Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta Szczecin V Kadencji

Numer sesji:XL
Numer kadencji:V
Data sesji:2009-10-26 12:00
Rodzaj sesji:zwyczajna 

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Wręczenie Medalu za Zasługi dla Miasta Szczecina.*
3. Wręczenie wyróżnień laureatom tytułu „Ambasador Szczecina” za 2008 rok.
4. Zatwierdzenie protokołu z XXXIX zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 28.09.2009r.
5. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
­- 224/09 – zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2009 rok (uzasadnienie, załączniki: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8),
­- 225/09 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 58, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego,
226/09 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Jana Zamoyskiego 5 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych,
­- 227/09 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Hipolita Cegielskiego 5, 5a, 5b, 5c, ul. Bronisławy 14, 14a, 14b, 14c, 14d, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego,
­- 228/09 – oddania w drodze bezprzetargowej w użytkowanie wieczyste gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy al. Bohaterów Warszawy,
­- 237/09 – oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Polickiej 7 na rzecz Szczecińskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.,
­- 243/09 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców,
­- 244/09 – oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Spedytorskiej 8 na rzecz ENEA OPERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
­- 236/09 – zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2009 oraz uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
233/09 – przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowe Miasto – Dąbrowskiego, Sowińskiego” w Szczecinie (załącznik),
234/09 – uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowe Miasto – Dąbrowskiego” w Szczecinie,
238/09 – miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze Wyspa Grodzka – Łasztownia” w Szczecinie (załączniki: 1 arkusz 1, 1 arkusz 2, 1 arkusz 3),
223/09 – zmiany uchwały w sprawie cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin oraz określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów,
229/09 – pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Szczecin (ul. Tranowa) (załącznik),
­- 230/09 – pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Szczecin (ul. Łososiowa) (załącznik),
­- 232/09 – zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu zakładu budżetowego „Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie”,
­- 235/09 – udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „ZDROJE”,
246/09 – określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości dodatkowych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2009,
­- 242/09 – uchylenia uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty stałej od wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
­- 222/09 – skargi pana Tadeusza Wojtasika,
­- 239/09 – skargi pana Jana Murawskiego,
­- 231/09 – nadania nazw urzędowych ulicom i rondu w Szczecinie,
­- 221/09 – zmiany nazwy ulicy Hutniczej,
­- 240/09 – nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie,
­- 245/09 – zmiany uchwały w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w mieście Szczecinie.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Informacja o oświadczeniach majątkowych za rok 2008 radnych Rady Miasta Szczecin, Zastępców Prezydenta Miasta, Sekretarza Miasta, Skarbnika Miasta, kierowników jednostek organizacyjnych Miasta, osób zarządzających i członków organu zarządzającego osobami prawnymi Miasta oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta.
10. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
11. Zamknięcie obrad.

*wyróżnienie dotyczy Ks. Jana Kazieczko.