Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Oceny Finansów Miasta Szczecina w 2000 roku

Opinia RIO w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Szczecina za 2000 rok

 

UCHWAŁA NR XXX/63/2001

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

z dnia 21 marca 2001 roku

w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Szczecina za 2000 rok.

Na podstawie art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. Nr 85 poz. 428 ze zmianami: Dz. U. z 1994 r. Nr 76 poz. 344, Dz. U. z 1995 r. Nr 124 poz. 601, Dz. U. z 1996 r. Nr 58 poz. 262, Nr 106 poz. 496, Dz. U. z 1997 r. Nr 28 poz. 153, Nr 41 poz. 255, Nr 106 poz. 679, Nr 113 poz. 734, Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 160, poz. 1062, z 2000 r. Nr 12 poz. 136), po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Szczecina za 2000 rok, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

  1. Krystyna Goździk - Przewodnicząca
  2. Piotr Szycko - Członek
  3. Urszula Głod-van de Saden - Członek

uchwala co następuje:

§1

Postanawia się zaopiniować pozytywnie i bez uwag przedłożone przez Zarząd Miasta Szczecina z wykonania budżetu Miasta za 2000 rok.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Składu Orzekającego

Krystyna Goździk

Załączniki:

udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2000/03/21, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Kamila Sander, dnia: 2023/04/20 11:04:53
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kamila Sander 2023/04/20 11:04:53 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2009/10/19 12:25:09 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2009/10/19 11:49:34 nowa pozycja