Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta Szczecin V Kadencji

Numer sesji:XLV
Numer kadencji:V
Data sesji:2010-03-22 12:00
Rodzaj sesji:zwyczajna 

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie protokołu z XLIV zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 01.03.2010 r.
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
46/10 – bezprzetargowego wydzierżawienia na okres dziesięciu lat części nieruchomości, stanowiącej część działki nr 3/25 z obrębu 2036, położonej przy ulicy Wiosny Ludów z przeznaczeniem na rozbudowę obiektów znajdujących się na nieruchomości sąsiedniej, stanowiącej działkę nr 3/1 z obrębu 2036,
­- 48/10 – sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnej zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w rejonie ulic: Aleja Wyzwolenia - St. Herakliusza Lubomirskiego - Ofiar Oświęcimia oraz udzielenia bonifikaty od ustalonej ceny,
52/10 – uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Krańcowej 2a sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych,
­- 57/10 – uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Pasterskiej 21, 22, 23, 24 sprzedanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych,
­- 53/10 – nadania imienia Gimnazjum Nr 27 w Szczecinie, ul. St. Mikołajczyka 20,
­- 54/10 – zmiany uchwały w sprawie powołania rady społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ośrodku Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie,
­- 55/10 – zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2010 rok (załączniki: 1, 2, 3, 4, uzasadnienie, załączniki do uzasadnienia: 1, 2),
­- 51/10 – zmiany uchwały w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2010 – 2015 (załącznik),
­- 56/10 – zwolnienia z opłat za wymianę dowodu rejestracyjnego oraz prawa jazdy wynikająca ze zmiany adresu budynku z ul. Monte Cassino 13, 14 na ul. Monte Cassino 13, 13a, 13b, 13c, 14,
58/10 – określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2010.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Sprawozdanie z działalności:
-­ Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecin,
­- Prezydenta Miasta Szczecin.
8. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
9. Zamknięcie obrad.