Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2017 r.

Zarządzenie nr 407/17 w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej do zaopiniowania wniosków o przyznanie nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Data podpisania: 2017/09/12

Data wejścia w życie: 2017/09/12


ZARZĄDZENIE NR 407/17
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 12 września 2017 r.


w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej do zaopiniowania wniosków o przyznanie nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej


    Na podstawie § 17 ust. 5 Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw stanowiącego załącznik do Uchwały Nr II/N/848/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2009 r. Nr 15 poz. 648) zarządzam, co następuje:


§ 1. Powołuję Komisję Kwalifikacyjną do zaopiniowania wniosków o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Szczecin z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2017 roku w następującym składzie:

Przewodnicząca:
1) Iwona Potrykus - Wydział Oświaty
Członkowie:
2) Edyta Ksiąg - Wydział Oświaty
3) Kinga Grudzińska - Wydział Oświaty
4) Aneta Serdyńska - Wydział Oświaty
5) Leonarda Rożek - Wydział Oświaty
6) Wioletta Zmorzyńska - Wydział Oświaty
7) Piotr Spunda - Wydział Oświaty
8) Hanna Sokołowska - Związek Nauczycielstwa Polskiego
9) Anna Lewicka - NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania
10) Jolanta Sylwanowicz - KNSZZ Solidarność ۥ80
11) Anna Gajos - ZZ „Solidarność Ludzi Pracy”
12) Barbara Stępień - NSZZ „Solidarność”-80
13) Maria Doroszko - OZZ Pracowników Oświaty Nie Będących Nauczycielami
14) Grzegorz Śmigielski – WZZ „Solidarność-Oświata”.


§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Oświaty.


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Szczecin

Piotr Krzystek
 


udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2017/09/18, odpowiedzialny/a: Lidia Rogaś, wprowadził/a: Małgorzata Cis, dnia: 2017/09/18 12:28:24
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Cis 2017/09/18 12:28:24 nowa pozycja