Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta Szczecin V Kadencji

Numer sesji:XIX
Numer kadencji:V
Data sesji:2008-02-25
Rodzaj sesji:zwyczajna 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Zatwierdzenie protokołu z XVII zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 14.01.2008 r.

3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

- 50/08 – zmiany uchwały w sprawie zmiany aktu założycielskiego Pałacu Młodzieży - Pomorskiego Centrum Edukacji w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 19  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 6  

 Głosujących : 26  

- 23/08 – zamiaru likwidacji VII Liceum Profilowanego, Technikum Ekonomicznego Nr 2, Technikum Hotelarskiego Nr 2 wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie, al. 3 Maja 1a;

 + 

 Głosujących ZA: 25  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2  

 Głosujących : 27  

- 24/08 – zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie, ul. Unisławy 32/33;

 + 

 Głosujących ZA: 26  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 28  

- 25/08 – zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 8 w Zespole Szkół Budowy Okrętów w Szczecinie, ul. Willowa 2/4;

 + 

 Głosujących ZA: 24  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 27  

- 26/08 – zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 4 oraz zamiaru stopniowej likwidacji, XII Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana w Szczecinie, ul. Portowa 21;

 + 

 Głosujących ZA: 27  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 27  

- 27/08 – zamiaru stopniowej likwidacji XIX Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie, ul. Gen. Sowińskiego 3;

 + 

 Głosujących ZA: 25  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2  

 Głosujących : 27  

- 28/08 – zamiaru stopniowej likwidacji publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. 1. Praskiego Pułku Piechoty wchodzącej w skład Zespołu Szkół Podstawowych Nr 2 w Szczecinie, ul. Bolesława Śmiałego 42-43;

 + 

 Głosujących ZA: 17  

 Głosujących PRZECIW: 9  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4  

 Głosujących : 31  

- 31/08 – zamiaru likwidacji Technikum Zawodowego Nr 3 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących im. Hansa Christiana Andersena w Szczecinie, ul. Szpitalna 15;

 + 

 Głosujących ZA: 29  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 30  

- 37/08 – zamiaru stopniowej likwidacji Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 1 w Szczecinie, ul. Kolumba 88A i zamiaru stopniowej likwidacji Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 3 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 1 w Szczecinie, ul. Kolumba 88A;

 + 

 Głosujących ZA: 20  

 Głosujących PRZECIW: 9  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 30  

- 38/08 – zamiaru stopniowej likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 17 wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 im. Czesława Piskorskiego w Szczecinie, ul. Jagiellońska 65;

 + 

 Głosujących ZA: 16  

 Głosujących PRZECIW: 10  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4  

 Głosujących : 30  

- 32/08 – zamiaru likwidacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 8 im. Karola Wojtyły w Szczecinie, ul. Rydla 49; Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie, ul. Mazurska 40; zamiaru likwidacji Gimnazjum Nr 13 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 8 im. Karola Wojtyły w Szczecinie, ul. Rydla 49; zamiaru stopniowej likwidacji Gimnazjum Nr 19 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie, ul. Mazurska 40; zamiaru stopniowej likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 62 im. A. Omieczyńskiego wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie, ul. Mazurska 40; zamiaru likwidacji XVI Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 8 im. Karola Wojtyły w Szczecinie, ul. Rydla 49 w celu utworzenia na bazie zlikwidowanych szkół Centrum Kształcenia Sportowego;

 + 

 Głosujących ZA: 21  

 Głosujących PRZECIW: 10  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 31  

- 33/08 – zamiaru stopniowej likwidacji publicznej Szkoły Podstawowej Nr 36 im. Ks. Bogusława X w Szczecinie, ul. Wojciechowskiego 50;

 + 

 Głosujących ZA: 17  

 Głosujących PRZECIW: 10  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4  

 Głosujących : 31  

- 34/08 – zamiaru stopniowej likwidacji publicznego Gimnazjum Nr 28 w Szczecinie, ul. Zakole 1A;

 + 

 Głosujących ZA: 17  

 Głosujących PRZECIW: 10  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4  

 Głosujących : 31  

- 35/08 – zamiaru stopniowej likwidacji publicznej Szkoły Podstawowej Nr 21 im. I Armii Wojska Polskiego w Szczecinie, ul. Jaworowa 41;

 + 

 Głosujących ZA: 15  

 Głosujących PRZECIW: 11  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5  

 Głosujących : 31  

- 62/08 - odmowy uwzględnienia wniosku Pana Jarosława Landowskiego o uchylenie uchwał Rady Miasta Szczecin skutkujących likwidacją szkół.

 + 

 Głosujących ZA: 18  

 Głosujących PRZECIW: 2  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 6  

 Głosujących : 26  

- 30/08 – zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 63 im. Związków Zawodowych Marynarzy i Portowców w Szczecinie, ul. Grodzka 22 w Szkołę Podstawową Nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi im. Związków Zawodowych Marynarzy i Portowców w Szczecinie, ul. Grodzka 23;

 + 

 Głosujących ZA: 29  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 29  

- 29/08 – zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 45 w Szczecinie, ul. Benesza 75 w Szkołę Podstawową Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie, ul. Benesza 75;

 + 

 Głosujących ZA: 21  

 Głosujących PRZECIW: 7  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 28  

Ustalam następujący porządek obrad sesji na dzień 26.02.2008 r.

6. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta na temat wystąpienia pokontrolnego Centralnego Biura Antykorupcyjnego kierowanego do Rady Miasta Szczecin.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

- 42/08 – przyjęcia projektu zmian do Statutu Miasta;

projekt wycofany przez projektodawcę

- 43/08 – wyrażenia zgody na wzniesienie Pomnika Dzieci Utraconych;

 + 

 Głosujących ZA: 24  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 24  

- 44/08 – zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Pogotowia Opiekuńczego im. Konstantego Maciejewicza przy ul. Łabędziej 4 w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 24  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 25  

- 45/08 – wyrażenia zgody na objęcie przez Gminę Miasto Szczecin nowo utworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 23  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3  

 Głosujących : 26  

- 46/08 – przyznania dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków;

 + 

 Głosujących ZA: 23  

 Głosujących PRZECIW: 1  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 24  

- 47/08 – ustalenia wysokości dotacji dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie na rok 2008;

 + 

 Głosujących ZA: 25  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 25  

- 48/08 – ustalenia wysokości stawki podstawowej za najem komunalnych lokali użytkowych w okresie od dnia 1 marca 2008 r. do dania 28 lutego 2009 r.;

 + 

 Głosujących ZA: 16  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 8  

 Głosujących : 25  

- 49/08 – przystąpienia do sporządzania zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Warszewo” w Szczecinie pod nazwą „Warszewo-Szkoła”;

 + 

 Głosujących ZA: 23  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 26  

- 56/08 – przystąpienia do sporządzania zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zawadzkiego – Klonowica” w Szczecinie pod nazwą „Zawadzkiego - Klonowica 2”;

 + 

 Głosujących ZA: 21  

 Głosujących PRZECIW: 1  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4  

 Głosujących : 26  

- 52/08 – powołania rady społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ośrodku Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 22  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 25  

- 53/08 – odwołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 21  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 26  

- 54/08 – zatwierdzenia sprawozdania z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w roku 2007;

 + 

 Głosujących ZA: 21  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 23  

- 55/08 – zmiany uchwały Rady Miasta Szczecina w sprawie uchwalenia programu dla Miasta Szczecina pn. „Szczecin bez azbestu” oraz zmiany uchwały w sprawie „Ramowego programu likwidacji azbestu z zabudowy miejskiej Szczecina”;

 + 

 Głosujących ZA: 19  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 21  

- 57/08 – ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu złotych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 24  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 25  

- 58/08 – szczegółowych zasad umarzania wierzytelności Gminy Miasto Szczecin i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych;

 + 

 Głosujących ZA: 12  

 Głosujących PRZECIW: 2  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5  

 Głosujących : 20  

- 59/08 – nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 19  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 19  

- 60/08 – uchylenia uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej, zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Jacka Malczewskiego i w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Jacka Malczewskiego;

 + 

 Głosujących ZA: 22  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 6  

 Głosujących : 28  

- 61/08 – zmiany uchwały w sprawie połączenia Szpitala Miejskiego im. Św. Karola Boromeusza w Szczecinie - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „ZDROJE” w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 16  

 Głosujących PRZECIW: 14  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 30  

- 63/08 – połączenia jednostek budżetowych o nazwach: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej;

 + 

 Głosujących ZA: 23  

 Głosujących PRZECIW: 4  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 27  

- 64/08 – zmiany uchwały w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną RM kontroli w zakresie prawidłowości funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania na terenie Gminy Miasto Szczecin.

 + 

 Głosujących ZA: 20  

 Głosujących PRZECIW: 1  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3  

 Głosujących : 24  

- 67/08 - odmowy uwzględnienia wezwania Ireny Piotrowicz do usunięcia naruszenia prawa

 + 

 Głosujących ZA: 11  

 Głosujących PRZECIW: 10  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 23  

- 65/08 - przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną RM kontroli w zakresie prywatyzacji mieszkań komunalnych w Gminie Miasto Szczecin

Projekt uchwały wycofany przez projektodawcę.

- 66/08 - wniosku Pana Henryka Korzeniowskiego o ponowne rozpatrzenie skargi

 + 

 Głosujących ZA: 14  

 Głosujących PRZECIW: 3  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4  

 Głosujących : 21  

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9. Sprawozdanie z działalności:

- Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecin,

- Prezydenta Miasta Szczecin.

10. Wolne wnioski i sprawy wniesione.

11. Zamknięcie obrad.