Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Oceny Finansów Miasta Szczecina w 2000 roku

Opinia RIO w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Szczecina za 2000 rok

 

UCHWAŁA NR XXX/63/2001

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

z dnia 21 marca 2001 roku

w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Szczecina za 2000 rok.

Na podstawie art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. Nr 85 poz. 428 ze zmianami: Dz. U. z 1994 r. Nr 76 poz. 344, Dz. U. z 1995 r. Nr 124 poz. 601, Dz. U. z 1996 r. Nr 58 poz. 262, Nr 106 poz. 496, Dz. U. z 1997 r. Nr 28 poz. 153, Nr 41 poz. 255, Nr 106 poz. 679, Nr 113 poz. 734, Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 160, poz. 1062, z 2000 r. Nr 12 poz. 136), po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Szczecina za 2000 rok, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

  1. Krystyna Goździk - Przewodnicząca
  2. Piotr Szycko - Członek
  3. Urszula Głod-van de Saden - Członek

uchwala co następuje:

§1

Postanawia się zaopiniować pozytywnie i bez uwag przedłożone przez Zarząd Miasta Szczecina z wykonania budżetu Miasta za 2000 rok.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Składu Orzekającego

Krystyna Goździk

Załączniki:

udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2000/03/21, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Kamila Sander, dnia: 2023/04/20 11:04:53
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kamila Sander 2023/04/20 11:04:53 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2009/10/19 12:25:09 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2009/10/19 11:49:34 nowa pozycja