Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta Szczecin V Kadencji

Numer sesji:XLII
Numer kadencji:V
Data sesji:2009-12-14 12:00
Rodzaj sesji:zwyczajna 

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Wręczenie Medalu za Zasługi dla Miasta Szczecina.
3. Zatwierdzenie protokołów z:

 • III nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 30.10.2009 r.,
 • IV nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 9.11.2009 r.,
 • XLI zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 23.11.2009 r.

4. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

 • 290/09 – przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo-Wodozbiór las” w Szczecinie (załącznik),
 • 291/09 – przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo-Wodozbiór” w Szczecinie (załącznik),
 • 292/09 – przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bukowo-Szosa Polska” w Szczecinie (załącznik),
 • 293/09 – przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bukowo-Bukowska” w Szczecinie (załącznik),
 • 294/09 – uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wodozbiór” w Szczecinie,
 • 295/09 – Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Nad Rudzianką” w Szczecinie (załączniki: 1, 2, 3, 4)
 • 296/09 – miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stołczyn Port” w Szczecinie (załącznik 1 arkusze: 1, 2, 3, 4, 5, 6, załaczniki : 2, 3, 4),
 • 297/09 – przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Warszewo” w Szczecinie pod nazwą „Warszewo 4” (załącznik),
 • 298/09 – przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Żelechowa – Łączna” w Szczecinie pod nazwą „Żelechowa – Ostrowska”(załącznik),
 • 299/09 – przystąpienia do sporządzania zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zawadzkiego – Klonowica” w Szczecinie pod nazwą „Zawadzkiego - Klonowica 3” (załącznik),
 • 300/09 – Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze Port” w Szczecinie (załącznik 1 arkusze: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19; załączniki: 2, 3, 4),
 • 304/09 – Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bolinko – Niemierzyńska” w Szczecinie (załączniki: 1, 2, 3, 4),
 • 305/09 – Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bukowe-boisko” w Szczecinie (załączniki: 1, 2, 3, 4),
 • 283/09 – uchwalenia budżetu Miasta na 2010 rok,
 • 288/09 – wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2010 – 2015,
 • 289/09 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców,
 • 272/09 – zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności Gminy Miasto Szczecin i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych,
 • 313/09 – wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedziba w Szczecinie,
 • 307/09 – zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2009 rok,
 • 314/09 – uchwalenia programu dla Miasta Szczecin pn. „Szczecin bez azbestu” oraz zmiany uchwały w sprawie „Ramowego programu likwidacji azbestu z zabudowy miejskiej Szczecina”,
 • 315/09 – podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Klonowica” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • 316/09 – podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Dąbie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • 301/09 – ustalenia wysokości zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka oraz stawek na bieżące funkcjonowanie placówek rodzinnych w Szczecinie,
 • 309/09 – przyjęcia Szczecińskiego Programu Olimpijskiego i Paraolimpijskiego (załączniki: 1, 2, 3, 4, 5),
 • 310/09 – zasad i trybu ustanowienia nagród i wyróżnień przez Prezydenta Miasta Szczecin dla zawodników, trenerów, działaczy, menadżerów sportu, animatorów sportu oraz nadania tytułów „Mecenas Sportu” i „Sportowa Impreza Roku” (załącznik, załączniki do regulaminu: 1, 2, 3, 4, 5, 6),
 • 311/09 – utworzenia rachunków dochodów własnych w oświatowych jednostkach budżetowych,
 • 312/09 – zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok”,
 • 282/09 – nadania nazwy urzędowej skwerowi w Szczecinie,
 • 306/09 – nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie,
 • 308/09 – nadania tytułu Pioniera Miasta Szczecina.

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Informacja o zgłoszonych żądaniach i wydanych decyzjach w roku 2008 w związku z uchwaleniem planów miejscowych albo ich zmian.
9. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
10. Zamknięcie obrad.