Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Nabór na rachmistrzów - Narodowy Spis Powszechny 2021

 

Spis powszechny jest prowadzony od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz.24.00.

NABÓR NA RACHMISTRZÓW

Prezydent Miasta Szczecin Piotr Krzystek pełniący rolę Gminnego Komisarza Spisowego w Szczecinie ogłasza otwarty i konkurencyjny uzupełniający nabór kandydatów na RACHMISTRZÓW SPISOWYCH wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

Termin składania ofert: od 1.06 do 10.06 2021 r.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

 • mieć ukończone 18 lat,
 • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Składanie ofert:

 1. Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej na skrzynkę e-mailową urzędu: spis@um.szczecin.pl platformy ePUAP albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich). O dacie wpływu dokumentów decyduje:
  • a) w przypadku osobistego złożenia dokumentów do urzędu lub doręczenia ich za pośrednictwem kuriera – data dostarczenia do urzędu
  • b) w przypadku wysłania dokumentów pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mailową urzędu wskazaną w ogłoszeniu – data wprowadzenia zgłoszenia do środka komunikacji elektronicznej nadawcy (data wysłania wiadomości e-mail)
  • c) w przypadku wysłania dokumentów poprzez platformę ePUAP – data wysłania zgłoszenia przez nadawcę, która powinna być równoznaczna z datą wpływu na urzędową skrzynkę na ePUAP (pojawienie się zgłoszeniaw systemie teleinformatycznym)
  • d) w przypadku przesłania dokumentów Pocztą Polską – data stempla pocztowego
  • e) za pośrednictwem urny podawczej na dokumenty w Urzędzie Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1 oraz w Filii Urzędu Miasta na Prawobrzeżu przy ul. Rydla 39-40.
 2. Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin www.szczecin.pl/spis oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Szczecinie – nr tel. 91 424 5229, 91 424 5237 e-mail: spis@um.szczecin.pl

Załączniki:

udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2021/01/28, odpowiedzialny/a: dyrektor Biura, wprowadził/a: Marta Klimek, dnia: 2021/05/28 12:53:49
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Klimek 2021/05/28 12:53:49 modyfikacja wartości
Marta Klimek 2021/05/28 12:50:18 modyfikacja wartości
Marta Klimek 2021/05/28 12:48:52 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2021/02/17 11:29:37 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2021/02/11 09:00:52 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2021/02/11 08:34:46 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2021/02/11 08:13:20 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2021/02/11 08:05:10 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2021/02/09 12:58:45 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2021/02/04 13:39:41 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2021/02/03 15:15:20 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2021/02/01 08:33:57 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2021/01/29 12:44:12 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2021/01/28 13:30:12 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2021/01/28 11:50:48 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2021/01/28 11:26:29 nowa pozycja