Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta Szczecin V Kadencji

Numer sesji:XVI
Numer kadencji:V
Data sesji:2007-12-20
Rodzaj sesji:zwyczajna 

Posiedzenie odbyło się 2007-12-20. (sala sesyjna, Pl. Armii Krajowej 1)


Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Wręczenie wyróżnień laureatom Tytułu honorowego „Ambasador Szczecina” za 2006 r.

3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

- 422/07 – zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo” w Szczecinie pod nazwą „Szpital Zdunowo”;

 + 

 Głosujących ZA: 22  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 23  

- 432/07 – miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno - Mickiewicza – Poniatowskiego” w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 27  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 28  

- 433/07 – Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krzekowo – Nowoszeroka” w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 22  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 22  

- 435/07 – uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Portu Szczecin oraz zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina na obszarze Portu;

 + 

 Głosujących ZA: 17  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2  

 Głosujących : 20  

- 436/07 – przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa, Drzetowo-Grabowo, Stocznie” w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 16  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 19  

- 437/07 – przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze - Wyspa Grodzka – Łasztownia” w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 18  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2  

 Głosujących : 20  

- 438/07 – przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Skolwin Port” w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 18  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 19  

- 439/07 – przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stołczyn Port” w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 19  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2  

 Głosujących : 21  

- 440/07 – przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Golęcino-Gocław Port” w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 20  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 22  

- 441/07 – przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze - Kępa Parnicka - Wyspa Zielona” w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 19  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2  

 Głosujących : 21  

- 442/07 – przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze Port” w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 19  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2  

 Głosujących : 22  

- 413/07 – programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2008;

 + 

 Głosujących ZA: 18  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4  

 Głosujących : 22  

- 410/07 – zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2007 rok;

 + 

 Głosujących ZA: 16  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 12  

 Głosujących : 28  

- 411/07 – uchwalenia budżetu Miasta na 2008 rok;

 + 

 Głosujących ZA: 17  

 Głosujących PRZECIW: 8  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 6  

 Głosujących : 31  

- 412/07 – wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2008-2013;

 + 

 Głosujących ZA: 17  

 Głosujących PRZECIW: 8  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5  

 Głosujących : 30  

- 405/07 – zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków gminnego i powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2008;

 + 

 Głosujących ZA: 22  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 7  

 Głosujących : 31  

- 449/07 - połączenia Szpitala Miejskiego im. św. Karola Boromeusza w Szczecinie - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej "ZDROJE" w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 16  

 Głosujących PRZECIW: 7  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 24  

- 446/07 – (wariant I i II) zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania;

Rada Miasta w głosowaniu podjęła wariant I projektu uchwały z autopoprawką

 + 

 Głosujących ZA: 15  

 Głosujących PRZECIW: 7  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 23  

- 450/07 – zmiany uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Szczecin.

Projekt uchwały został wycofany.

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

7. Wolne wnioski i sprawy wniesione.

8. Zamknięcie obrad.