Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2005 r.

Zarządzenie nr 164/05 w sprawie rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Urzędu Miejskiego w Szczecinie

Data podpisania: 2005/04/01

Data wejścia w życie: 2005/04/01


 

ZARZĄDZENIE NR 164/05
Prezydenta Miasta Szczecina
z dnia 1 kwietnia 2005 r.

w sprawie rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Urzędu Miejskiego w Szczecinie.

        Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz § 13 ust.7 i § 15 Instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych stanowiącej załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz.U. Nr 112, poz. 1319, z 2003r. Nr 69, poz.636), zarządzam co następuje:


§ 1. Jednolity rzeczowy wykaz akt, stanowiący załącznik nr 4 do Instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych, będącej załącznikiem do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1319, z 2003r. Dz. U. Nr 69, poz. 636) - rozbudowuje się dla Urzędu Miejskiego w Szczecinie o nowe symbole i hasła klasyfikacyjne jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik do
Zarządzenia Nr 164//05
Prezydenta Miasta Szczecina
z dnia 1 kwietnia 2005 r.

 

ROZSZERZENIE JEDNOLITEGO RZECZOWEGO WYKAZU AKT

DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W SZCZECINIE

L.p.
Symbole klasyfikacyjne
Hasła klasyfikacyjne
Kategoria archiwalna
Uwagi
 II
 stopnia
podziału
 III
 stopnia
podziału 
 IV
 stopnia
podziału 
 V
 stopnia
podziału 
 W komórce  macierzystej   W innych  komórkach 

1.

 
434
    Realizacja Karty Nauczyciela      

2.

   

4340

  Dokumentacja potwierdzająca spełnienie wymagań na stopień nauczyciela mianowanego

B-2

Bc

 

3.

   

4341

  Rejestr wniosków o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego

B-10

Bc

 

4.

   

4342

  Dokumentacja komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego

B-5

Bc

Protokoły pracy komisji B-50. Dokumentacja powinna być gromadzona według kwalifikacji do zajmowanego stanowiska

5.

   

4343

  Wydawanie decyzji administracyjnej o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela

B-5

Bc

 

6.

   

4344

  Dokumentacja dotycząca nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

B-50

Bc

Zaświadczenia o zdanym egzaminie i akty mianowania

7.

   

4345

  Rejestr wydanych zaświadczeń o zdaniu egzaminu na nauczyciela mianowanego i aktów mianowania

B-50

Bc

 

 

udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2006/08/28, odpowiedzialny/a: Alicja Stańkowska, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/08/28 16:39:25
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/08/28 16:39:25 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/28 16:35:03 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/28 16:32:07 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/28 16:30:06 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/28 16:27:32 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/28 16:20:53 nowa pozycja