Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta Szczecin V Kadencji

Numer sesji:XLVIII
Numer kadencji:V
Data sesji:2010-06-21 12:00
Rodzaj sesji:zwyczajna 

Porzadek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie protokołów z:

 • ­VI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 02 kwietnia 2010 r.
 • XLVI zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 26 kwietnia 2010 r.
 • VII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 30 kwietnia 2010 r.

3. Prezentacja Polskiego Związku Niewidomych w sprawie projektu oznakowania kolorem żółtym podejść, podjazdów itp.
4. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

 • 149/10 - uczestnictwa Gminy Miasta Szczecin w programie INTERREG IV A, w projekcie pn. „Transgraniczny potencjał gospodarczy w Euroregionie Pomerania – połączenie polsko-niemieckich zalet lokalizacyjnych w celu stworzenia kompleksowej oferty inwestycyjnej”, w latach 2011-2013,
 • 134/10 - zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2010 rok (załączniki: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9); uzasadnienie - załączniki:  nr 1, nr 2, nr 3, nr 4,
 • 145/10 - zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2010 - 2015 (załącznik),
 • 151/10 - trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (załącznik), 
 • 131/10 - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Królewicza Kazimierza 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych i uchylająca Uchwałę Nr XLI/1012/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Królewicza Kazimierza 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych,
 • 132/10 - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Ks. Biskupa Władysława Bandurskiego 79, 80, 81, 82 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych i uchylająca Uchwałę Nr XXXVII/909/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Ks. Biskupa Władysława Bandurskiego 79, 80, 81, 82 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych,
 • 133/10 - wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Centrum Renowacyjnego Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie,
 • 135/10 - uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Rugiańskiej 71a, 72a, 73a sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych,
 • 136/10 - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Zięby 4, 6, 8 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego będącego spółdzielnią mieszkaniową,
 • 137/10 - przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych,
 • 140/10 - uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Fryderyka Chopina 4 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych,
 • 152/10 - bezprzetargowego wydzierżawienia na okres piętnastu lat nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Piotra Skargi 15 na rzecz "SPOŁEM" Spółdzielni Usługowo-Handlowej,
 • 141/10 - pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Szczecin (ul. Kolorowych Domów) (załącznik),
 • 143/10 - pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Szczecin (ul. Dziennikarskiej) (załącznik),
 • 142/10 - zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2010 oraz uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
 • 148/10 - likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą „Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie” w celu przekształcenia w jednostkę budżetową pod nazwą „Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie” oraz przyjęcia jej statutu,
 • 138/10 - przyznania dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków (dot. kościoła pw. Wniebowzięcia NMP przy pl. Kościelnym w Szczecinie – Dąbiu),
 • 139/10 - przyznania dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków (dot. budynku dawnej olejarni przy ul. Dębogórskiej),
 • 144/10 - współdziałania z Województwem Zachodniopomorskim w realizacji zadania dotyczącego wspierania produkcji filmowej,
 • 150/10 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie,
 • 146/10 - nadania imienia Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia w Szczecinie, ul. Bolesława Śmiałego 42-43 oraz zmiany uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Podstawowych Nr 2 w Szczecinie przy ul. Bolesława Śmiałego 42-43,
 • 147/10 - wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumienia o współpracy partnerskiej z Uniwersyteckim i Hanzeatyckim Miastem Greifswald w Republice Federalnej Niemiec,
 • 129/10 - odwołania z funkcji ławnika Sądu Okręgowego w Szczecinie,
 • 130/10 - nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Michała).

7. Raport o realizacji pilotażowego programu pn. „Podręcznik dla Malucha”.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
10. Zamknięcie obrad.