Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2017 r.

Zarządzenie nr 302/17 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie za rok 2016

Data podpisania: 2017/06/29

Data wejścia w życie: 2017/06/29


ZARZĄDZENIE NR 302/17
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie za rok 2016


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 61, 1089, 245 i 791) oraz § 9 ust .4 Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLIX/935/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 9 stycznia 2006 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Szczecinie (Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 1673), zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury pod nazwą: Miejski Ośrodek Kultury w Szczecinie za rok 2016.
2. Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek
 


udostępnił: WK, wytworzono: 2017/07/06, odpowiedzialny/a: Agata Stankiewicz, wprowadził/a: Małgorzata Andryszewska, dnia: 2017/07/06 13:02:17
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Andryszewska 2017/07/06 13:02:17 nowa pozycja