Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta Szczecin V Kadencji

Numer sesji:XXX
Numer kadencji:V
Data sesji:2008-12-18
Rodzaj sesji:zwyczajna 

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Wręczenie Medali za Zasługi dla Miasta Szczecina.
3. Zatwierdzenie protokołów z:
-­ XXVIII zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 24.11.2008 r.,
­- XXIX zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 5.12.2008 r.
4. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

 • 290/08 – zmiany nazwy instytucji kultury - Szczecińska Agencja Artystyczna i nadania jej Statutu; 
 • 311/08 – przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Szczecinie na lata 2009 – 2015, załącznik;
 • 312/08 – zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2008 rok;
 • 314/08 – zmiany uchwały w sprawie nadania statutu dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie;
 • 315/08 – ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Potulickiej 40, Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łukasiewicza 6, Dziale Pomocy Półstacjonarnej dla Osób z Chorobą Alzheimera, w Domu Pomocy Społecznej „Domu Kombatanta im. Gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza” przy ul. Kruczej 17, Ośrodku Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych przy ul. Jakuba Wujka 6;
 • 316/08 – udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń zdrowotnych w roku 2009 związanych z hospitalizacją pacjentów będących mieszkańcami Szczecina w Oddziale dla Przewlekle Chorych;
 • 317/08 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców;
 • 318/08 – sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie przy ul. Pomorskiej;
 • 319/08 – zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej;
 • 320/08 – ustalenia wysokości dotacji dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie na rok 2009;
 • 321/08 – zmiany uchwały w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;
 • 322/08 – ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w zakładzie budżetowym pn. „Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej” w Szczecinie;
 • 323/08 – zmiany uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
 • 324/08 – Programu Konserwacji i Bieżącego Utrzymania Istniejących Terenów Zieleni (kod Z1) oraz Programu Rozwoju Terenów Zieleni (kod Z2), załącznik nr 1, załącznik nr 2;
 • 325/08 – skargi PUK USKOM Sp. z o.o. w Szczecinie;
 • 326/08 – skargi pani Marii Uniejowskiej;
 • 327/08 – podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Dąbie” Sp. z o.o.;
 • 328/08 – podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Klonowica” Sp. z o.o.;
 • 329/08 – podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod nazwą „Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.”;
 • 330/08 – zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania;
 • 331/08 – ustalenia stawki jednostkowej dla kalkulacji wysokości dotacji przedmiotowej dla Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie do komunikacji miejskiej;
 • 297/08 – uchwalenia budżetu Miasta na 2009 rok;
 • 305/08 – wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2009 – 2013;
 • 332/08 - wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie;
 • 333/08 - skargi pana Józefa Wojciechowskiego.

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Sprawozdanie z działalności:

 • Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecin,
 • Prezydenta Miasta Szczecin.

9. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
10. Zamknięcie obrad.