Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 2/07 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo–wychowawczych na terenie miasta Szczecina

Data podpisania: 2007/01/02

Data wejścia w życie: 2007/02/09ZARZĄDZENIE NR 2/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 2 stycznia 2007 r.

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo–wychowawczych na terenie miasta Szczecina.

        Na podstawie art. 6 pkt 15, oraz art. 86 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.. U. Nr 64, poz. 593; Nr 99, poz. 1001; Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 64, poz. 565; Nr 94, poz. 788; Nr 164, poz. 1366; Nr 175, poz. 1462; Nr 179, poz. 1487; Nr 180, poz. 1493; 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 186, poz. 1380) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) zarządzam, co następuje :


§ 1. Ustala się średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w 2007 r. w placówkach opiekuńczo–wychowawczych na terenie miasta Szczecina, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.


§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom placówek opiekuńczo–wychowawczych w Szczecinie, określonych w załączniku do niniejszego Zarządzenia. Oraz Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.


§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 145/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w 2006 r. w placówkach opiekuńczo–wychowawczych.


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

Załącznik
Do Zarządzenia Nr 2/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 2 stycznia 2007 r.

 

L.p.
Nazwa placówki
Adres
Średni miesięczny koszt utrzymania w placówce w zł. w 2007 r.
1.
Dom Dziecka Nr 1
ul. Broniewskiego 16
71-460 Szczecin
2 901,00
2.
Dom Dziecka Nr 2
ul. Walecznych 23
70-774 Szczecin
2 866,00
3.
Pogotowie Opiekuńcze
ul. Łabędzia 4
71-453 Szczecin
2 561,00
4.
Rodzinny Dom Dziecka Nr 1
ul. Mączna 16,
70-780 Szczecin
1 741,00
5.
Rodzinny Dom Dziecka Nr 2
ul. Bolesława Śmiałego 19/4
70-347 Szczecin
1 291,00
6.
Rodzinny Dom Dziecka Nr 3
ul. Różowa 8/2
70-781 Szczecin
1 557,00
7.
Rodzinny Dom Dziecka Nr 4
Al. Wojska Polskiego 95
 70-481 Szczecin
2 148,00
8.
Rodzinny Dom Dziecka Nr 5
ul. Św. Wojciecha 1/6
70-410 Szczecin
1 741,00
9.
Rodzinny Dom Dziecka Nr 6
ul. Jana Papugi 10
71-086 Szczecin
2 126,00
10.
Socjalizacyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Towarzystwa Salezjańskiego
ul. Ku Słońcu 124
71-080 Szczecin
2 038,00

 

 


udostępnił: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, wytworzono: 2007/01/12, odpowiedzialny/a: Jacek Cerebież-Tarabicki, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2007/01/12 10:51:41
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2007/01/12 10:51:41 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2007/01/12 10:48:38 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2007/01/12 10:45:30 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2007/01/12 10:43:15 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2007/01/12 10:26:00 modyfikacja wartości
Violetta Kawecka 2007/01/12 09:32:38 nowa pozycja