Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Wspólne zespoły

Prezydencka Rada Organizacji Pozarządowych


 

 Archiwum

 

Szanowni Państwo,

informuję, że przedłużono nabór na członka Prezydenckiej Rady Organizacji Pozarządowych, reprezentującego następującą sferę, o której mowa w art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
- zapewnienie zorganizowanej opieki byłym żołnierzom zawodowym, którzy uzyskali uprawnienie do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, inwalidom wojennym i wojskowym oraz kombatantom.

W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie propozycji kandydatów, którzy mogliby reprezentować sektor pozarządowy w powyższej dziedzinie. Zgłoszone przez Państwa kandydatury zostaną przedłożone Prezydenckiej Radzie Organizacji Pozarządowych na posiedzeniu w dniu 13 lutego 2008 r.
Na powyższym spotkaniu Rada rozpatrzy przedstawione kandydatury oraz przedłoży propozycję na członka PROP do akceptacji Prezydentowi Miasta Szczecin, który nominuje nowego Członka Rady.
Zgłoszenia proszę przesyłać do Biura ds. Organizacji Pozarządowych pocztą, e-mailem na adres: bop@um.szczecin.pl, bądź faxem pod numer: 91 42 45 099 do dnia 11 lutego 2008 r., na formularzu (znajdziesz go tutaj)


Z poważaniem


Paweł Szczyrski
Kierownik Biura ds. Organizacji Pozarządowych

 

Szanowni Państwo,

informuję, że rozpoczął się nabór na członka Prezydenckiej Rady Organizacji Pozarządowych, reprezentującego następującą sferę, o której mowa w art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
- zapewnienie zorganizowanej opieki byłym żołnierzom zawodowym, którzy uzyskali uprawnienie do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, inwalidom wojennym i wojskowym oraz kombatantom.

W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie propozycji kandydatów, którzy mogliby reprezentować sektor pozarządowy w powyższej dziedzinie. Zgłoszone przez Państwa kandydatury zostaną przedłożone Prezydenckiej Radzie Organizacji Pozarządowych na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2007 r.
Na powyższym spotkaniu Rada rozpatrzy przedstawione kandydatury oraz przedłoży propozycję na członka PROP do akceptacji Prezydentowi Miasta Szczecin, który nominuje nowego Członka Rady.
Zgłoszenia proszę przesyłać do Biura ds. Organizacji Pozarządowych pocztą, e-mailem na adres: bop@um.szczecin.pl, bądź faxem pod numer: 91 42 45 099 do dnia 10 grudnia 2007 r., na formularzu (znajdziesz go tutaj)


Z poważaniem


Paweł Szczyrski
Kierownik Biura ds. Organizacji Pozarządowych

 

 Szanowni Państwo,

                   Uprzejmie informujemy, że w dniu 10 października 2007 r. na posiedzeniu Prezydencka Rada Organizacji Pozarządowych zarekomendowała następujące osoby do swojego składu w poszczególnych sferach zadań publicznych:


• krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci młodzieży – Piotr Brzozowski – Członek Zarządu Zachodniopomorskiego Towarzystwa Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju (7 głosów za),


• upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa – Albin Piątkowski – Prezes Związku Emerytów i Rencistów pożarnictwa RP Zarząd Wojewódzki w Szczecinie (6 głosów za),


• upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn – Jolanta Balicka – Wiceprezes Fundacji „Bałtyckie Centrum Kobiet Biznesu” (6 głosów za),


• działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami – prof. Lucyna Turek – Kwiatkowska – Wiceprezes Towarzystwa Przyjaźni Polsko – Francuskiej (9 głosów za).


                    Informujemy również, iż w dniu 16 października 2007 r. Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin Pan Tomasz Jarmoliński zaakceptował powyższe kandydatury do składu Prezydenckiej Rady ds. Organizacji Pozarządowych. Z chwilą sporządzenia Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie powołania Prezydenckiej Rady Organizacji Pozarzadowych powyższe osoby zostaną formalnie Członkami PROP.

 

Szanowni Państwo,

      informujemy, że rozpoczął się nabór na członków Prezydenckiej Rady Organizacji Pozarządowych, reprezentujących następujące sfery, o których mowa w art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

 krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,

- upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa,

- upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,

- działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. 

 

          W związku z powyższym poproszono o zgłaszanie propozycji kandydatów, którzy mogliby reprezentować sektor pozarządowy w powyższych dziedzinach. Zgłoszone przez Państwa kandydatury zostaną przedłożone Prezydenckiej Radzie Organizacji Pozarządowych na posiedzeniu w dniu 10 października 2007 r. Na powyższym spotkaniu Rada rozpatrzy przedstawione kandydatury oraz przedłoży propozycję na członka PROP do akceptacji Prezydentowi Miasta Szczecin, który nominuje nowego Członka Rady.

         Zgłoszenia przesyłano do Biura ds. Organizacji Pozarządowych pocztą, e-mailem na adres: bop@um.szczecin.pl, bądź faxem pod numer: 42 45 099 (termin minął dnia 8 października 2007 r.), na formularzu zgłoszeniowym (znajdziesz go tutaj).

Historia powstania:

W dniu 20 stycznia 2005 roku w Sali Filharmonii Szczecińskiej odbyło się VI Walne Spotkanie Organizacji Pozarządowych, w czasie którego podsumowano współpracę miasta i organizacji pozarządowych w roku 2004 oraz przeprowadzono wybory do Prezydenckiej Rady Organizacji Pozarządowych.
Do wyborów stanęli kandydaci działający na rzecz określonych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie sfer zadań publicznych. Zgodnie z ordynacją wyborczą (znajdziesz ją tutaj) w głosowaniu tajnym członkami Prezydenckiej Rady Organizacji Pozarządowych zostali ci, którzy otrzymali największą ilość głosów. 

Aktualny skład Rady:

 

 1. Zygmunt Pyszkowski - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny
 2. Aleksandra Białonowicz - Klub Kawaleryjski im. 12 Pułku Ułanów Podolskich
 3. Danuta Frontczak - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy
 4. Edward Kowalski - Związek Sybiraków Oddział Szczeciński
 5. Daniel Demkiewicz - Towarzystwo Polsko - Japońskie
 6. Lech Wilanowski - Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Przewlekłą Białaczkę Szpikową
 7. Barbara Jaskierska - Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie
 8. Henryk Babis - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 9. Anna Łukomska - Fundacja Integracji Europejskiej WSTE
 10. Antoni Sobolewski - Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość
 11. Tomasz Zalewski - Towarzystwo Wszechstronnego Rozwoju Pomeranus
 12. Maria Andrzejewska - Fundacja Balet
 13. Tomasz Rybarski – Jacht Klub Harcerskiego Ośrodka Morskiego
 14. Przemysław Kowalewski - Towarzystwo Ekologiczno - Społeczne "Wolę Być"
 15. Krystyna Łopata - Zachodniopomorski Oddział Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U"
 16. Jerzy Szwarc - Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
 17. Piotr Maras - Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Szczecińskiego 
 18. Anna Łączkowska - Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
 19. Iwona Żukiert - Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZAFOS
 20. Jarosław Choziak - Zachodniopomorska Federacja Sportu
 21. Paweł Roszkowski - Stowarzyszenie POLITES

Prezydencka Rada Organizacji Pozarządowych działa w oparciu o Regulamin Pracy (znajdziesz go tutaj).  W dniu 11 lutego 2005 roku odbyło sie pierwsze spotkanie Prezydenckiej Rady Organizacji Pozarządowych, na którym przyjęto w/w Regulamin i wybrano pierwsze władze.

Aktualny skład władz:

 • Przewodniczący - Przemysław Kowalewski,
 • Zastępca Przewodniczącego - Maria Andrzejewska,
 • Sekretarz - Danuta Frontczak.

Prezydencka Rada Organizacji Pozarządowych odbywa dyżury w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w siedzibie Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych przy ul. Niedziałkowskiego 16 w godz. 10.00 - 12.00 oraz 16.00 - 18.00.

Podstawa prawna działania Prezydenckiej Rady Organizacji Pozarządowych to Zarządzenie Nr 83/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 lutego 2005 roku w sprawie powołania Prezydenckiej Rady ds. Organizaji Pozarządowych (zm. Zarządzenie Nr 133/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 marca 2005 roku zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Prezydenckiej Rady ds. Organizaji Pozarządowych, zm. Zarządzenie Nr 672/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 grudnia 2005 roku w sprawie powołania Prezydenckiej Rady Organizaji Pozarządowych ).

Sprawozdania z prac Prezydenckiej Rady Organizacji Pozarządowych:

Wyłoniono z Prezydenckiej Rady Organizacji Pozarządowych komisje tematyczne (znajdziesz je tutaj).


udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2008/03/27, odpowiedzialny/a: Katarzyna Szlachta, wprowadził/a: Katarzyna Szlachta, dnia: 2008/03/27 10:48:27
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Szlachta 2008/03/27 10:48:27 modyfikacja wartości
Katarzyna Szlachta 2008/01/08 12:56:21 modyfikacja wartości
Katarzyna Szlachta 2007/12/27 07:58:54 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2007/11/12 09:55:10 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2007/11/12 09:50:55 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2007/11/12 09:42:31 modyfikacja wartości
Katarzyna Szlachta 2007/11/12 09:33:58 modyfikacja wartości
Katarzyna Szlachta 2007/11/08 14:59:13 modyfikacja wartości
Katarzyna Szlachta 2007/11/08 14:58:04 modyfikacja wartości
Katarzyna Szlachta 2007/10/25 13:22:05 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2007/10/09 10:22:45 modyfikacja wartości
Katarzyna Szlachta 2007/09/17 09:16:55 modyfikacja wartości
Katarzyna Szlachta 2007/09/17 09:09:22 modyfikacja wartości
Katarzyna Szlachta 2007/09/17 08:59:06 modyfikacja wartości
Katarzyna Szlachta 2007/09/13 10:11:07 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2007/06/15 09:38:52 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2007/06/14 13:34:49 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2007/06/14 13:05:58 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2007/06/14 12:03:00 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2007/02/16 13:34:56 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2006/11/03 09:03:02 modyfikacja wartości
Katarzyna Szlachta 2006/07/04 08:19:36 modyfikacja wartości
Katarzyna Szlachta 2006/06/13 14:03:25 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2006/05/24 09:49:06 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2006/05/24 09:29:36 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2006/05/24 09:26:11 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2006/05/24 09:20:04 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2006/05/24 09:07:56 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2006/05/24 08:32:12 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2006/05/24 08:28:53 modyfikacja wartości
Katarzyna Szlachta 2006/04/18 14:05:29 modyfikacja wartości
Katarzyna Szlachta 2006/03/23 12:23:43 modyfikacja wartości
Katarzyna Szlachta 2006/03/20 16:54:46 modyfikacja wartości
Katarzyna Szlachta 2006/02/10 15:03:04 modyfikacja wartości
Aleksandra Gałgańska 2006/02/03 12:56:54 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2006/02/03 12:48:35 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2006/02/03 12:47:13 modyfikacja wartości
Katarzyna Szlachta 2006/02/02 09:06:27 modyfikacja wartości
Katarzyna Szlachta 2006/02/02 08:38:04 modyfikacja wartości
Katarzyna Szlachta 2005/12/20 10:58:44 modyfikacja wartości
Katarzyna Szlachta 2005/12/14 10:42:02 modyfikacja wartości
Katarzyna Szlachta 2005/12/14 10:41:12 modyfikacja wartości
Katarzyna Szlachta 2005/12/02 14:01:08 modyfikacja wartości
Katarzyna Szlachta 2005/10/19 09:53:20 modyfikacja wartości
Katarzyna Szlachta 2005/10/14 09:36:39 modyfikacja wartości
Katarzyna Szlachta 2005/10/14 09:20:57 modyfikacja wartości
Katarzyna Szlachta 2005/10/14 09:19:54 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2005/09/14 10:08:32 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2005/05/21 14:50:12 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2005/04/13 08:12:48 modyfikacja wartości