Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2006 r.

Zarządzenie nr 337/06 w sprawie postępowania przy wysyłce i nadzorze nad doręczaniem korespondencji urzędowej

Data podpisania: 2006/06/21

Data wejścia w życie: 2006/06/21


 

ZARZĄDZENIE NR 337/06
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 21 czerwca 2006 r.

w sprawie postępowania przy wysyłce i nadzorze nad doręczaniem korespondencji urzędowej

        Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz § 7 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 57/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 187/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 kwietnia 2006 r.) zarządzam, co następuje:


§ 1. Wprowadza się „Instrukcję postępowania przy wysyłce i nadzorze nad doręczaniem korespondencji urzędowej” w brzmieniu zgodnym z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 159/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie „Instrukcji postępowania przy doręczaniu korespondencji”.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Obsługi Interesantów.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


udostępnił: Biuro Obsługi Interesantów, wytworzono: 2006/08/16, odpowiedzialny/a: Dariusz Sass, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/08/16 12:04:19
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/08/16 12:04:19 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/16 12:01:52 nowa pozycja