Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2021 r.

Zarządzenie nr 176/21 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Urzędzie Miasta Szczecin w celu przygotowania i przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. oraz wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego

Data podpisania: 2021/04/12

Data wejścia w życie: 2021/04/12


ZARZĄDZENIE NR 176/21
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 12 kwietnia 2021 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Urzędzie Miasta Szczecin w celu przygotowania i przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. oraz wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378), art. 33 ust. 3, art. 34 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775; z 2020 r. poz. 1486 oraz z 2021 r. poz. 615), zarządza się, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 38/21 Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Urzędzie Miasta Szczecin w celu przygotowania i przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. oraz wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego, w § 2 w ust. 2 dodaje się pkt 9 - 16 w brzmieniu:

„9) Katarzyna Kamińska - Główny Specjalista w Biurze Rady Miasta,
10) Ewa Peryt - Główny Specjalista w Biurze Rady Miasta,
11) Beata Tubacka - Główny Specjalista w Biurze Rady Miasta,
12) Iwona Krynicka – Kierownik Referatu w Wydziale Informatyki,
13) Nela Stolarczyk - Główny Specjalista w Wydziale Spraw Obywatelskich,
14) Małgorzata Pilawska - Główny Specjalista w Wydziale Spraw Obywatelskich,
15) Katarzyna Kobiak - Główny Specjalista w Biurze Obsługi Interesantów,
16) Anna Kawałkiewicz-Bauer – Podinspektor w Urzędzie Stanu Cywilnego.”

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Piotr Krzystek
 


udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2021/09/14, odpowiedzialny/a: Marta Klimek, wprowadził/a: Martyna Jakubowska, dnia: 2021/09/14 11:48:48
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Martyna Jakubowska 2021/09/14 11:48:48 modyfikacja wartości
Martyna Jakubowska 2021/09/14 11:48:30 nowa pozycja