Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2006 r.

Zarządzenie nr 572/06 zmieniające Zarządzenie w spr.powołania Zespołu odp. za Politykę rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz koordynatorów programów realizacyjnych

Data podpisania: 2006/10/24

Data wejścia w życie: 2006/10/24


ZARZĄDZENIE NR 572/06
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 24 października 2006 r.

zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu odpowiedzialnego za Politykę rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz koordynatorów programów realizacyjnych

Na podstawie § 9 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 57/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2006 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 187/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 kwietnia 2006r.), zarządzam co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 471/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 29 sierpnia 2003 roku w sprawie powołania Zespołu odpowiedzialnego za Politykę rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz koordynatorów programów realizacyjnych (zm. Zarządzenie Nr 15/04 z dnia 20 stycznia 2004r., Zarządzenie Nr 164/04 z dnia 28 kwietnia 2004r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1:

a) pkt. 3-11 otrzymują odpowiednio brzmienie:

„3) Wioleta Zmorzyńska – Główny Specjalista w Wydziale Oświaty,
4) Barbara Nowakowska – Zastępca Dyrektora Wydziału Sportu,
5) Paweł Lisowski – Inspektor w Wydziale Kultury i Dziedzictwa Kulturowego,
6) Henryk Szelągiewicz – Główny Specjalista w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności,
7) Tomasz Holona – Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
8) Jakub Cieślicki – Inspektor w Wydziale Inwestycji Miejskich,
9) Stefan Karbownik – Główny Specjalista w Wydziale Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości,
10) Halina Kozar-Makocka – Główny Specjalista w Wydziale Strategii, Rozwoju i Promocji Miasta,
11) Jacek Ciochoń – Główny Specjalista w Wydziale Sportu.”

b) pkt 16 otrzymuje brzmienie:

„16) Jacek Cerebież - Tarabicki – p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej.”

2) w § 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Jakub Cieślicki – Program Społecznych Inicjatyw Lokalnych”.

§ 2. Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr 471/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 29 sierpnia 2003 roku w sprawie powołania Zespołu odpowiedzialnego za Politykę rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz koordynatorów programów realizacyjnych (zm. Zarządzenie Nr 15/04 z dnia 20 stycznia 2004r., Zarządzenie Nr 164/04 z dnia 28 kwietnia 2004r.) pozostają bez zmian.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2006/10/24, odpowiedzialny/a: Anna Stępień, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2008/05/06 12:32:29
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2008/05/06 12:32:29 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2006/10/24 14:38:36 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2006/10/24 14:33:03 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2006/10/24 14:29:43 nowa pozycja