Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2006 r.

Zarządzenie nr 424/06 w sprawie stawek czynszu w mieszkaniowym zasobie Gminy Miasto Szczecin

Data podpisania: 2006/08/01

Data wejścia w życie: 2006/08/01


 

ZARZĄDZENIE NR 424/06
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 1 sierpnia 2006 r.

w sprawie stawek czynszu w mieszkaniowym zasobie Gminy Miasto Szczecin.

Na podstawie § 28 uchwały Nr LX/1123/06 Rady Miasta Szczecina z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin na lata 2006-2011, zarządzam, co następuje:


    § 1. Dla potrzeb obliczenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin, obliczanej według wzoru:

 

stawka czynszu

 

=

 

ilość punktów dla danego lokalu

 

x

wskaźnik przeliczeniowy  kosztu odtworzenia 1 m2 pow. użytkowej budynku

x

wskaźnik procentowy wartości odtworzeniowej
1 m2 lokalu

:

12 m-cy

51

przyjmuje się następujące wartości wskaźników:
1) wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w wysokości  2.680 zł,
2) wskaźnik procentowy wartości odtworzeniowej 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w wysokości  2,303 %

    § 2. Zasady ustalania ilości punktów dla danego lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin, określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

    § 3. 1. Maksymalna stawka czynszu wynosi  6,02 zł/m 2.
2. Minimalna stawka czynszu wynosi  1,31 zł/m2.
3. Stawka czynszu za lokal socjalny wynosi  0,65 zł/m2.

    § 4 . Traci moc uchwała Nr 264/02 Zarządu Miasta Szczecina z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie stawek czynszu w mieszkaniowym zasobie Gminy Miasto Szczecin.

    § 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorowi Wydziału Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych Urzędu Miejskiego w Szczecinie.

    § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem z dniem podpisania.

 


Załączniki:

udostępnił: Wydział Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych, wytworzono: 2006/08/17, odpowiedzialny/a: Piotr Gumowski, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/08/17 13:00:13
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/08/17 13:00:13 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/17 12:56:19 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/17 12:42:56 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/17 12:40:27 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/17 12:35:36 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/17 12:24:47 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/17 12:24:20 nowa pozycja