Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2006 r.

Zarządzenie nr 374/06 zmieniające zarządzenie w sprawie postępowania przy wysyłce i nadzorze nad doręczaniem korespondencji urzędowej

Data podpisania: 2006/07/07

Data wejścia w życie: 2006/07/07


 

ZARZĄDZENIE NR 374/06
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 7 lipca 2006 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie postępowania przy wysyłce i nadzorze nad doręczaniem korespondencji urzędowej

        Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 zm. z 2002 r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz.984; Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717; Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz § 7 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 57/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 187/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 kwietnia 2006 r.) zarządzam, co następuje:


§ 1. W „Instrukcji postępowania przy wysyłce i nadzorze nad doręczaniem korespondencji urzędowej” stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr 337/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie postępowania przy wysyłce i nadzorze nad doręczaniem korespondencji urzędowej po § 2 dodaje się § 21 w brzmieniu:

„§ 21 Ustala się następujący tryb wysyłki i odbioru korespondencji ze stanowisk ds. obsługi kancelaryjnej Urzędu w Referacie obsługi kancelaryjnej i udzielania informacji w Biurze Obsługi Interesantów:
    1)  korespondencję składa i odbiera pracownik imiennie wskazany przez dyrektora wydziału/kierownika biura.
    2)  odbiór i składanie korespondencji odbywa się w godzinach:
         a)  poniedziałek: 9.00-11.00 oraz 14.00-16.00,
         b)  wtorek-piątek: 7.30-9.30 oraz 12.30-14.30.”

§ 2. Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr 337/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie postępowania przy wysyłce i nadzorze nad doręczaniem korespondencji urzędowej nie ulegają zmianie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


udostępnił: Biuro Obsługi Interesantów, wytworzono: 2006/08/17, odpowiedzialny/a: Dariusz Sass, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/08/17 11:03:01
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/08/17 11:03:01 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/17 11:00:17 nowa pozycja