Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Wspólne zespoły

Gmina Miasto Szczecin od lat inicjuje współpracę z organizacjami pozarządowymi, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie miasta Szczecina.

Najważniejszym wyrazem tej współpracy są działania podejmowane w ramach realizacji Szczecińskiej Karty współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi poprzez organizację m.in. Walnych Spotkań Organizacji Pozarządowych, Szczecińskich Spotkań Organizacji Pozarządowych POD PLATANAMI, ale także powoływanie zespołów ds. działalności organizacji pozarządowych oraz wspólnych ciał opiniotwórczych i doradczych Rady Miasta Szczecina oraz Prezydenta Miasta Szczecina.

Jako pierwszy powołano w 1998 roku Zespół Konsultacyjny, kolejny był w 1999 roku Zespół Konsultacyjno - Opiniujący, który funkcjonuje do dzisiaj. Kolejnym krokiem było powołanie przez Prezydenta Miasta Szczecina w 2004 roku Zespołu Roboczego w ramach projektu pn. "Współpraca bez granic". Natomiast w 2005 roku rozpoczęła działalność Prezydencka Rada Organizacji Pozarządowych. Także w roku 2005 powołano Zespół zadaniowy ds. oceny działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe, prowadzących działalność w komunalnych lokalach użytkowych.

Powoływane zespoły są rezultatem realizacji § 1 pkt. 5 Załącznika do Uchwały Nr XIV/276/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 15 grudnia 2003 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.