Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta Szczecin V Kadencji

Numer sesji:XXI
Numer kadencji:V
Data sesji:2008-04-24
Rodzaj sesji:zwyczajna 

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Zatwierdzenie protokołu z XIX zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniach 25 i 26.02.2008 r.

 + 

 Głosujących ZA: 14  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2  

 Głosujących : 17  

3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Informacja Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasądzenia na rzecz spółki MAT-TRADE kwoty 38 mln zł ze strony Gminy Miasto Szczecin

6. Stanowisko w sprawie zagrożenia nieumieszczeniem Szczecina w grupie miast o statusie metropolitarnym.

 + 

 Głosujących ZA: 24  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 25  

7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

- 83/08 – zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 23  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 25  

- 90/08 – likwidacji VII Liceum Profilowanego, Technikum Ekonomicznego Nr 2, Technikum Hotelarskiego Nr 2 wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie, al. 3 Maja 1a;

 + 

 Głosujących ZA: 22  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 22  

- 91/08 – likwidacji Szkoły Policealnej Nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie, ul. Unisławy 32/33;

 + 

 Głosujących ZA: 26  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 26  

- 92/08 – likwidacji Szkoły Policealnej Nr 8 w Zespole Szkół Budowy Okrętów w Szczecinie, ul. Willowa 2/4;

 + 

 Głosujących ZA: 26  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 26  

- 93/08 – likwidacji Szkoły Policealnej Nr 4 oraz stopniowej likwidacji XII Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana w Szczecinie, ul. Portowa 21;

 + 

 Głosujących ZA: 27  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 27  

- 94/08 – likwidacji Technikum Zawodowego Nr 3 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących im. Hansa Christiana Andersena w Szczecinie, ul. Szpitalna 15;

 + 

 Głosujących ZA: 26  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 26  

- 95/08 – likwidacji publicznego Gimnazjum Nr 28 w Szczecinie, ul. Zakole 1A;

 + 

 Głosujących ZA: 21  

 Głosujących PRZECIW: 9  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 30  

- 96/08 – likwidacji publicznej Szkoły Podstawowej Nr 36 im. Ks. Bogusława X w Szczecinie, ul. Wojciechowskiego 50;

 + 

 Głosujących ZA: 22  

 Głosujących PRZECIW: 9  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 31  

- 97/08 – stopniowej likwidacji publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. 1. Praskiego Pułku Piechoty wchodzącej w skład Zespołu Szkół Podstawowych Nr 2 w Szczecinie, ul. Bolesława Śmiałego 42-43;

 + 

 Głosujących ZA: 22  

 Głosujących PRZECIW: 1  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 8  

 Głosujących : 31  

- 98/08 – przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 45 w Szczecinie, ul. Benesza 75 w Szkołę Podstawową Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie, ul. Benesza 75;

 + 

 Głosujących ZA: 18  

 Głosujących PRZECIW: 8  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 28  

- 99/08 – przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 63 im. Związków Zawodowych Marynarzy i Portowców w Szczecinie, ul. Grodzka 22 w Szkołę Podstawową Nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi im. Związków Zawodowych Marynarzy i Portowców w Szczecinie, ul. Grodzka 22;

 + 

 Głosujących ZA: 29  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 29  

- 100/08 – utworzenia Zespołu Szkół Nr 13 w Szczecinie, ul. Bałtycka 1a;

 + 

 Głosujących ZA: 28  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 28  

- 101/08 – utworzenia Zespołu Szkół Nr 14 w Szczecinie, ul. Łabędzia 4;

 + 

 Głosujących ZA: 29  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 29  

- 122/08 - rozwiązania Zespołu Szkół Podstawowych Nr 2 w Szczecinie przy ul. Bolesława Śmiałego 42-43;

 + 

 Głosujących ZA: 21  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 7  

 Głosujących : 28  

- 123/08 - likwidacji Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 1 w Szczecinie, ul. Kolumba 88A, likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 17 wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 im. Czesława Piskorskiego w Szczecinie, ul. Jagiellońska 65 oraz włączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 16 im. Jana Pawła II w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 im. Czesława Piskorskiego w Szczecinie, ul. Jagiellońska 65 i zmiany organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 im. Czesława Piskorskiego w Szczecinie, ul. Jagiellońska 65;

 + 

 Głosujących ZA: 21  

 Głosujących PRZECIW: 9  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 30  

- 124/08 - likwidacji publicznej Szkoły Podstawowej Nr 21 im. I Armii Wojska Polskiego w Szczecinie, ul. Jaworowa 41;

 + 

 Głosujących ZA: 15  

 Głosujących PRZECIW: 9  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5  

 Głosujących : 30  

- 125/08 - likwidacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 8 im. Karola Wojtyły w Szczecinie, ul. Rydla 49; Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie, ul. Mazurska 40; likwidacji Gimnazjum Nr 13 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 8 im. Karola Wojtyły w Szczecinie, ul. Rydla 49; stopniowej likwidacji Gimnazjum Nr 19 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie, ul. Mazurska 40; stopniowej likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 62 im. A. Omieczyńskiego wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie, ul. Mazurska 40; likwidacji XVI Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 8 im. Karola Wojtyły w Szczecinie, ul. Rydla 49 oraz powołania Centrum Kształcenia Sportowego, z siedzibą przy ul. Rydla 49 i przy ul. Mazurskiej 40, powołania Gimnazjum z Oddziałami Sportowymi w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Rydla 49, Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Sportowymi w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Rydla 49, Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Mazurskiej 40, Sportową Szkołę Podstawową w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Mazurskiej 40;

 + 

 Głosujących ZA: 21  

 Głosujących PRZECIW: 9  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 30  

- 119/08 – Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Żelechowa – Łączna” w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 28  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 28  

- 120/08 – Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo-Duńska” w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 19  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4  

 Głosujących : 24  

- 111/08 – nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 25  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 25  

- 112/08 – oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości gruntowych na rzecz ENEA OPERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu;

 + 

 Głosujących ZA: 21  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2  

 Głosujących : 24  

- 113/08 – oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Dojazdowej 6 na rzecz ENEA OPERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu;

 + 

 Głosujących ZA: 22  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2  

 Głosujących : 24  

- 115/08 – ustalania kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 26  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 26  

- 116/08 – zaproszenia do Gminy Szczecin dwóch rodzin narodowości polskiej – repatriantów z terenu azjatyckiej części byłego ZSRR;

 + 

 Głosujących ZA: 24  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 26  

- 117/08 – zgody na objęcie nieruchomości Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną;

 + 

 Głosujących ZA: 26  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 26  

- 118/08 – uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a PPU „PORT RYBACKI GRYF” Sp. z o.o.;

 + 

 Głosujących ZA: 20  

 Głosujących PRZECIW: 4  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 25  

- 121/08 – zmiany uchwały w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną RM kontroli w zakresie prawidłowości funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania na terenie Gminy Miasto Szczecin.

 + 

 Głosujących ZA: 25  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 25  

8. Absolutorium dla Prezydenta Miasta Szczecin.

8.1. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania budżetu miasta za 2007 rok.

8.2. Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu miasta Szczecin za 2007 rok.

8.3. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Szczecin.

8.4. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej.

8.5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2007 rok.

 + 

 Głosujących ZA: 17  

 Głosujących PRZECIW: 3  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3  

 Głosujących : 24  

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Wolne wnioski i sprawy wniesione.

11. Zamknięcie obrad.