Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta Szczecin V Kadencji

Numer sesji:XVIII
Numer kadencji:V
Data sesji:2008-01-28
Rodzaj sesji:zwyczajna 

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Informacja na temat aktualnej sytuacji Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o. 
 3. Zatwierdzenie protokołu z XVI zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 20.12.2007r. 
 4. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad. 
 5. Interpelacje i zapytania radnych. 
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 

   - 443/07 – (wersja 2) zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej;
  - 01/08 – oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości gruntowych na rzecz ENEA OPERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu;
  - 02/08 – zmiany uchwały Rady Miasta Szczecina w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości gruntowych na rzecz Energetyki Szczecińskiej SA oraz Grupy Energetycznej „ENEA” S.A.;
  - 03/08 – zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gminnej z przeznaczeniem pod istniejący tymczasowy pawilon handlowy (al. Wyzwolenia 105B);
  - 04/08 – zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gminnej z przeznaczeniem pod istniejący tymczasowy pawilon handlowy (ul. Krzywoustego 22-21);
  - 16/08 – zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gminnej z przeznaczeniem pod samochodowy parking strzeżony;
  - 05/08 – sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Ks. Jana Długosza 23 oraz kupna nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Szczecinie przy ul. Cisowej 9,ul. Kazimierza Twardowskiego 12a, ul. Borsuczej;
  - 06/08 – odmowy uchylenia uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków;
  - 11/08 – zmiany uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
  - 21/08 – podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Klonowica” Sp. z o.o.;
  - 22/08 – podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Dąbie” Sp. z o.o.;
  - 18/08 – odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszeń w uchwale Rady Miasta Szczecin;
  - 20/08 – przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zdroje – Walecznych” w Szczecinie (załącznik);
  - 17/08 – przystąpienia do aktualizacji Strategii Rozwoju Szczecina;
  - 08/08 – powołania Lokalnego Koordynatora Miasta Szczecin w Stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich;
  - 07/08 – ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i niektórych innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy obowiązującego od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. (regulamin wraz z załącznikami 1, 2 i 3);
  - 15/08 – skargi pana Zbigniewa Antoniuka.

 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
 8. Wolne wnioski i sprawy wniesione. 
 9. Zamknięcie obrad.