Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2006 r.

Zarządzenie nr 598/06 w sprawie zakazu przebywania na terenie budynku Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2006/11/10

Data wejścia w życie: 2006/11/10ZARZĄDZENIE NR 598/06
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 10 listopada 2006 r.

w sprawie zakazu przebywania na terenie budynku Urzędu Miasta Szczecin.

        Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) zarządzam, co następuje:


    § 1. Wprowadzam zakaz przebywania na terenie budynku Urzędu Miasta Szczecin w terminie:
1) od 12 listopada 2006 r. (niedziela) od godziny 5.00 do dnia 13 listopada 2006 r. (poniedziałek) do godz. 7.00,
2) w przypadku II tury wyborów (ponownego głosowania) – od 26 listopada 2006 r. (niedziela) od godz. 5.00 do dnia 27 listopada 2006 r. (poniedziałek) do godz. 7.00,
z zastrzeżeniem § 2.

    § 2. Zakaz określony w § 1, nie dotyczy:
1) członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Szczecinie, powołanych postanowieniem Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 28 września 2006 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych (zm.: postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 11 października 2006 r.),
2) członków obwodowych komisji wyborczych w Szczecinie, powołanych uchwałą Nr 51 Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 20 października 2006 r. w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rady gminy, prezydenta miasta i sejmiku województwa (zm.: uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Szczecinie z dnia 3 listopada 2006 r.),
3) członków Zespołu Roboczego ds. przygotowania wyborów do Rady Miasta Szczecin, Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego oraz wyboru Prezydenta Miasta Szczecin, powołanych zarządzeniem Nr 514/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 września 2006 r.
4) osób wyznaczonych do przyjmowania materiałów wyborczych, do obsługi informatycznej, do obsługi transportowej i konserwatorskiej oraz obsługi ewidencji ludności, wymienionych w załączniku Nr 1 do zarządzenia,
5) pracowników Służby Ochrony Mienia odpowiedzialnych za wpuszczanie osób do budynku Urzędu Miasta Szczecin, wymienionych w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 598/06
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 10 listopada 2006 r.


I. Przyjmowanie materiałów:

1. Irena Błachowiak
2. Grażyna Tomaszewska
3. Irena Zagrajczuk
4. Marta Wikieł
5. Stanisław Lewkowicz
6. Beata Sikorska
7. Wiktor Butruk
8. Teresa Okoń
9. Zenon Dudek

II. Obsługa Informatyczna:

1. Robert Robaczewski
2. Łukasz Kłaczyński
3. Marcin Piechowicz
4. Daniel Czarnecki
5. Rafał Zygmunt
6. Łukasz Bojanowski
7. Hanna Dembińska
8. Agnieszka Połomska
9. Iwona Krynicka
10. Iwona Rogalka
11. Ewa Baltrukiewicz
12. Renata Litwin
13. Sylwia Wlazłowska
14. Beata Sypka
15. Agnieszka Niedźwiecka
16. Ewa Szynkowska
17. Beata Gracz
18. Janusz Żyliński
19. Bożena Musz

III . Obsługa transportowa i konserwatorska:

1. Wojciech Dzionek
2. Andrzej Kakowski
3. Zenon Łojek
4. Andrzej Pasternak
5. Zbigniew Zielonka
6. Dariusz Kryś
7. Benedykt Ksyta
8. Andrzej Trusiewicz
9. Piotr Sosnowski
10. Henryk Misiewicz
11. Maciej Łopociński
12. Antoni Micielski
13. Piotr Klimkiewicz
14. Eugeniusz Abramowicz
15. Bożena Listwoń
16. Agnieszka Jerzykowska
17. Regina Boniewicz
18. Sebastian Przyjemski
19. Zbigniew Serdyński
20. Przemysław Borowiecki
21. Łukasz Czermak
22. Piotr Falarz

IV. Obsługa ewidencji ludności:

1. Alicja Kuczyńska
2. Barbara Wójcik
3. Grażyna Rzuczkowska
4. Teresa Wegner
5. Milena Langer
6. Danuta Machaj
7. Alina Mikoś
8. Emilia Tomczak
9. Hanna Piwowarska
10. Bożena Kubczyk
11. Teresa Dubak
12. Agnieszka Gardocka
13. Małgorzata Łącka
14. Jadwiga Gross

 

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 598/06
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 10 listopada 2006 r.

 

Służba Ochrony Mienia:

1. Bogdan Grażul
2. Jan Lewera
3. Andrzej Kotowski
4. Jerzy Kowalski
5. Andrzej MakowskiZałączniki:

udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2006/11/10, odpowiedzialny/a: Anetta Kieszkowska, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/11/10 14:44:50
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/11/10 14:44:50 nowa pozycja