Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2017 r.

Zarządzenie nr 252/17 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Miasto Szczecin

Data podpisania: 2017/06/07

Data wejścia w życie: 2017/06/07


Zarządzenie Nr 252/17
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 7 czerwca 2017 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Miasto Szczecin

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948, z 2017 r. poz. 730 i 935) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.  Jednostka budżetowa Gminy Miasto Szczecin – Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z siedzibą w Szczecinie ul. Odrowąża 1, przekazuje nieodpłatnie na rzecz Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Jadwigi Królowej w Szczecinie, ul. Orla 12, składniki majątkowe Gminy Miasto Szczecin, wykazane w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.  Przekazanie składników majątkowych, o których mowa w § 1 nastąpi w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy zawierający wartość przekazanych składników majątkowych.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie.

 

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                        Prezydent Miasta

                                                                                                        Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: Biuro Geodety Miasta, wytworzono: 2017/06/07, odpowiedzialny/a: Wojciech Wnuk, wprowadził/a: Wojciech Wnuk, dnia: 2017/07/03 10:25:12
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wojciech Wnuk 2017/07/03 10:25:12 nowa pozycja