Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta Szczecin V Kadencji

Numer sesji:LII
Numer kadencji:V
Data sesji:2010-10-25 12:00
Rodzaj sesji:zwyczajna 

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie protokołu z LI zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 27 września 2010 r.
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

 • 242/10 - wyrażenia stanowiska przez Radę Miasta Szczecin dla kierunku działania Prezydenta Miasta dotyczącego standardu zatrudnienia pracowników niepedagogicznych w przedszkolach publicznych na terenie Gminy Miasto Szczecin,
 • 267/10 - skargi pana Zdzisława Matusewicza,
 • 268/10 - skargi Sylwii Gołąb,
 • 269/10 - wyrażenia zgody na wzniesienie w Szczecinie pomnika upamiętniającego 600 lecie bitwy pod Grunwaldem oraz manifestację patriotyczną, która odbyła się 15 lipca 1945 r. i od której pochodzi nazwa placu
 • 273/10 - zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym (załączniki: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5),
 • 274/10 - stawek podatku od nieruchomości,
 • 275/10 - podatku od środków transportowych,
 • 276/10 - zwolnienia od podatku od nieruchomości,
 • 277/10 - zmiany uchwały w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w oświatowych jednostkach budżetowych,
 • 278/10 - uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Królewicza Kazimierza 59 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych,
 • 279/10 - uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Kormoranów 21, 23, 25, 27, 29 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych,
 • 280/10 - uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Rugiańskiej 74, 75, 76 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych,
 • 281/10 - uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Bł. Wincentego Kadłubka 28, 28a, 29, 29a, 30, 30a sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych,
 • 282/10 - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Wiosny Ludów 30 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych i uchylająca uchwałę Nr XLVII/1185/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Wiosny Ludów 30 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych,
 • 283/10 - zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Kolumba 59,
 • 284/10 - nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Jana Stecia),
 • 285/10 - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w szczecinie przy ul. Podhalańskiej 7a, 8, 8a, 8b, 8c, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego będącego spółdzielnią mieszkaniową,
 • 286/10 - zmiany uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki pod nazwą „Tramwaje Szczecińskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”,
 • 287/10 - zmiany uchwały Nr L/1273/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 06 września 2010r. w sprawie zasad przyznawania i realizacji stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów,
 • 288/10 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Księcia Bogusława X 39,
 • 289/10 - przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Arkońskie – Niemierzyn – Chopina” w Szczecinie (załącznik),
 • 290/10 - przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Arkońskie – Niemierzyn – Wiosny Ludów” w Szczecinie (załącznik),
 • 291/10 - przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Arkońskie – Niemierzyn – szpital” w Szczecinie (załącznik),
 • 292/10 - przyznawania stypendium sportowego dla zawodników oraz przyjęcia Szczecińskiego Programu Olimpijskiego i Paraolimpijskiego (załączniki: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6),
 • 293/10 - określenia zasad i trybu udzielania dofinansowania do prac modernizacyjnych i remontowych, w tym robót konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach stanowiących wielorodzinne budynki mieszkalne niewpisane do rejestru zabytków,
 • 294/10 - „Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok”,
 • 295/10 - zmiany uchwały Rady Miasta Szczecin Nr XXXVI/676/05 z dnia marca 2005r. w sprawie określenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej,
 • 296/10 - wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumienia o współpracy partnerskiej z Miastem Bari w Republice Włoskiej,
 • 297/10 - zaskarżenia do sądu administracyjnego rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Zachodniopomorskiego stwierdzającego nieważność uchwały w sprawie "skargi" pani Iwony Palkowskiej-Lubowieckiej,
 • 298/10 - zaskarżenia do sądu administracyjnego rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Zachodniopomorskiego stwierdzającego nieważność uchwały w sprawie "skargi" pani Danuty Zielińskiej,
 • 299/10 - zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji zakładów budżetowych pod nazwą Administracja Budynków Komunalnych od nr 1 do nr 15 i powołania sześciu zakładów budżetowych pod nazwą Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych,
 • 300/10 - zmiany uchwały w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pn. „Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego”,
 • 301/10 - likwidacji zakładu budżetowego pn. Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej w Szczecinie, w celu przekształcenia w jednostkę budżetową pn. „Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej”, zawiązania jednoosobowej Spółki Gminy Miasto Szczecin pn. „Nieruchomości i Opłaty Lokalne” Spółka z ograniczona odpowiedzialnością oraz zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji zakładów budżetowych pod nazwą „ Administracja Budynków Komunalnych” od nr 1 do nr 15 i powołania sześciu zakładów budżetowych pod nazwą „Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych,
 • 302/10 - reorganizacji zakładu budżetowego pn. Zakład Usług Komunalnych oraz zmiany i uchylenia niektórych uchwał,
 • 303/10 - przekazania Hali Widowiskowo – Sportowej na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie oraz zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji” w jednostkę budżetową pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji” oraz przyjęcia statutu ”Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji”,
 • 304/10 - bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej na okres trzydziestu lat, położonej w Szczecinie przy al. Wyzwolenia 44 a, z przeznaczeniem pod nowy obiekt handlowo – usługowy wraz z parkingiem,
 • 305/10 - ustalenia wysokości opłat za parkowanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z drogi na koszt ich właścicieli,
 • 306/10 - regionalnej pomocy inwestycyjnej w podatku od nieruchomości (załącznik),
 • 307/10 - zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej,
 • 308/10 - Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krzekowo–Żyzna–Szeroka” w Szczecinie (załączniki: Nr 1 ark 1, Nr 1 ark 2, Nr 2, Nr 2a, Nr 3, Nr 4, uzasadnienie),
 • 309/10 - Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Płonia – Oleszna” w Szczecinie (załączniki: Nr 1 ark 1, Nr 1 ark 2, Nr 2, Nr 3, Nr 4, uzasadnienie),
 • 310/10 - Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo – Dunikowo” w Szczecinie (załącznik: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, uzasadnienie),
 • 311/10 - Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie – Trzebusz” w Szczecinie (załaczniki: Nr 1 ark 1, Nr 1 ark 2, Nr 2, Nr 3, Nr 4, uzasadnienie),
 • 312/10 - Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kijewko–Świętochowskiego” w Szczecinie (załaczniki: Nr 1 ark 1, Nr 1 ark 2, Nr 2, Nr 3, Nr 4, uzasadnienie),
 • 313/10 - Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Płonia – Urok” w Szczecinie (załaczniki: Nr 1 ark 1, Nr 1 ark 2, Nr 2, Nr 3, Nr 4, uzasadnienie),
 • 314/10 - przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Międzyodrze - Wyspa Grodzka - Łasztownia" w Szczecinie pod nazwą „Międzyodrze – Wyspa Grodzka – Łasztownia 2” (załącznik, analiza),
 • 315/10 - przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zawadzkiego – Klonowica 4” w Szczecinie (załącznik),
 • 316/10 - Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie – plaża” w Szczecinie (załaczniki: Nr 1 ark 1, Nr 1 ark 2, Nr 1 ark 3, Nr 2, Nr 3, Nr 4, uzasadnienie),
 • 317/10 - odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miasta Szczecin,
 • 318/10 - Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Warszewo - Wkrzańska" w Szczecinie (załaczniki: Nr 1 ark 1, Nr 1 ark 2, Nr 2, Nr 3, Nr 4, uzasadnienie),
 • 319/10 - przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina,
 • 320/10 - bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej na okres do 26.02.2037 r., położonej przy ul. Klonowica w Szczecinie, z przeznaczeniem pod budowę obiektu sportowego.

6. Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2009/2010.
7. Informacja o oświadczeniach majątkowych za rok 2008 radnych Rady Miasta Szczecin, Zastępców Prezydenta Miasta, Sekretarza Miasta, Skarbnika Miasta, kierowników jednostek organizacyjnych Miasta, osób zarządzających i członków organu zarządzającego osobami prawnymi Miasta oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2010 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
9. Sprawozdanie z działalności;

 • ­ Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecin
 • ­ Prezydenta Miasta Szczecin.

10. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
11. Zamknięcie obrad.