Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2017 r.

Zarządzenie nr 449/17 w sprawie zatwierdzenia listy biegłych rzeczoznawców majątkowych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Szczecin

Data podpisania: 2017/10/16

Data wejścia w życie: 2017/10/16


ZARZĄDZENIE NR 449/17
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 16 października 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia listy biegłych rzeczoznawców majątkowych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Szczecin
Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz § 4 ust. 2 Procedury powoływania biegłych rzeczoznawców majątkowych dla potrzeb postępowań administracyjnych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Szczecin stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr 382/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie procedury powoływania biegłych rzeczoznawców majątkowych dla potrzeb postępowań administracyjnych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Szczecin zarządzam, co następuje:
§ 1. Zatwierdzam listy biegłych rzeczoznawców majątkowych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Szczecin w zakresie zadań realizowanych przez:
1) Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości - załącznik nr 1 do zarządzenia;
2) Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami - załącznik nr 2 do zarządzenia;
3) Wydział Inwestycji Miejskich - załącznik nr 3 do zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom wydziałów Urzędu Miasta Szczecin, o których mowa w § 1.
§ 3. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta ds. komunalnych, Zastępcy Prezydenta Miasta ds. rozwoju i relacji z mieszkańcami oraz Zastępcy Prezydenta ds. inwestycji i zarządzania projektami.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek
 


udostępnił: WMiRSPN, wytworzono: 2017/10/16, odpowiedzialny/a: Dyrektor WMiRSPN, Dyrektor WZiON, Dyrektor WIM, wprowadził/a: Katarzyna Bojaruniec, dnia: 2017/10/30 10:38:48
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Bojaruniec 2017/10/30 10:38:48 modyfikacja wartości
Katarzyna Bojaruniec 2017/10/27 13:12:53 modyfikacja wartości
Katarzyna Bojaruniec 2017/10/27 13:10:52 modyfikacja wartości
Katarzyna Bojaruniec 2017/10/27 12:11:51 modyfikacja wartości
Dorota Rutkowska 2017/10/27 11:15:59 nowa pozycja