Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta Szczecin V Kadencji

Numer sesji:XXXVIII
Numer kadencji:V
Data sesji:2009-09-07 12:00
Rodzaj sesji:zwyczajna 

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie protokołu z XXXVII zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 20.07.2009r.
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

 • 197/09 – zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2009 rok (uzasadnienie, załączniki: 1, 2); 
 • 177/09 – zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego; 
 • 179/09 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Rugiańskiej 71b, 72b, 73b sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych; 
 • 180/09 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Królewicza Kazimierza 59 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych; 
 • 181/09 – przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Gumieńce – Płocka” w Szczecinie (załącznik); 
 • 182/09 – zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej; 
 • 183/09 – oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości gruntowych na rzecz ENEA OPERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu; 
 • 184/09 – zamiaru zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii bibliotecznych oraz zamiaru likwidacji Filii Numer 51; 
 • 22/09 – opracowania i ustalenia warunków wprowadzenia w Gminie Miasto Szczecin programu pilotażowego pn. „Podręcznik dla Malucha”; 
 • 185/09 – zmiany uchwały w sprawie polityki w zakresie kształtowania sieci handlowej w gminie Miasto Szczecin; 
 • 186/09 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie przy ul. Wąskiej 9, 9a, 9b, 9c, ul. Karola Szymanowskiego; ul. Edwarda Dembowskiego 27; Alei Bohaterów Warszawy 27, 27a, 27b, 28, ul. Legionów Dąbrowskiego 1, 2, 2a, sprzedawanych w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych będących spółdzielniami mieszkaniowymi; 
 • 187/09 – zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin; 
 • 188/09 – pozbawienia kategorii drogi powiatowej i wyłączenia części ulicy Wały Chrobrego i placu Obrońców Westerplatte - stanowiących działkę o numerze geodezyjnym 25/2 z obrębu ewidencyjnego 1029 z użytkowania; 
 • 189/09 – opinii o lokalizacji ośrodka gier - salonu gier przy Al. Wojska Polskiego 29/9 w Szczecinie; 
 • 190/09 – opinii o lokalizacji ośrodka gier - salonu gier przy Al. Niepodległości 34 w Szczecinie; 
 • 191/09 – zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zawadzkiego – Klonowica” w Szczecinie pod nazwą „Zawadzkiego - Klonowica 2” (uzasadnienie, załączniki: 1 arkusz 1, 1 arkusz 2, 1 arkusz 3, 2, 3, 4); 
 • 192/09 – zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bolinko – Rynkowa” w Szczecinie pod nazwą „Bolinko - Rynkowa 2” (załączniki: 1, 2, 3, 4); 
 • 193/09 – przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Śródmieście Północ - Ofiar Oświęcimia” w Szczecinie (załącznik); 
 • 194/09 – zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Warszewo” w Szczecinie pod nazwą „Warszewo 3” (uzasadnienie, załączniki: 1 arkusz 1, 1 arkusz 2, 2, 3, 4); 
 • 195/09 – Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Żelechowa-Park Brodowski” w Szczecinie (uzasadnienie, załączniki: 1 arkusz 1, 1 arkusz 2, 2, 3, 4); 
 • 196/09 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców; 
 • 198/09 – wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Miasto Szczecin udziałów w Spółce Międzynarodowe Targi Szczecińskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie;
 • 199/09 – pozbawienia kategorii drogi powiatowej i wyłączenia ulicy Ks. Bpa Władysława Bandurskiego - stanowiącej działkę o numerze geodezyjnym 66/2 z obrębu ewidencyjnego nr 3096 z użytkowania (załącznik); 
 • 200/09 – pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia z użytkowania części ulicy Leona Babińskiego stanowiącej działkę o numerze geodezyjnym 169 z obrębu ewidencyjnego 2095 Szczecin i części ulicy Skrajnej stanowiącej działkę o numerze geodezyjnym 120 z obrębu 4092 Szczecin (załączniki: 1, 2); 
 • 201/09 – zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych; 
 • 202/09 – pozbawienia kategorii drogi powiatowej i wyłączenia części placu Lotników stanowiącej działkę o numerze geodezyjnym 7/4 z obrębu ewidencyjnego 1036 Szczecin z użytkowania; 
 • 203/09 – zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dla kalkulacji wysokości dotacji przedmiotowej dla Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie do komunikacji miejskiej; 
 • 204/09 – zmiany uchwały w sprawie wsparcia finansowego tworzącej się Akademii Sztuki w Szczecinie.

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Sprawozdanie z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli w zakresie wieloletnich umów dzierżawy i użyczenia zawieranych przez Gminę Miasto Szczecin z niepublicznymi podmiotami o charakterze edukacyjnym. 
8. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
9. Zamknięcie obrad.