowanych działań w 2023 r.
7. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie.
8. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
9. Zamknięcie obrad.