Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Oceny Finansów Miasta Szczecina w 2001 roku

Opinia RIO w sprawie przedłożonego projektu uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2001 rok

UCHWAŁA NR CII/319/2000

z dnia 6 grudnia 2000 roku

w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Miasta Szczecina na 2001 rok.

Na podstawie art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. Nr 85 poz. 428 ze zmianami: Dz. U. z 1994 r. Nr 76 poz. 344, Dz. U. r 1995 r. Nr 124 poz. 601, Dz. U. z 1996 r. Nr 58 poz. 262, Nr 106 poz. 496, Dz. U. Z 1997 r. Nr 41 poz. 255, Nr 106 poz. 679, Nr 113 poz. 734), po rozpatrzeniu projektu uchwały budżetowej Miasta Szczecina na 2001 rok, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

  1. Krystyna Goździk - Przewodnicząca
  2. Urszula Głod-van de Sanden - Członek
  3. Piotr Szyćko - Członek

uchwala co następuje:

§1

Postanawia się zaopiniować pozytywnie przedłożony przez Zarząd Miasta Szczecina projekt uchwały budżetowej na 2001 rok.

§2

Od niniejszej uchwały Składu Orzekającego przysługuje prawo odwołania się do pełnego Składu Kolegium Izby w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Składu Orzekającego

Krystyna Goździk

Załączniki:

udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2000/12/06, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Kamila Sander, dnia: 2023/04/20 10:36:08
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kamila Sander 2023/04/20 10:36:08 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2009/10/19 12:31:21 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2009/10/19 11:26:15 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2005/10/05 15:16:23 nowa pozycja