Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2006 r.

Zarządzenie nr 211/06 w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. opracowania procedury kontroli organizacji pozarząd. w zakresie udzielanych dotacji na realizację zadań oraz wypracowania racjonalnych reguł udzielania...

Data podpisania: 2006/04/20

Data wejścia w życie: 2006/04/20


ZARZĄDZENIE NR 211/06
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 20 kwietnia 2006 roku

w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. opracowania procedury kontroli organizacji pozarządowych w zakresie udzielanych dotacji na realizację zadań oraz wypracowania racjonalnych reguł udzielania dotacji na realizację zadań publicznych o charakterze cyklicznym, promocyjnym, stałym czy mistrzowskim.

Na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 57/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 187/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 kwietnia 2006 r.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Zespół zadaniowy ds. opracowania procedury kontroli organizacji pozarządowych w zakresie udzielanych dotacji na realizację zadań oraz wypracowania racjonalnych reguł udzielania dotacji na realizację zadań publicznych o charakterze cyklicznym, promocyjnym, stałym czy mistrzowskim, w składzie:

Przewodniczący:
1) Paweł Szczyrski – Kierownik Biura ds. Organizacji Pozarządowych,

Członkowie Zespołu:
2) Agnieszka Matwiejczuk – Radca Prawny w Biurze Prawnym,
3) Tomasz Holona – Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
4) Leonarda Szczygieł – Kierownik Referatu w Wydziale Księgowości,
5) Paweł Lisowski – Inspektor w Wydziale Kultury i Dziedzictwa Kulturowego,
6) Jacek Cerebież -Tarabicki – Kierownik Referatu w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej,
7) Renata Zielonka – Inspektor w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej,
8) Grażyna Muszyńska – Główny Specjalista w Biurze Budżetu,
9) Elżbieta Maćkowiak – Główny Specjalista w Wydziale Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości,
10) Mariusz Kądziołka – Inspektor w Wydziale Kontroli i Audytu Wewnętrznego,
11) Dariusz Horniak – Inspektor w Wydziale Funduszy Pomocowych,
12) Henryk Szelągiewicz – Główny Specjalista w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności,
13) Anna Dejk –Audytor wewnętrzny w Wydziale Kontroli i Audytu Wewnętrznego,
14) Antoni Sobolewski – Członek Stowarzyszenia Czas, Przestrzeń, Tożsamość,
15) prof. dr hab. Henryk Babis – Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział Wojewódzki,
16) Przemysław Kowalewski – Prezes Stowarzyszenia Ekologicznego na Rzecz Praw Zwierząt,

Sekretarz:
17)Katarzyna Gurdała – Podinspektor w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych.

§ 2. Zadaniem Zespołu, o którym mowa w § 1 jest realizacja rekomendacji przedstawionych w sprawozdaniu z zadania audytowego A-1/2005 „Procedury kontroli finansowo - księgowej w Urzędzie Miasta Szczecin”, a w szczególności przygotowanie rozwiązań dotyczących kontroli organizacji pozarządowych w zakresie realizacji zadań oraz reguł udzielania dotacji na realizację zadań publicznych o charakterze cyklicznym, promocyjnym, stałym czy mistrzowskim.

§ 3. Posiedzenia Zespołu, o którym mowa w § 1,  zwoływane są przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 4. Nadzór nad realizacja niniejszego zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta ds. społecznych.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2006/10/24, odpowiedzialny/a: Anna Stępień, wprowadził/a: Anna Stępień, dnia: 2006/10/24 14:56:29
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Stępień 2006/10/24 14:56:29 nowa pozycja