Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2006 r.

Zarządzenie nr 125/06 w sprawie powołania zespołu ds. utworzenia Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Szczecinie

Data podpisania: 2006/03/06

Data wejścia w życie: 2006/03/06


 

ZARZĄDZENIE NR 125/06
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 6 marca 2006 r.

w sprawie powołania zespołu ds. utworzenia Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Szczecinie

        Na podstawie § 9 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 57/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2006r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin zarządzam, co następuje :


    § 1. W celu usprawnienia procesu związanego z utworzeniem Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie miasta Szczecin powołuję Zespół zadaniowy w składzie :

Przewodniczący :

1) Urszula Berlińska - Dyrektor Wydziału Strategii Rozwoju i Promocji Miasta

Członkowie:
2) Małgorzata Jankowska - Miejski Konserwator Zabytków
3) Izabela Maszkiewicz - Dyrektor Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych
4) Wiesława Rabińska - Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej
5) Tadeusz Żabiński - Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich
6) Maciej Cehak - Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta
7) Wojciech Wnuk - Geodeta Miasta
8) Michał Przepiera - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
9) Jan Łukaszewski - Architekt Miasta

Sekretarz :
8) Ewa Kordus - Kierownik Referatu w Wydziale Strategii Rozwoju i Promocji Miasta 

    § 2. Zadaniem zespołu jest koordynacja prac w zakresie utworzenia Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie byłej Fabryki Papieru Szczecin - Skolwin S.A.

    § 3. Zobowiązuje się dyrektorów wydziałów oraz kierowników biur Urzędu Miasta do ścisłej współpracy z Zespołem i traktowanie ustaleń Zespołu, a także potrzeb wynikających z procedur przygotowania nieruchomości do zbycia jako zadań priorytetowych. 

    § 4. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta ds. rozwoju, inwestycji, pozyskiwania środków budżetowych, promocji miasta oraz przeciwdziałaniu bezrobociu. 

    § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


udostępnił: Wydział Strategii Rozwoju i Promocji Miasta, wytworzono: 2006/08/08, odpowiedzialny/a: Olga Nowicka, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/08/22 10:32:12
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/08/22 10:32:12 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/08 13:12:27 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/08 13:10:50 nowa pozycja