Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta Szczecin V Kadencji

Numer sesji:XXXIV
Numer kadencji:V
Data sesji:2009-04-27 12:00
Rodzaj sesji:zwyczajna 

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie protokołu z XXXIII zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 23.03.2009r.
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Informacja dotycząca problemów rozwoju niepublicznego szkolnictwa wyższego w Szczecinie.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

 • 83/09 – zobowiązania Prezydenta Miasta;
 • 86/09 – oświadczenia o realizacji zobowiązań płacowych;
 • 87/09 – wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej przy ul. Jaworowej 41 na okres 10 lat oraz wyrażenia zgody na zastosowanie preferencyjnych stawek czynszu za dzierżawę ww. nieruchomości;
 • 88/09 – uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat od ceny nieruchomości gruntowych, zabudowanych, wykorzystywanych na cele mieszkaniowe sprzedawanych w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych będących spółdzielniami mieszkaniowymi; 
 • 89/09 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Złotowskiej 5, 5a sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych; 
 • 90/09 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Pasterskiej 21, 22, 23, 24 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych;
 • 91/09 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Myśliwskiej 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych;
 • 92/09 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Fryderyka Chopina 4 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych;
 • 93/09 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Św. Św. Cyryla i Metodego 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych;
 • 94/09 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Zakole 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych;
 • 95/09 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców;
 • 97/09 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Zakole 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych;
 • 98/09 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Adama Asnyka 3 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych;
 • 99/09 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Ofiar Oświęcimia 16 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: Spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych;
 • 100/09 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Ks. Biskupa Władysława Bandurskiego 74, 75, 76 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych;
 • 101/09 – zawarcia porozumienia z Województwem Zachodniopomorskim w sprawie określenia zasad współorganizacji warsztatów szkoleniowych pn. „Perspektywy Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w kontekście wyznaczników rozwoju funkcji metropolitalnych, infrastruktury komunikacyjnej oraz trans granicznego charakteru regionu” odbywających się w dniach 23 - 30 maja 2009 r. w Szczecinie;
 • 102/09 – zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie Pomnika Generała Józefa Hallera w Szczecinie; 
 • 103/09 – powołania składu osobowego Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego;
 • 104/09 – upoważnienia Dyrektora jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Szczecińskie Centrum Świadczeń do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej;
 • 105/09 – zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury „Słowianin” w Szczecinie;
 • 106/09 – zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminów udzielania stypendiów dla uczniów i studentów finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w roku szkolnym i akademickim 2005/2006. 

7. Absolutorium dla Prezydenta Miasta Szczecin.
7.1. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania budżetu miasta za 2008 rok.
7.2. Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu miasta Szczecin za 2008 rok.
7.3. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Szczecin.
7.4. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej.
7.5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2008 rok.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Raport Prezydenta Miasta z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok z terenu Gminy Miasto Szczecin.
10. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
11. Zamknięcie obrad.