Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Oceny Finansów Miasta Szczecina w 2001 roku

Opinia RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz o prawidłowości załączonej do budżetu Miasta Szczecina prognozy kwoty długu

UCHWAŁA NR LXXVI/234/2001

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

z dnia 30 kwietnia 2001 roku

w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz o prawidłowości załączonej do budżetu Miasta Szczecina prognozy kwoty długu.

Na podstawie art. 13 pkt 2, w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. Nr 85 poz. 428 ze zmianami z 1994 r. w Dz. U. Nr 76 poz. 344, /, 1995 r. w Dz. U. Nr 124 poz. 601, z 1996 r. w dz. U. Nr 58 poz. 262, Nr 106 poz. 496, z 1997 r, w Dz. U. Nr 28 poz. 153, Nr 41 poz. 255, Nr 106 poz. 679, Nr 113 poz. 734, Nr 141 poz. 943, z 1998 r. Nr 155 poz. 1014, Nr 160 poz. 1062. z 2000 r. Nr 12 poz.. 136) oraz art. 115 ust. l ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014, z 1999 r. Nr 38 poz. 360, Nr 49 poz. 485, Nr 70 poz. 778 i Nr 110 poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 6 poz. 69, Nr 12 poz. 136, Nr 48 poz. 550, Nr 95 poz. 1041 i Nr 119 poz. 1251, Nr 122 poz. 1315), po rozpatrzeniu budżetu Miasta Szczecina, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

  1. Krystyna Goździk - Przewodnicząca
  2. Mieczysław Kus - Członek
  3. Piotr Szycko - Członek

§1

pozytywnie opiniuje możliwość sfinansowania deficytu budżetowego na 2001 rok przedstawionego przez Miasto Szczecin oraz pozytywnie opiniuje prawidłowość załączonej do budżetu prognozy kwoty długu.

§2

Od niniejszej opinii Składu Orzekającego przysługuje prawo odwołania się do pełnego składu Kolegium Izby w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Składu Orzekającego

Krystyna Goździk

Załączniki:

udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2001/04/30, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Kamila Sander, dnia: 2023/04/20 10:43:21
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kamila Sander 2023/04/20 10:43:21 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2009/10/19 12:29:37 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2009/10/19 11:28:14 nowa pozycja