Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Oceny Finansów Miasta Szczecina w 2002 roku

Opinia RIO w sprawie przedłożonej przez Zarząd Miasta Szczecin informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2002 roku

UCHWAŁA NR CIII/311/2002

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

z dnia 4 września 2002 r.

w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Zarząd Miasta Szczecina informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2002 r.

Na podstawie art. 13 pkt 4, w związku z art. 19 ust. 2, ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, póz. 577 i Nr 154, póz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 113, póz. 984) po rozpatrzeniu informacji Zarządu Miasta Szczecina o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2002 roku, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

  1. Krystyna Goździk - Przewodnicząca
  2. Urszula Głód-van de Sanden - Członek
  3. Piotr Szycko - Członek

pozytywnie

opiniuje przedłożoną informację Zarządu Miasta Szczecina o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2002 roku.

Załączniki:

udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2002/09/04, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Kamila Sander, dnia: 2023/04/20 10:23:26
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kamila Sander 2023/04/20 10:23:26 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2009/10/19 12:36:32 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2009/10/19 11:23:37 nowa pozycja